Thumbnail Image

Sektor Drvne Biomase na Kosovu: Mapiranje integrisane ponude/potražnje za drvnim gorivom (WISDOM)


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Rod, izvori prihoda na selu i šumarstvo
  Ocena rodnih pitanja u kosovskom šumarstvu
  2017
  Also available in:

  Glavni cilj ovog istraživanja je da identifikuje i analizira ulogu žena i muškaraca u sektoru šumarstva na Kosovu, korišćenje i vlasništvo šuma od strane žena i muškaraca. Izveštaj takođe ima za cilj da analizira rodna pitanja u okviru institucionalne politike i pravnog okvira koji uređuje upravljanje šumama, kako bi se dale preporuke o tome kako rodna pitanja efikasnije integrisati u politiku o šumarstvu na Kosovu. Istraživanje čini deo projekta pod nazivom "Podrška sprovođenju politika i stra tegije o šumama na Kosovu" (GCP/KOS/005/FIN), finansiran od Finske, koji ima za cilj da poveća doprinos sektora šumarstva nacionalnoj privredi kroz održivo korišćenje šumskih resursa, uzimajući u obzir višestruku namenu šumarstva i privredne, socijalne i ekološke koristi od šuma, kao i doprinos sektora ublažavanju klimatskih promena. Studija pokazuje ograničen pristup žena odlučivanju i informacijama, u poređenju sa muškarcima, ali i nerešena imovinska prava žena. Osim toga, visoka stopa neza poslenosti je glavna prepreka koju su identifikovali članovi seoskih zajednica, a naročito žene. U izveštaju se takođe ukazuje na interese seoskih žena da poboljšaju svoje veštine branja i sakupljanja, obrade i prodaje nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP). Prema tome, izveštaj pokazuje značaj unapređenja pristupa žena informacijama, jačanja kapaciteta i obuhvaćenost u donošenju odluka. Izveštaj se završava isticanjem da NDŠP imaju veliki potencijal za smanjenje siromaštva i nesigurnosti da se prehr ane u regionima sprovedene studije, naročito kada se efikasno podrže i žene i muškarci.
 • Thumbnail Image
  Poster, banner
  OSNIVANJE I NEGOVANJE ŠUMSKIH KULTURA 2018
  Also available in:

  Cilj ovog postera je da ojača nadležnost šumarskih stručnjaka u oblasti uspostavljanja i negu šumskih kultura pružajući im najbolje prakse za uspostavljanje i negovanje. Očekivane koristi od ovog materijala su: doprinos implementaciji nacionalnih politika za održivi razvoj; doprinos smanjenju siromaštva u ruralnim područjima; povećano snabdevanje drvne građe i drugih šumskih proizvoda i usluga od dobro upravljanih šuma; podizanje doprinosa sektora šumarstva u privredi zemlje; tehnički jača i savremena šumarska služba orijentisana na podržavanje razvoja privatnih i javnih šuma na održiv način; učešće šireg stanovništva u razvoju i implementaciji politike i očuvanju šuma, slivova i biodiverziteta povezan sa šumskim ekosistemima. Poster predstavlja dobru praksu uspostavljanja i održavanja šumskih kultura uz savete o izradi plana za sadnju, vrste i tretman sadnica pre sadnje, tehnike sadnje, gustine i geometrije, bezbednost na radu, organizacija sadnje i neophodna oprema za rad.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Osnivanje i Njegovanje šumskih Kultura 2018
  Also available in:

  Cilj ovog letka je da ojača nadležnost šumarskih stručnjaka u oblasti uspostavljanja i održavanja šumskih kultura, pružajući im najbolje prakse za uspostavljanje i negovanje. Očekivane velike koristi su: doprinos implementaciji nacionalnih politika za održivi razvoj; doprinos smanjenju siromaštva u ruralnim područjima; povećano snabdevanje drvne građe i drugih šumskih proizvoda i usluga od dobro upravljanih šuma; podizanje doprinosa sektora šumarstva u privredi zemlje; tehnički jača i savremena šumarska služba koja je orijentisana na podržavanje razvoju privatnih i javnih šuma na održiv način; učešće šireg stanovništva u razvoju i implementaciji politike za očuvanju šuma, slivova i biodiverziteta povezano sa šumskim ekosistemima. Poster predstavlja dobru praksu uspostavljanja i održavanja šumskih kultura uz savete o izradi plana za sadnju, vrste i tretman sadnica pre sadnje, tehnike sadnje, gustine i geometrije, bezbednost na radu, organizacija sadnje i neophodna oprema za rad.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.