Thumbnail Image

Ветеринардык кызматты айылда жана айыл өкмөтүнүн деӊгээлинде уюштуруу, жеке ветеринардык адистерге эсептешүү жана керектүү документтер менен биргеликте мамлекеттик белгилүү ыйгарым укуктарды берүү


Also available in:
No results found.

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  МАЛДЫ АЙДОО, ЖАЙУУДА ВЕТЕРИНАРДЫК ЖАНА САНИТАРДЫК ЧАРАЛАРДЫ ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ЭЛ-АРАЛЫК СТАНДАРТТАРГА ЫЛАЙЫК АГРАРДЫК ЖАНА ГИГИЕНАЛЫК ПРАКТИКАНЫ ЖОГОРУЛАТУУ 2018
  Also available in:
  No results found.

  Бул басылма жеке ветринарлар үчүн төмөнкү 5 окуу материалдарынын жана модулдардын төртүнчү темасы болуп саналат. Бул басылмалар жеке ветринарлардын кызыкчылыгын коргоо, фермерлерге көрсөтүлгөн ветеринардык кызматты жакшыртуу жана Мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын (ГСВФБ) ооруларды, зооноздук ооруларды көзөмөлдөөсүнө колдоо көрсөтүүгө багытталган
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Ветеринария тармагында ишкердик менен алектенууну бизнес пландоо 2018
  Also available in:
  No results found.

  Бул басылма жеке ветринарлар үчүн төмөнкү 5 окуу материалдарынын жана модулдардын үчүнчү темасы болуп саналат. Бул басылмалар жеке ветринарлардын кызыкчылыгын коргоо, фермерлерге көрсөтүлгөн ветеринардык кызматты жакшыртуу жана Мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын (ГСВФБ) ооруларды, зооноздук ооруларды көзөмөлдөөсүнө колдоо көрсөтүүгө багытталган.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ЖАНА АЙЫЛДЫН ДЕӉГЭЭЛИНДЕ ЭПИЗООТИЯЛАРДЫ АЛДЫН АЛУУ ИШ-ЧАРАЛАРЫН ПЛАНДОО 2018
  Also available in:
  No results found.

  Бул басылма жеке ветринарлар үчүн төмөнкү 5 окуу материалдарынын жана модулдардын экинчи темасы болуп саналат. Бул басылмалар жеке ветринарлардын кызыкчылыгын коргоо, фермерлерге көрсөтүлгөн ветеринардык кызматты жакшыртуу жана Мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын (ГСВФБ) ооруларды, зооноздук ооруларды көзөмөлдөөсүнө колдоо көрсөтүүгө багытталган.”

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.