Thumbnail Image

Ghidul dvs. pentru prevenirea risipei alimentare

FAO. 2021. Ghidul dvs. pentru prevenirea risipei alimentare. Budapesta. Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Dermatoza nodulară contagioasă
  Ghid practic pentru veterinari
  2018
  Dermatoza nodulara contagioasa (DNC) este o boala virala a bovinelor. Caracterizata prin noduli pe piele, aceasta se transmite prin _ân_ari, alte insecte hematofage _i mu_te. Boala are efecte dramatice asupra mijloacelor de trai din mediul rural, care adesea depind foarte mult de vite, deoarece aceasta contribuie la scaderea produc_iei de lapte _i poate duce la sterilitatea taurilor _i probleme de fertilitate la femele. Aceasta provoaca daune pieilor _i moartea animalelor din cauza infec_iilor secundare bacteriene. Efectele la nivel na_ional sunt, de asemenea, devastatoare, deoarece prezen_a bolii declan_eaza restric_ii comerciale stricte. De_i s-a limitat tradi_ional la Africa sub-sahariana, DNC a invadat încet teritorii noi, cum ar _ Orientul Mijlociu _i Turcia, iar începând cu 2015 majoritatea _arilor balcanice, Caucazul _i Federa_ia Rusa, unde boala continua sa se raspândeasca. Riscul unei incursiuni iminente în _arile învecinate, care nu sunt înca afectate, este foarte mare. În situa_ia actuala, serviciile veterinare din _arile afectate _i cele în situa_ie de risc din Orientul Mijlociu _i Europa se confrunta cu boala pentru prima data. Prin urmare, medicii veterinari o_ciali, crescatorii de vite _i alte persoane implicate în lan_ul valoric nu sunt familiarizate cu prezentarea clinica a DNC, caile de transmitere ale acesteia _i op_iunile de pro_laxie _i control disponibile. Acest ghid î_i propune sa remedieze aceste lacune, oferind veterinarilor profesioni_ti _i paraprofesioni_tilor informa_iile de care au nevoie pentru a diagnostica prompt _i a reac_iona la apari_ia unui focar de DNC. Ghidul va _ la fel de util _i pentru crescatorii de vite.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Analiza comprehensivă a sistemului de reducere a riscurilor de dezastre pentru sectorul agricol din Republica Moldova 2023
  Also available in:

  Raportul își propune să evidențieze punctele forte ale sistemului instituțional de reducere a riscului de dezastre din sectorul agricol al Republicii Moldova, precum și să identifice lacunele existente și capacitățile necesare pentru îmbunătățirea în continuare a acestuia . Studiul debutează cu o evaluare cuprinzătoare ce conține o prezentare generală a sectorului agricol al țării și evidențiază cele mai frecvente hazarde naturale care afectează sectorul. Această evaluare este urmată de o analiză a cadrului juridic, politic și instituțional existent și abordează diferite componente ale sistemului, inclusiv funcționarea sistemelor de avertizare timpurie, evaluări ale riscurilor de dezastru, analize ale nevoilor post-dezastru, inclusiv ale daunelor și pierderilor aduse sectorului agricol, precum și posibilitățile mecanismului de asigurare a riscurilor pentru fermieri. Raportul se finalizează cu propuneri de recomandări pentru intervenții ce țin de consolidarea capacităților sistemului actual cu scopuldiminuării impactului negativ al hazardelor naturale, în special, a secetei, inundațiilor și alunecărilor de teren, precum și a schimbărilor climatice asupra agriculturii din Republica Moldova.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Ce trebuie să știe vânătorii despre pesta porcină africană și măsurile de biosecuritate în timpul vânătorii 2023
  Pesta porcină africană (PPA) este o boală infecțioasă letală a porcilor domestici și a mistreților. În Europa, mai multe țări au fost afectate de pesta porcina africana, cele mai multe focare având loc la mistreți, care pot susține boala pe perioade lungi de timp. Controlul bolii la mistreți este o mare provocare pentru autoritățile naționale. Managerii și vânătorii de animale sălbatice sunt esențiali în prevenirea și încetinirea răspândirii pestei porcine africane la mistreți. Această fișă informativă destinată vânătorilor rezumă cele mai importante lucruri despre pesta porcina africana la mistreți si măsurile de biosecuritate la vânătoare. Poate fi folosit ca document de sine stătător pentru informarea vânătorilor sau ca material suplimentar în timpul formării vânătorilor.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.