Thumbnail Image

Čini dobro: Čuvaj hranu!


Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda i Grad Osijek, Hrvatska. 2020. Čini dobro: Čuvaj hranu! Osijek.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Dobra pčelarska praksa: Glavne bolesti medonosne pčele (Apis mellifera): Kako ih prepoznati, spriječiti i liječiti
  Praktični priručnik
  2021
  Also available in:

  Prirucnik “Dobra pcelarska praksa: Glavne bolesti medonosne pcele (Apis mellifera): Kako ih prepoznati, sprijeciti i lijeciti: Prakticni prirucnik" služi kao praktican alat pcelarima, veterinarima i savjetodavnim službama u pcelarstvu za identi#kaciju i kontrolu glavnih bolesti medonosnih pcela u pcelinjaku. Nastavak je prirucnika “Glavne bolesti u pcelarstvu: Dobra pcelarska praksa” izdanog 2018. godine. Eksperimentalni zoopro#lakticki institut Toskane u Laziju (tal. Istitu to Zoopro#lattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, IZSLT) “M. Aleandri” razvio je ovaj prirucnik u suradnji s Odjelom za istraživanje i proširenje Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a (engl. Research and Extension Unit of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), Me'unarodne federacije pcelarskih udruženja (APIMONDIA) i FAO Servisa za zdravlje životinja. De#nicije i smjernice dobre pcelarske prakse koje se navode u prirucniku usvojene su temeljem provjera valjanosti provedenih u suradnji s projektom BPRACTICES. Prirucnik je dio serijala Tehnologije i prakse za male poljoprivredne proizvo'ace (TECA) FAO Odjela za istraživanje i proširenje (AGDR). Dodatni detalji o TECA platformi mogu se naci na linku: http://www.fao.org/teca.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Rod, izvori prihoda na selu i šumarstvo
  Ocena rodnih pitanja u kosovskom šumarstvu
  2017
  Also available in:

  Glavni cilj ovog istraživanja je da identifikuje i analizira ulogu žena i muškaraca u sektoru šumarstva na Kosovu, korišćenje i vlasništvo šuma od strane žena i muškaraca. Izveštaj takođe ima za cilj da analizira rodna pitanja u okviru institucionalne politike i pravnog okvira koji uređuje upravljanje šumama, kako bi se dale preporuke o tome kako rodna pitanja efikasnije integrisati u politiku o šumarstvu na Kosovu. Istraživanje čini deo projekta pod nazivom "Podrška sprovođenju politika i stra tegije o šumama na Kosovu" (GCP/KOS/005/FIN), finansiran od Finske, koji ima za cilj da poveća doprinos sektora šumarstva nacionalnoj privredi kroz održivo korišćenje šumskih resursa, uzimajući u obzir višestruku namenu šumarstva i privredne, socijalne i ekološke koristi od šuma, kao i doprinos sektora ublažavanju klimatskih promena. Studija pokazuje ograničen pristup žena odlučivanju i informacijama, u poređenju sa muškarcima, ali i nerešena imovinska prava žena. Osim toga, visoka stopa neza poslenosti je glavna prepreka koju su identifikovali članovi seoskih zajednica, a naročito žene. U izveštaju se takođe ukazuje na interese seoskih žena da poboljšaju svoje veštine branja i sakupljanja, obrade i prodaje nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP). Prema tome, izveštaj pokazuje značaj unapređenja pristupa žena informacijama, jačanja kapaciteta i obuhvaćenost u donošenju odluka. Izveštaj se završava isticanjem da NDŠP imaju veliki potencijal za smanjenje siromaštva i nesigurnosti da se prehr ane u regionima sprovedene studije, naročito kada se efikasno podrže i žene i muškarci.
 • Thumbnail Image
  Project
  Analiza sistema za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje rizicima od katastrofa za sektor poljoprivrede u Crnoj Gori 2018
  Also available in:

  Ovaj izvještaj ima za cilj da istakne trenutne prednosti institucionalnog sistema za smanjenje rizika od katastrofa u poljoprivredi u Crnoj Gori, kao i da ukaže na postojeće nedostatke i potrebe, kako bi se isti unaprijedili. Sprovedena je sveobuhvatna analiza koja je obuhvatila opšti pregled sektora poljoprivrede u Crnoj Gori i prepoznala najčešće rizike od prirodnih katastrofa za sektor. U nastavku je data analiza postojećeg pravnog okvira, politika koje se vode i institucionalne strukture, analizirane su različite komponente sistema, poput npr. funkcionisanje sistema za rano upozorenje, ocjena rizika od nepogoda, ocjena potreba nakon nepogode, uključujući ocjenu šteta i gubitaka i raspoloživost osiguranja za poljoprivredne proizvođače. Izvještaj sadrži preporuke za izgradnju nacionalnih kapaciteta kako bi se unaprijedio postojeći sistem da smanji štetne uticaje prirodnih nepogoda, posebno poplava, klizišta i suša, kao i klimatskih promjena na sektor poljoprivrede u Crnoj Gori. Izvještaj je pripremljen u okviru FAO projekta “Unapređenje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje rizicima od katastrofa (DRRM) i uvođenje praksi prilagođavanja na klimatske promjene (CCA) u sektor poljoprivrede zemalja Zapadnog Balkana (TCP/RER/3504)”.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.