Thumbnail Image

Türkiye'nin Biyoçeşitliliği

Genetik kaynakların tarım ve gıda sistemlerine katkısıAlso available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  FAO Türkiye Küresel Çevre Fonu Programı 2023
  Also available in:

  Küresel Çevre Fonu ve Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilen FAO-GEF Türkiye Programı, orman, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması, agro-ekosistem yönetimi ve iklim dostu tarım, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, teknik kapasitelerin ve insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda projeler yürütür. Bu broşür, FAO-Türkiye GEF Programı projelerinin ortak çabaları ve başarısı hakkında derinlemesine bilgi sağlar.
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  FAO Türkiye Bülteni Eylül 2021 - Sayı #5
  Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında bu sene İzmir’de Birinci Hasat Festivali düzenlendi.
  2021
  Also available in:

  FAO Türkiye'nin beşinci sayısında ağırlıklı olarak iklim krizinin etkileri ile mücadele kapsamında uygulanan projelere odaklanıldı. Türkiye'nin değişik bölgelerinde uygulanan üç farklı projeyle kuraklık, orman varlığını artırma çalışmaları ve arazi tahribatını dengeleme için yapılan projeler geleceğe umut veriyor. FAO Türkiye'nin beşinci bülteninde bir diğer öne çıkan konu da gıda ve tarım sektörünün görünmez kahramanları olan mevsimlik tarım işçileri konusu oldu. Türkiye'de mevsimlik tarım işçilerinin istihdamı konusunda neredeyse hiçbir resmi veri ve çalışma bulunmuyor. Bu konuda somut ilk veriler FAO'nun SRRP çatısı altında yürüttüğü proje kapsamında derlendi. Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da kadınlar yine ağırlıklı olarak yer alıyor bültende. Kadınları çalışma hayatındaki konumunu güçlendirmek önemli çalışmalar yapılıyor. Bu konuda yeni hazırlanan kadın kooperatifi programının ayrıntıları da bültende geniş yer alıyor. FAO'nun uluslararası çalışmalara da örnek olan Yukarı Sakarya Basın Havzası'nda yürüttüğü Arazi Tahribatı Dengeleme çalışmalarından son ayrıntılar da yine bülteni önemli başlıklara arasında yer alıyor.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Gıda ve Tarım için Biyoçeşitliliğin Küresel Durumu Raporu- Özet 2019
  ‘Gıda ve Tarım için Biyoçesitliligin Küresel Durumu Raporu’, gıda ve tarım için biyoçesitliligin dünya çapında yapılan ilk küresel degerlendirmesini sunmaktadır. Gıda ve tarım için biyoçesitlilik; genetik, tür ve ekosistem seviyesinde bitkisel, hayvansal, orman ve sucul üretim sistemlerindeki ve çevresindeki; bitki, hayvan ve mikro-organizma çesitliligi demektir. Üretim sistemlerinin yapısı, fonksiyonu ve süreçleri, geçim kaynakları ve gıda güvenligi ile genis yelpazedeki ekosistem hizmetlerinin arzı için biyoçesitlilik en temel unsurdur. Çiftçiler, sürü sahipleri, ormancılar ve balıkçılar yüzlerce yıldır biyoçesitliligi yönetmekte veya etkilemektedir. Gıda ve tarım için biyoçesitliligin rolünü ve önemini, biyoçesitliligi etkileyen ve degistiren unsurları, mevcut durumu ile egilimleri anlatan bu rapor, ülkeler bazında katılımcı sekilde sunulan 91 ülke raporundan edinilen bilgilerin bir derlemesidir. Rapor, gıda ve tarım için biyoçesitliligin sürdürülebilir kullanımı ve korunmasını amaçlayan destekleyici politikalar, yasal çerçeveler, kurumlar ve teknik kapasite gelistirme çalısmaları dâhil olmak üzere yürütülen etkinliklerin geldigi durumu anlatmaktadır. Raporun sonunda, gıda ve tarım için biyoçesitliligin yönetiminde gelecekte duyulacak ihtiyaçlar ve zorluklar tartısılmaktadır. Rapor, ayni zamanda, gıda ve tarım sektörlerindeki genetik kaynakların durumuna odaklanmıstır Gıda ve Tarım için Genetik Kaynaklar Komisyonu rehberliginde hazırlanan diger küresel degerlendirmeleri de tamamlayıcı niteliktedir.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.