Thumbnail Image

Bi̇ri̇nci̇l üreti̇m – Bölüm 2-


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Booklet
  Kuruluş – tesi̇sleri̇n ve eki̇pmanin tasarimi - Bölüm 3 2023
  Also available in:

  Bu kılavuz belge, gıdayı güvenli bir şekilde üretmek ve potansiyel gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmek için bir tesisin nasıl tasarlanıp inşa edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi sağlar. Gıda işleme tesisleri, gıdanın yetiştirildiği veya yetiştirildiği dış ortamdan ayrıldığı yer olarak tehlikelere karşı ilk koruma noktasını sağlar. Tesis, ekipman ve diğer tesisler bakım, temizlik ve dezenfeksiyona olanak sağlayacak şekilde yerleştirilmeli, tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Ortamın sıcaklık ve nem kontrolü yapılmalı, haşerelerin mekana girmesini önleyecek bir sistem bulunmalıdır. Özellikle gıdayla temas eden yüzeyler ve materyaller, gıdaların işlenmesi/taşınması amacıyla kullanıma uygun olmalıdır. Tuvaletler de dahil olmak üzere tesisler, atık yönetimi ve temizlik için uygun şekilde tasarlanmalı ve hijyenik gıda üretimini desteklemelidir. Bu yayın, FAO İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) Gıda Güvenliği Araç Kutusu serisinin bir parçasıdır. Araç kutusu, Codex Alimentarius Gıda Hijyeni Genel Prensipleri (CXC 1-1969) uyarınca gıda güvenliği yönetimi programlarının geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla hem kamu hem de özel sektördeki gıda güvenliği kapasitelerini güçlendirmeye yönelik pratik rehberlik ve kaynak materyallerinin merkezi bir deposudur. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki küçük gıda işletmecilerinin ve birincil üreticilerin ve hükümet yetkilileri, akademi ve kapasite geliştirme kuruluşları gibi kurumsal role sahip olanların karşılaştığı zorlukların dikkate alınmasına özen gösterildi.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Gida Tehli̇keleri̇ni̇n tanimi ve Kontrolü – Bölüm 1 2023
  Also available in:

  Bu kılavuz belge, iyi hijyen uygulamaları (GHP) kavramını tanıtmakta ve bunların güvenli gıda üretmek için nasıl uygulanacağını açıklamaktadır. İyi hijyen uygulamaları, güvenli ve uygun gıda üretimini destekleyen tüm gıda hijyen sistemlerinin temelini oluşturur. Gıda işletmecileri, gıdalarını etkileyebilecek tehlikelerin farkında olmalı ve tüketici sağlığını korumak için bu tür tehlikelerin uygun şekilde yönetilmesini sağlamalıdır. İyi hijyen uygulamaları, herhangi bir etkili gıda güvenliği yönetim programının temelidir ve bunların uygulanması, gıda işletmecilerine gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmek için bir sistem sağlar. Gıda güvenliği bağlamında tehlike, gıda yutulduğunda zarar verme potansiyeline sahip, gıdayla ilişkili herhangi bir madde veya madde olarak tanımlanabilir. Gıdalarda karşılaşılan tehlikeler kimyasal (örn. pestisitler), biyolojik (örn. patojenler) veya fiziksel (örn. yabancı maddeler) olarak sınıflandırılabilir ve bunların tümü gıda zinciri boyunca noktalarda gıdayı kirletebilir. Bu yayın, FAO İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) Gıda Güvenliği Araç Kutusu serisinin bir parçasıdır. Araç kutusu, Codex Alimentarius Gıda Hijyeni Genel Prensipleri kılavuzlarına uygun olarak gıda güvenliği yönetimi programlarının geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla hem kamu hem de özel sektördeki gıda güvenliği kapasitelerini güçlendirmeye yönelik pratik rehberlik ve kaynak materyallerinin merkezi bir deposudur. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki küçük gıda işletmecilerinin ve birincil üreticilerin ve hükümet yetkilileri, akademi ve kapasite geliştirme kuruluşları gibi kurumsal role sahip olanların karşılaştığı zorlukların dikkate alınmasına özen gösterildi.
 • Thumbnail Image
  Policy brief
  Gıda kaybı ve israfının önlenmesi ve azaltılması için elverişli bir yasal ortam oluşturulması 2022
  Also available in:

  Gıda kaybı ve israfı (GKİ), küresel bir yük oluşturmakta ve sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaktadır. İnsan tüketimine uygun gıdanın kaybı ve israfı, gıda güvenliği ve beslenmeyi sekteye uğratmakta ve bir insan hakkı olan beslenme hakkına ulaşılmasını engellemektedir. Gıda kaybı ve israfı meselesinin ele alınmasına yönelik düzenleyici tedbirler; çalışmaların koordine edilmesine yönelik kurumsal mekanizmalar oluşturulması, süreçte yer alan tüm paydaşlara net rol ve sorumluluklar verilmesi ve GKİ’nin azaltılması için bağlayıcı hedefler konulmasını içermektedir. Bu durum, gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarında GKİ’nin önlenmesi ve azaltılması çalışmaları bakımından önemli olan tüm aktörlerin şeffaflık ve hesap verebilirliğini arttırabilir. Yasal çerçeveye ilişkin bu bilgi notu, tarım-gıda sistemi yaklaşımıyla gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarında GKİ’nin önlenmesi ve azaltılması için elverişli bir ortama katkıda bulunan ulusal düzeydeki başlıca düzenleyici tedbirleri kısaca özetlemektedir. Bilgi notu, başta Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılmasına Yönelik Gönüllü Davranış İlkeleri olmak üzere uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.