Thumbnail Image

Исхрана: Предизвик за Освојување Значка


Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Климатски промени: Предизвик за освојување значка 2016
  Целта на Значките за освојување на предизвици на Обединетите нации е подигање на свеста, едукација и најмногу од сè, мотивирање на младите да го променат своето однесување и во нивните локални заедници да станат активни двигатели на промени. Значките за предизвици се соодветни за употреба на училишни часови и младински групи и истите се поддржани од страна на WAGGGS и WOS. Во нив се даваат цела низа активности и идеи што лесно може да се прилагодат од страна на наставниците или водачите на групи. Достапни се и други значки за освојување предизвици, а има и значки коишто се во подготовка за низа други теми, и тоа: Земјоделство, Биолошка разновидност, Енергија, Шуми, Род, Владеење, Глад, Исхрана, Океани, Почви, и Вода. ЗНАЧКАТА ЗА ОСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДИЗВИКОТ КЛИМАТС КИ ПОЈАВИ е подготвена за едукација на децата и младите околу клучната улога што ја игра климата, при подржување на животот на планетата Земја. Оваа публикација ги разгледува прашањата како нашите секојдневни животи влијаат врз климата на Земјата и нуди идеи за тоа како човекот може да дејствува со цел неговиот близок однос со климата да биде поодржлив.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА! Комплет едукативни материјали за намалување на отпадот од храна во основните и средните училишта
  За возрасна група 1 (од пет до седум години)
  2021
  Ако ги научиме младите да ја ценат храната, ќе постигнеме многу за намалување на отпадот од храна и ќе ја предизвикаме промената во однесувањето што е потребна за решавање на овој проблем, сега и во иднина. „Направи добро: спаси храна!“ е едукативен комплет осмислен токму за таа намена. Овој едукативен комплет е резултат на сеопфатен, научен и заеднички развоен процес во кој беа вклучени засегнати страни и од јавниот и од приватниот сектор. Тој е реакција на сè почестата потреба од информации за причините и можните решенија за решавање на проблемот со отпадот од храна и има за цел да ги ангажира децата во оваа глобална активност за намалување на отпадот од храна и за ублажување на придружните економски, еколошки и социјални влијанија. Комплетот поставува холистичка перспектива на системите за храна со стил на комуникација и алатки соодветни за развивање на свеста кај децата за овие проблеми. Конципиран е така да им овозможи на наставниците и на воспитувачите да ги изберат и да ги спроведат деловите од него што ги сметаат за најсоодветни. Дадени се и примери и совети за тоа како децата можат да станат активни „спасувачи на храна“ и поттикнувачи на промени преку пренесување на пораките до своите семејства и пријатели.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!
  Комплет едукативни материјали за намалување на отпадот од храна во основните и средните училишта. За возрасна група 2 (од осум до девет години)
  2021
  Ако ги научиме младите да ја ценат храната, ќе постигнеме многу за намалување на отпадот од храна и ќе ја предизвикаме промената во однесувањето што е потребна за решавање на овој проблем, сега и во иднина. „Направи добро: спаси храна!“ е едукативен комплет осмислен токму за таа намена. Овој едукативен комплет е резултат на сеопфатен, научен и заеднички развоен процес во кој беа вклучени засегнати страни и од јавниот и од приватниот сектор. Тој е реакција на сè почестата потреба од информации за причините и можните решенија за решавање на проблемот со отпадот од храна и има за цел да ги ангажира децата во оваа глобална активност за намалување на отпадот од храна и за ублажување на придружните економски, еколошки и социјални влијанија. Комплетот поставува холистичка перспектива на системите за храна со стил на комуникација и алатки соодветни за развивање на свеста кај децата за овие проблеми. Конципиран е така да им овозможи на наставниците и на воспитувачите да ги изберат и да ги спроведат деловите од него што ги сметаат за најсоодветни. Дадени се и примери и совети за тоа како децата можат да станат активни „спасувачи на храна“ и поттикнувачи на промени преку пренесување на пораките до своите семејства и пријатели. Quality Control

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.