Thumbnail Image

Прирачник за климатски инвестиции на приватниот сектор

Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија

Христова Заевска, A. и Ашталкоска, И. 2022. Прирачник за климатски инвестиции на приватниот сектор. Будимпешта, ФАО


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Упатство за субјектите што сакаат да се акредитираат како субјекти со директен пристап за Зелениот климатски фонд
  Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија
  2021
  Also available in:

  Оваа публикација е еден од комуникациските производи развиени од ФАО и Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд (ЗКФ), а во рамки на вториот проект од програмата за Подготвеност и подготвителна поддршка на ЗКФ за земјата насловен ‘’Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија’’. Публикацијата има за цел да ја подигне свеста кај клучните засегнати страни за Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија, вклучително национални и локални институции, академски институции, јавни и приватни компании, граѓански организации и други правни лица во врска со процесот на акредитација за Зелениот климатски фонд. Toj вклучува краток опис на главните чекори на процесот на акредитација на ЗКФ, информации за најрелевантните политики, како и објаснување за секој дел од образецот за ЗКФ акредитација.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Постапка за акредитација на Зелениот климатски фонд
  Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија
  2021
  Also available in:

  Овој леток е еден од комуникациските производи развиени од ФАО и Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд (ЗКФ), а во рамки на вториот проект од програмата за Подготвеност и подготвителна поддршка на ЗКФ за земјата насловен ‘’Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија’’. Тoj има за цел да ја подигне свеста кај клучните засегнати страни за Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија, вклучително национални и локални институции, академски институции, јавни и приватни компании, граѓански организации и други правни лица во врска со процесот на акредитација за Зелениот климатски фонд.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Вклучување на приватниот сектор во климатските активности во Република Северна Македонија
  Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија
  2021
  Also available in:

  Овој леток е еден од комуникациските производи развиени од ФАО и Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд (ЗКФ), а во рамки на вториот проект од програмата за Подготвеност и подготвителна поддршка на ЗКФ за земјата насловен ‘’Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија’’. Овој леток има за цел да ги информира сите актери од приватниот сектор во Северна Македонија за можностите за вклучување во климатски и зелени инвестиции преку искористување на механизмите за финансирање како што е Зелениот климатски фонд, кои ќе придонесе кон отпорен и нискојаглероден економски развој, а воедно и ефикасност и профитабилност за приватниот сектор.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.