Thumbnail Image

Çəyirtkələrə qarşı mübarizə təhlükəsizlik tədbirləri üzrə 2023-cü ilin təqvimi

Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Booklet
  Tutunun alma bağı 2022
  Also available in:

  Ənənəvi kənd təsərrüfatında bitki xəstəlikləri və zərərvericiləri ilə mübarizədə ən çox istifadə edilən üsul pestisidlərin tətbiqidir. Lakin zəhərli təsir göstərən pestisidlərin geniş, intensiv və düzgün istifadə edilməməsi ekosistemin tarazlığının pozulmasına gətirib çıxarmışdır. Su və torpaq çirklənmiş, torpaq daha az məhsuldar olmuşdur. Pestisidlər eyni zamanda ərazidəki digər canlılara, kənd təsərrüfatı istehsalında çox vacib olan faydalı orqanizmlərə və pestisidlər tətbiq olunmuş məhsulları yeyən heyvanlara da mənfi təsir göstərir. Onların həm istehsalçılar, həm də istehlakçılar üçün kəskin və xroniki sağlamlıq problemlərinə səbəb olduğu elmi şəkildə sübut edilmişdir. FAO-nun statistikasına görə, 1990-cı illərdə istifadə edilən pestisidlərin miqdarı ilə 2010-cu illərdə istifadə olunan pestisidlərin miqdarını müqayisə etdikdə, 50 faizdən çox artım var. Bununla belə, pestisidlərdən istifadə etmədən və ya onların istifadəsini minimuma endirməklə istehsal etmək mümkündür. Ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı zərərvericilərə qarşı inteqrir mübarizə, üzvi kənd təsərrüfatı və aqro-ekoloji istehsal kimi yanaşmalarla həyata keçirilə bilər. Bu kitabda Tutu almalarını qurdlardan qorumaq üçün getdikcə daha çox pestisidlərdən istifadə edir. Daha çox pestisidlərdən istifadə olunduqca, qurdlar müqavimət yaradır və pestisidlərə daha yaxşı dözür və meyvə bağı yox olur. Feromonlar qurdların çoxalmasını dayandırmaq üçün istifadə edilə bilər. Feromonlar sayəsində almalar zədələnmir. Qurdlardan qurtulmağın bu yolu təbiətə və insan sağlamlığına heç bir zərərin olmaması deməkdir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada çəyirtkə əleyhinə mübarizədə pestisid riskinin azaldılmasına dair praktik təlimatlar 2022
  Təlimatlarda çəyirtkələrə qarşı mübarizə kampaniyalarından əvvəl, kampaniya zamanı və sonra insektisidlərlə işləmə və istifadə riskləri, həmçinin bu riskləri minimuma endirmək üçün görülə biləcək tədbirlər müzakirə olunur. Təlimat üç növ işçi heyətini hədəfləyir: 1) Qərar qəbul edənlər və kampaniya təşkilatçıları – məsələn, çəyirtkələrlə mübarizə şöbəsinin rəhbər işçiləri – mübarizə kampaniyasından əvvəl, kampaniya zamanı və ondan sonra risklərin azaldılmasının təşkilati aspektləri üzrə rəhbərlik edən; 2) Kampaniya zamanı qabaqcıl təcrübələr və risklərin azaldılması tədbirləri üzrə rəhbərlik edən çəyirtkələrə qarşı mübarizə işçiləri – yəni müşahidə qrupunun nəzarətçiləri, pestisid tətbiq edənlər, sürücülər, anbardarlar; 3) Monitorinq briqadası- insan sağlamlığı və ətraf mühitin monitorinqi üzrə ixtisaslaşmış qruplar -çəyirtkələrə qarşı mübarizə əməliyyatlarının insektisidlərin tətbiqi, effektivliyi, insan sağlamlığı və ətraf mühit aspektlərinin monitorinqi üçün rəhbərliyə və qabaqcıl təcrübələrə ehtiyacı olan monitorinq işçiləri. Təlimatlar çəyirtkə ilə mübarizə kampaniyasının əsas mərhələlərindən sonra strukturlaşdırılmışdır. İlk olaraq, kampaniyanın hazırlanması zamanı riskin azaldılması tədbirləri, o cümlədən insektisidlərin seçimi, fövqəladə hallar planları, fərdi mühafizə vasitələri, insan sağlamlığı və ətraf mühitin monitorinqi və təlimi müzakirə olunmuşdur. İkinci bölmə çəyirtkə ilə mübarizə əməliyyatları zamanı ətraf mühit və sağlamlıq risklərini təsvir edir. İnsektisidlərin daşınması və saxlanması, Fərdi Mühafizə Vasitələrindən istifadə, insektisid tətbiqləri, boş konteynerlərin idarə edilməsi, insan sağlamlığı və ətraf mühit risklərinin monitorinqi əhatə olunmuşdur. Üçüncü bölmə nəzarət kampaniyası başa çatdıqdan sonra boş qabların idarə olunması, qalan pestisidlər və ya sonrakı monitorinq kimi fəaliyyətləri müzakirə edir. Sənədin sonundakı Seçilmiş İstinadlar bu təlimatlarda müzakirə olunan müxtəlif mövzulara keçidlər təqdim edir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.