Thumbnail Image

Hỏi đáp về thực hành tốt và an toàn sinh học trong cơ sở ấp trứng gia cầm quy mô vừa và nhỏ

FAO. 2023. Hỏi đáp về thực hành tốt và an toàn sinh học trong cơ sở ấp trứng gia cầm quy mô vừa và nhỏ. Hà Nội.


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Sổ tay hỏi đáp: Thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi gà bố mẹ quy mô vừa và nhỏ 2020
  Also available in:
  No results found.

  Ấn phẩm cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi gà bố mẹ quy mô vừa và nhỏ. Hướng dẫn dành cho đến nông dân, cán bộ khuyến nông và các chuyên gia chăn nuôi. Ấn phẩm là một trong những kết quả đầu ra của dự án “Giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa đến sức khỏe con người theo chuỗi giá trị vật nuôi” (OSRO / VIE / 402 / USA) và đối tác là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Việt Nam (NAEC).
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Sổ tay hỏi đáp về thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi gà thịt quy mô vừa và nhỏ 2020
  Also available in:
  No results found.

  Ấn phẩm cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến thực hành quản lý chăn nuôi tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi gà thịt quy mô vừa và nhỏ. Ấn phẩm là một trong những kết quả đầu ra của dự án “Giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa đến sức khỏe con người theo chuỗi giá trị vật nuôi” (OSRO / VIE / 402 / USA) và đối tác dự án là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Việt Nam (NAEC).
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Sổ tay hỏi đáp về thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi vịt, ngan (vịt xiêm) thịt quy mô vừa và nhỏ 2020
  Also available in:
  No results found.

  Ấn phẩm cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến thực hành quản lý chăn nuôi tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi gà thịt quy mô vừa và nhỏ. Ấn phẩm là một trong những kết quả đầu ra của dự án “Giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa đến sức khỏe con người theo chuỗi giá trị vật nuôi” (OSRO / VIE / 402 / USA) và đối tác dự án là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Việt Nam (NAEC).

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.