Thumbnail Image

Şabalıd quruması

Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  AZƏRBAYCANDA ORQANİK KƏND TƏSƏRRÜFATI
  Hazırkı durum və gələcək inkişaf potensialı
  2018
  Also available in:

  Kitabın yazılma məqsədi orqanik kənd təsərrüfatı haqqında mövcud olan və layihənin fəaliyyəti çərçivəsində toplanmış məlumatlar əsasında bu sahədə Azərbaycanda hazırkı durumu nümayiş etdirməkdir. Qərarverici və başqa maraqlı tərəflərə yardım etmək üçün kitab, azərbaycan və rus dillərində də mövcud olacaq. Kitabda təqdim olunan məlumatların, orqanik kənd təsərrüfatı sahəsində daha çox fəaliyyətlərin və layihələrin başlanılmasına müsbət təsir göstərəcəyi gözlənilir. FAO-Türkiyə Tərəfdaşlıq Proqramı (FTTP) tərəfindən layihəyə və kitabın hazırlanmasına göstərilən dəstək və onların maliyyələşdirilməsi çox yüksək qiymətləndirilir.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Chestnut blight 2024
  Also available in:

  This publication is intended to serve as a technical information product providing crucial information to its intended audience regarding chestnut blight, its symptoms, historical distribution in Azerbaijan, and current control mechanisms. The leaflet aims to facilitate the transfer of knowledge about this disease, which is essential for technical experts, farmers, and the specialists involved in the field. It is expected to have a long lifespan and support future experts in the industry.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Azərbaycanda qoyunçuluq üzrə dəyər zəncirinin inkişafı – 2025-ci ilə baxış 2022
  Also available in:

  İribuynuzlu mal-qara və qoyunların yetişdirilməsi Azərbaycanda ən çox üstünlük verilən və məhsuldar heyvandarlıq növü olduğundan, qoyunçuluq sektoru böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qoyunçuluq sektoru əhəmiyyətli qida mənbəyi (ət və pendir) və kənd yerlərində yaşayış vasitəsidir. Hazırda sektorda tələb və təklifin dəyişməsi ilə əlaqədar narahatlıq doğuran vəziyyət yaranıb. Bu problemlərin həlli üçün direktiv orqanlar yarım-intensiv və intensiv kənd təsərrüfatı metodları əsasında kommersiya fermaları ilə müasir qoyunçuluq sektoruna keçməyi nəzərdə tuturlar. Bu baxımdan, dəyər zənciri üzrə bu tədqiqat “FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı” layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda qoyunçuluq sektorunun transformasiyası üzrə strateji baxış və fəaliyyət istiqamətlərinin təmin edilməsi üçün hazırlanaraq təqdim edilmişdir. Dəyərin zəncirinin tədqiqinin nəticələrinin təhlili Layihə çərçivəsində həyata keçiriləcək fəaliyyətin əsas sahələrini və hökumətin və çoxtərəfli qurumların inkişaf sahəsində digər təşəbbüslərini müəyyənləşdirməyə kömək edəcəkdir. Dəyər zəncirinə əsaslanan yanaşma çərçivəsində əsas subyektlər və onların funksiyaları istehsaldan son bazara qədər olan dəyər zəncirində, eləcə də onların arasındakı əlaqələr kontekstində nəzərdən keçirilir. Burada, həmçinin sektora aid olan siyasət, tənzimləmə və institusional mühit məsələləri də nəzərdən keçirilir.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.