Thumbnail Image

Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде

Опште о климатским променама

Also available in:
No results found.

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде
  Aадаптације на климатске промене
  2023
  Also available in:
  No results found.

  Неопходно је јачање знања и вештина пољопривредних саветодавних и стручних служби у области климатских промена. То знање оне даље преносе пољопривредним произвођачима и тако их подржавају да се прилагоде и умање ефекте климатских промена. Климатске промене изазивају велике и разорне количине падавина, њихов измењен распоред или изостанак. Утицаји могу да буду директни и индиректни. Неопходно је спровести стратешке и оперативне мере на нивоу газдинства. Климатске промене, али и деловање људи, угрожавају природу: загађен ваздух, повећана концентрација гасова са ефектом стаклене баште, смањена доступност воде, смањен квалитет воде, деградација земљишта, угрожена разноврсност генетичких ресурса, екосистема и станишта. Пољопривреда, шумарство и екосистеми биће угрожени услед оштећења усева, ерозије земљишта, теже обраде због плављења земљишта, смањених приноса у топлијим срединама и веће опасности од пожара и деградације земљишта. Очекује се да ће производне површине са усевима и хибридима осетљивим на сушу бити премештене на земљишта речних плавних подручја и тераса, која су повезана са подземним водама. У зимско-пролећном периоду када је могуће превлаживање неопходно је добро одржавање дренажних система. Ови системи омогућавају благовремене сетве и пораст усева када су температуре повољне. Да би се земљиште заштитило неопходно је да се промени начин његовог коришћења.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде
  Утицај климатских промена на сточарство
  2024
  Also available in:
  No results found.

  Климатске промене су процес који може имати негативне последице по сточарску индустрију у нашој земљи. Знањем, инвестицијама и технологијама можемо знатно ублажити, па чак и елиминисати опасности које нам са собом доносе промене климе. Процена ризика на фармама које се баве производњом млека и меса је први корак на основу кога се праве краткорочни и дугорочни планови митигације. Овим плановима дефинишу се критичне тачке и њихов значај за одрживост, односно конкурентну способност и профитабилност фарми. Високе температуре имају негативан утицај на животиње, производњу и квалитет кабасте и зрнасте хране. Услед повишених температура ваздуха, рапидно опада производња млека по грлу. Високе температуре смањују и способност репродукције грла. Са климатским променама повећава се и ризик од појава нових, за наше подручје непознатих болести домаћих животиња. Упоредо са дефинисањем критичних тачака морају се дефинисати и мере митигације, односно инвестиције неопходне да би се оптимализовали амбијентални услови на фармама, односно отвореним и прегонским пашњацима.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде
  Конзервацијска обрада земљишта
  2023
  Also available in:
  No results found.

  Конзервацијска обрада земљишта, као саставни део конзервацијске пољопривреде, подразумева сваки метод обраде земљишта који пре и после сетве оставља жетвене остатке претходног усева на површини како би се смањила ерозија земљишта и његово одношење. Предности ове врсте обраде земљишта су: ревитализација њене структуре и побољшање водно ваздушних особина, очување органске материје и везивање СО2, смањење ерозије земљишта ветром и водом, побољшање биогености земљишта (повећање броја земљишних организама, природна ревитализација структуре), смањење утрошка енергената, времена (енергије), смањење емисије СО2, смањење потребног броја машина, скраћење агророкова (могућност да се за исто време обави већи обим послова) и стабилност и повећање приноса са применом конзервацијске праксе.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.