Thumbnail Image

Антибиотиктер малдарда

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Адамдардын ден-соолугу үчүн –үй канаттууларын өндүрүүдө антибиотиктерди натыйжалуу жана жоопкерчиликтүү түрдө кантип колдонуу керек 2021
  Антибиотиктерди колдонуу жана ошентип микробго каршы туруктуулук (AMR) коркунучун туура айыл чарба техникасын колдонуу менен азайтса болот. Бул басылма канаттууларды өндүрүүчүлөргө жаныбарлардын ден соолугун чыңдоо жана антибиотиктерди колдонууну азайтуу боюнча практикалык кеңештерди берет.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Мал шаруашылығындағы антибиотиктер 2020
  Бұл буклет микробтарға қарсы тұрақтылық, микробтарға қарсы препараттардың қалдықтары және микробтарға қарсы препараттарды мал шаруашылығымен байланысты мүдделі тараптар (негізінен фермерлер, ауыл ветеринарлары және ветеринарлық дәріханалар) арасында ұқыпты қолдану туралы ақпараттандыруға көмектеседі.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Малдын дени сак болсо, ээси кѳңүлдүү болот!
  Адамдардын жана малдын саламаттыгын сактоо жана антимикробдук дарыларды натыйжалуу кылуу боюнча фермерге негизги 10 кеңеш
  2018
  Малдын дени сак болсо, ээси кѳңүлдүү болот! Малга оору жугуп, антибиотиктер (жана башка микробго каршы) дарылар таасир этпесе, малды бүтүндөй жоготуп алуу мүмкүн. Ошондой эле оору малдан адамдарга жугуучу болсо, ѳзүнүздүң жана үй-бүлөңүздүң ден соолугуна тобокелчилик жаралат. Бүгүндѳн баштап төмөнкү кеңештерди аткаруу менен адамдардын ѳмүрүн жана мүлкүн сактаңыз! Микробго каршы дарылардын жугуштуу оорулардан айыктыра албаганынын эки негизги себеби бар: • Туура эмес дарылоо же туура эмес колдонуу. • Ооруну пайда кылган микробдордун дарылоо процессинде микробго каршы дарыларга туруштук (МКДТ) иштеп чыгуусу. Биз антибиотиктер сыяктуу микробго каршы дарыларды адамдардын, малдын жана өсүмдүктөрдүн жугуштуу ооруларын дарылоо үчүн колдонгон сайын, ал микробдор дарыларга чыдоону үйрѳнүп, убакыт өтүшү менен алардын таасирин басаңдатышат. МКДТ биздин эң ишенген дарыларды пайдасыз кылып коё алат. Антимикробдук натыйжалуу дарылар болбосо, дагы көптөгөн адамдардын, малдын жана өсүмдүктөрдүн жугуштуу оорулардан өлүү коркунучу жаралат. Бирок биз антимикробдук дарыларды натыйжалуу кылуу үчүн азыр чара кѳрүшүбүз мүмкүн!

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.