Thumbnail Image

FAO. Codul de conduită pentru un pescuit responsabil


FAO. Code of Conduct for Responsible Fisheries Rome, FAO. 1995.


Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Alăturați-vă pescuitului de calcan fără capturi accidentale de cetacee în Marea Neagră
  Contribuiți în cadrul CetaByM, proiectul nostru pilot de evaluare a capturilor accidentale de cetacee în pescuitul cu setci de calcan și de testare a măsurilor de reducere a capturilor accidentale de cetacee
  2023
  Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) administrează pescuitul în Marea Mediterană și Marea Neagră. Având în componență 22 de țări membre și Uniunea Europeană, obiectivul principal al acesteia este de a asigura conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor marine vii din Marea Mediterană și din Marea Neagră. În anul 2016, CGPM a lansat BlackSea4Fish, un proiect menit să asigure sprijin științific și tehnic pentru gestionarea sustenabilă a pescuitului în Marea Neagră. Pilotul proiect, CetaByM, care are scopul de a evalua capturile incidentale de cetacee în acvaculturile cu năvod la paltus din Marea Neagră și de a testa măsurile de reducere a capturilor incidentale de cetacee, se desfășoară în parteneriat cu Acordul privind Conservarea Cetaceelor în Marea Neagră, Marea Mediterană și zona Atlantică limitrofă (ACCOBAMS), al cărui scop principal este de a reduce amenințările la adresa cetaceelor, în special prin îmbunătățirea nivelului actual de cunoștințe privind aceste animale.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Dermatoza nodulară contagioasă
  Ghid practic pentru veterinari
  2018
  Dermatoza nodulara contagioasa (DNC) este o boala virala a bovinelor. Caracterizata prin noduli pe piele, aceasta se transmite prin _ân_ari, alte insecte hematofage _i mu_te. Boala are efecte dramatice asupra mijloacelor de trai din mediul rural, care adesea depind foarte mult de vite, deoarece aceasta contribuie la scaderea produc_iei de lapte _i poate duce la sterilitatea taurilor _i probleme de fertilitate la femele. Aceasta provoaca daune pieilor _i moartea animalelor din cauza infec_iilor secundare bacteriene. Efectele la nivel na_ional sunt, de asemenea, devastatoare, deoarece prezen_a bolii declan_eaza restric_ii comerciale stricte. De_i s-a limitat tradi_ional la Africa sub-sahariana, DNC a invadat încet teritorii noi, cum ar _ Orientul Mijlociu _i Turcia, iar începând cu 2015 majoritatea _arilor balcanice, Caucazul _i Federa_ia Rusa, unde boala continua sa se raspândeasca. Riscul unei incursiuni iminente în _arile învecinate, care nu sunt înca afectate, este foarte mare. În situa_ia actuala, serviciile veterinare din _arile afectate _i cele în situa_ie de risc din Orientul Mijlociu _i Europa se confrunta cu boala pentru prima data. Prin urmare, medicii veterinari o_ciali, crescatorii de vite _i alte persoane implicate în lan_ul valoric nu sunt familiarizate cu prezentarea clinica a DNC, caile de transmitere ale acesteia _i op_iunile de pro_laxie _i control disponibile. Acest ghid î_i propune sa remedieze aceste lacune, oferind veterinarilor profesioni_ti _i paraprofesioni_tilor informa_iile de care au nevoie pentru a diagnostica prompt _i a reac_iona la apari_ia unui focar de DNC. Ghidul va _ la fel de util _i pentru crescatorii de vite.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  AGRIS, Sistemul Internațional pentru Știința și Tehnologia Agricolă
  Ghidul utilizatorului
  2020
  Also available in:

  AGRIS este una dintre cele mai ample baze de date pentru literatura științifică din domeniul alimentației și agriculturii la nivel mondial. Accesibile printr-un portal web, milioane de înregistrări bibliografice în 90 de limbi diferite sunt disponibile gratuit pentru utilizatorii din întreaga lume. Este o rețea internațională de furnizori de date, inclusiv editori, organizații guvernamentale, care oferă informații voluntare (metadate) despre publicațiile științifice. Acestea sunt furnizate în formate multilingve și includ frecvent legături cu textul integral pentru a conecta utilizatorii la literatura științifică din întreaga lume. În ultimii ani, AGRIS a evoluat într-o sursă de informații recunoscută la nivel global, trecând de la hârtie la digital și de la un model centralizat la o rețea distribuită. Acest ghid își propune să informeze comunitatea AGRIS cu privire la ultimele evoluții tehnice, standarde recomandate și diverse modalități de a interacționa cu AGRIS.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.