Thumbnail Image

Shembuj të dëmtuesve invazivë pyjorë në Europë

GCP/KOS/005/FIN


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Dëmtuesit kryesorë të pyjeve të anhut
  GCP/KOS/005/FIN
  2014
  Also available in:

  Zhgjethësimi i kurorës së drurit është simptomë e një dëmtimi jospecifik, të lidhur me një varg faktorësh të ndryshëm të dëmshëm, të cilët mund të veprojnë ndarazi apo së bashku. Përcaktimi i ndikimit të faktorëve individualë në shkaktimin e dëmit dhe i rëndësisë së tyre është rëndom shumë i vështirë. Ndërkaq në anën tjetër, është pothuajse e pamundur të veçohet ndikimi i ndryshimit të klimës nga faktorët e tjerë të dëmshëm (insektet, patogjenët, ndotja e ajrit), të cilët ndikojnë në shëndetin e ekosistemeve pyjore.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Dëmtuesit kryesorë të pyjeve të pisha
  GCP/KOS/005/FIN
  2014
  Also available in:

  Zhgjethësimi i kurorës së drurit është simptomë e një dëmtimi jospecifik, të lidhur me një varg faktorësh të ndryshëm të dëmshëm, të cilët mund të veprojnë ndarazi apo së bashku. Përcaktimi i ndikimit të faktorëve individualë në shkaktimin e dëmit dhe i rëndësisë së tyre është rëndom shumë i vështirë. Ndërkaq në anën tjetër, është pothuajse e pamundur të veçohet ndikimi i ndryshimit të klimës nga faktorët e tjerë të dëmshëm (insektet, patogjenët, ndotja e ajrit), të cilët ndikojnë në shëndetin e ekosistemeve pyjore.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Dëmtuesit kryesorë të pyjeve të dushku
  GCP/KOS/005/FIN
  2014
  Also available in:

  Zhgjethësimi i kurorës së drurit është simptomë e një dëmtimi jospecifik, të lidhur me një varg faktorësh të ndryshëm të dëmshëm, të cilët mund të veprojnë ndarazi apo së bashku. Përcaktimi i ndikimit të faktorëve individualë në shkaktimin e dëmit dhe i rëndësisë së tyre është rëndom shumë i vështirë. Ndërkaq, në anën tjetër, është pothuajse e pamundur të veçohet ndikimi i ndryshimit të klimës nga faktorët e tjerë të dëmshëm (insekte, patogjenë, ndotja e ajrit), të cilët ndikojnë në shëndetin e ekosistemeve pyjore.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.