Thumbnail Image

Gida Tehli̇keleri̇ni̇n tanimi ve Kontrolü – Bölüm 1-


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Booklet
  Kuruluş – tesi̇sleri̇n ve eki̇pmanin tasarimi - Bölüm 3 2023
  Also available in:

  Bu kılavuz belge, gıdayı güvenli bir şekilde üretmek ve potansiyel gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmek için bir tesisin nasıl tasarlanıp inşa edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi sağlar. Gıda işleme tesisleri, gıdanın yetiştirildiği veya yetiştirildiği dış ortamdan ayrıldığı yer olarak tehlikelere karşı ilk koruma noktasını sağlar. Tesis, ekipman ve diğer tesisler bakım, temizlik ve dezenfeksiyona olanak sağlayacak şekilde yerleştirilmeli, tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Ortamın sıcaklık ve nem kontrolü yapılmalı, haşerelerin mekana girmesini önleyecek bir sistem bulunmalıdır. Özellikle gıdayla temas eden yüzeyler ve materyaller, gıdaların işlenmesi/taşınması amacıyla kullanıma uygun olmalıdır. Tuvaletler de dahil olmak üzere tesisler, atık yönetimi ve temizlik için uygun şekilde tasarlanmalı ve hijyenik gıda üretimini desteklemelidir. Bu yayın, FAO İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) Gıda Güvenliği Araç Kutusu serisinin bir parçasıdır. Araç kutusu, Codex Alimentarius Gıda Hijyeni Genel Prensipleri (CXC 1-1969) uyarınca gıda güvenliği yönetimi programlarının geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla hem kamu hem de özel sektördeki gıda güvenliği kapasitelerini güçlendirmeye yönelik pratik rehberlik ve kaynak materyallerinin merkezi bir deposudur. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki küçük gıda işletmecilerinin ve birincil üreticilerin ve hükümet yetkilileri, akademi ve kapasite geliştirme kuruluşları gibi kurumsal role sahip olanların karşılaştığı zorlukların dikkate alınmasına özen gösterildi.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Bi̇ri̇nci̇l üreti̇m – Bölüm 2 2023
  Also available in:

  Bu kılavuz belge, birincil üretimdeki potansiyel gıda güvenliği tehlikelerinin nasıl tanımlanacağına ilişkin talimatlar ve bunların nasıl kontrol edileceğine ilişkin bilgiler sağlar. Hayvan yetiştirme, mahsul yetiştirme, balık yetiştirme, avcılık ve balıkçılıkla ilgili faaliyet türleri, birincil üretim aşamasında gıda zincirine girebilecek çok sayıda tehlikeyi beraberinde getirebilir. Değer zinciri boyunca gıda güvenliği ancak birincil üretim faaliyetlerinin, gıdanın güvenliğini etkileyebilecek veya onu tüketime uygunsuz hale getirebilecek bir kirletici maddenin bulaşma olasılığını azaltacak şekilde yönetilmesiyle sağlanabilir. Bu yayın, FAO İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) Gıda Güvenliği Araç Kutusu serisinin bir parçasıdır. Araç Kutusu, Codex Alimentarius Gıda Hijyeni Genel Prensipleri kılavuzlarına (CXC 1-1969) uygun olarak gıda güvenliği yönetimi programlarının geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla hem kamu hem de özel sektördeki gıda güvenliği kapasitelerini güçlendirmeye yönelik pratik rehberlik ve kaynak materyallerinin merkezi bir deposudur. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki küçük gıda işletmecilerinin ve birincil üreticilerin ve hükümet yetkilileri, akademi ve kapasite geliştirme kuruluşları gibi kurumsal role sahip olanların karşılaştığı zorlukların dikkate alınmasına özen gösterildi.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Entegre arazi kullanım planlaması çerçevesi
  Yenilikçi bir yaklaşım
  2021
  Also available in:

  Nüfus artışı, gıda ve diğer tarımsal ve orman ürünlerine olan talebin artmasına neden oluyor. Mevcut tarım uygulamaları ile gıda güvenliğinin sağlanması, doğal kaynaklar için daha yoğun rekabete, sera gazı emisyonlarının artmasına, daha fazla arazi bozulmasına ve ormansızlaşmaya yol açacaktır. Buna ek olarak, piyasa arazi kullanım kalıpları, arazi kaynaklarının sürdürülemez kullanımına, biyoçeşitlilik ve verimli toprakların geri dönüşü olmayan kaybına neden olmaktadir. Tüm bu eğilimler, tarımsal üretim, gıda güvenliği ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, arazi kullanım planlaması, iklim değişikliğine dayanıklılık ve ekosistem yönetimini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Bununla birlikte; arazi kullanım planları uygulanırken çözülmesi gereken bir dizi zorluk içerir. Bu temel zorluklar, uygun politika ve mevzuatla elverişli bir ortam tarafından kolaylaştırılan gerçek sürdürülebilir arazi yönetimi (SLM) alternatiflerinin benimsenmesini, güvenli bir arazi mülkiyeti sisteminin sağlanmasını ve orta ve uzun vadeli finansal yatırımların harekete geçirilmesini içerir. Yukarıda belirtilen zorluklar göz önüne alındığında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen bu belge, sektörler arası planlama süreçlerine ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yardımcı olmak için entegre bir arazi kullanım planlaması (ILUP) yaklaşımı sunmaktadır. Tarımsal üretim sistemlerinin uygunluğu, toprak ve arazi bozulması, tarımsal arazilerde arazi kullanımı ve doğal kaynakların yönetimi konusunda hane halkı kararlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin incelenmesi de dahil olmak üzere çeşitli temel unsurları değerlendirmek için rehberlik sağlar ve kararlaştırılan sektörler arası planın uygulanması için ülkeye özgü önerilerin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.