Thumbnail Image

Vizuelna procena stanja šumskih krošnjiAlso available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Glavne stetocine u hrastovim sumama jugoistocne Evrope
  GCP/KOS/005/FIN
  2014
  Also available in:

  Zdravlje pojedinačnih hrastovih stabala se uglavnom određuje na osnovu defolijacije, tj. relativnog gubitka listova u jednoj krošnji u poređenju sa poptuno olistalim zdravim referentnim drvetom iz iste sastojine koje raste u istim uslovima. Defolijacija krošnje je nedefinisani simptom oštećenja koji može da se poveže sa različitim štetnim faktorima. Svi oni mogu da postoje pojedinačno ili u sudejstvu. Obično je vrlo teško odrediti važnost pojedinačnih činilaca i njihov efekat na veličinu oštećenja.Upravo je zato obično nemoguće odvojiti uticaj klimatskih promena od drugih štetnih činilaca (insekata, patogena, zagađenja vazduha itd.) koji utiču na zdravlje šumskih ekosistema.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Glavne stetocine u bukovim sumama jugoistocne Evrope 2014
  Also available in:

  Zdravlje pojedinačnih bukovih stabala se uglavnom određuje na osnovu defolijacije, tj. relativnog gubitka listova u jednoj krošnji u poređenju sa poptuno olistalim, zdravim referentnim drvetom iz iste sastojine koje raste u istim uslovima. Defolijacija krošnje je neodređeni simptom oštećenja koji može da se poveže sa različitim štetnim faktorima. Svi oni mogu da postoje pojedinačno ili u sadejstvu. Obično je vrlo teško odrediti važnost pojedinačnih činilaca i njihov efekat na veličinu oštećenja. Upravo je zato obično nemoguće odvojiti uticaj klimatskih promena od drugih štetnih činilaca (insekata, patogena, zagađenja vazduha itd.) koji utiču na zdravlje šumskih ekosistema.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Rod, izvori prihoda na selu i šumarstvo
  Ocena rodnih pitanja u kosovskom šumarstvu
  2017
  Also available in:

  Glavni cilj ovog istraživanja je da identifikuje i analizira ulogu žena i muškaraca u sektoru šumarstva na Kosovu, korišćenje i vlasništvo šuma od strane žena i muškaraca. Izveštaj takođe ima za cilj da analizira rodna pitanja u okviru institucionalne politike i pravnog okvira koji uređuje upravljanje šumama, kako bi se dale preporuke o tome kako rodna pitanja efikasnije integrisati u politiku o šumarstvu na Kosovu. Istraživanje čini deo projekta pod nazivom "Podrška sprovođenju politika i stra tegije o šumama na Kosovu" (GCP/KOS/005/FIN), finansiran od Finske, koji ima za cilj da poveća doprinos sektora šumarstva nacionalnoj privredi kroz održivo korišćenje šumskih resursa, uzimajući u obzir višestruku namenu šumarstva i privredne, socijalne i ekološke koristi od šuma, kao i doprinos sektora ublažavanju klimatskih promena. Studija pokazuje ograničen pristup žena odlučivanju i informacijama, u poređenju sa muškarcima, ali i nerešena imovinska prava žena. Osim toga, visoka stopa neza poslenosti je glavna prepreka koju su identifikovali članovi seoskih zajednica, a naročito žene. U izveštaju se takođe ukazuje na interese seoskih žena da poboljšaju svoje veštine branja i sakupljanja, obrade i prodaje nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP). Prema tome, izveštaj pokazuje značaj unapređenja pristupa žena informacijama, jačanja kapaciteta i obuhvaćenost u donošenju odluka. Izveštaj se završava isticanjem da NDŠP imaju veliki potencijal za smanjenje siromaštva i nesigurnosti da se prehr ane u regionima sprovedene studije, naročito kada se efikasno podrže i žene i muškarci.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.