Thumbnail Image

Qafqaz və Mərkəzi Asiyada çəyirtkə əleyhinə mübarizədə pestisid riskinin azaldılmasına dair praktik təlimatlar


van der Valk, H.. 2022. Qafqaz və Mərkəzi Asiyada çəyirtkə əleyhinə mübarizədə pestisid riskinin azaldılmasına dair praktik təlimatlar. Roma, FAO.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Tutunun alma bağı 2022
  Also available in:

  Ənənəvi kənd təsərrüfatında bitki xəstəlikləri və zərərvericiləri ilə mübarizədə ən çox istifadə edilən üsul pestisidlərin tətbiqidir. Lakin zəhərli təsir göstərən pestisidlərin geniş, intensiv və düzgün istifadə edilməməsi ekosistemin tarazlığının pozulmasına gətirib çıxarmışdır. Su və torpaq çirklənmiş, torpaq daha az məhsuldar olmuşdur. Pestisidlər eyni zamanda ərazidəki digər canlılara, kənd təsərrüfatı istehsalında çox vacib olan faydalı orqanizmlərə və pestisidlər tətbiq olunmuş məhsulları yeyən heyvanlara da mənfi təsir göstərir. Onların həm istehsalçılar, həm də istehlakçılar üçün kəskin və xroniki sağlamlıq problemlərinə səbəb olduğu elmi şəkildə sübut edilmişdir. FAO-nun statistikasına görə, 1990-cı illərdə istifadə edilən pestisidlərin miqdarı ilə 2010-cu illərdə istifadə olunan pestisidlərin miqdarını müqayisə etdikdə, 50 faizdən çox artım var. Bununla belə, pestisidlərdən istifadə etmədən və ya onların istifadəsini minimuma endirməklə istehsal etmək mümkündür. Ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı zərərvericilərə qarşı inteqrir mübarizə, üzvi kənd təsərrüfatı və aqro-ekoloji istehsal kimi yanaşmalarla həyata keçirilə bilər. Bu kitabda Tutu almalarını qurdlardan qorumaq üçün getdikcə daha çox pestisidlərdən istifadə edir. Daha çox pestisidlərdən istifadə olunduqca, qurdlar müqavimət yaradır və pestisidlərə daha yaxşı dözür və meyvə bağı yox olur. Feromonlar qurdların çoxalmasını dayandırmaq üçün istifadə edilə bilər. Feromonlar sayəsində almalar zədələnmir. Qurdlardan qurtulmağın bu yolu təbiətə və insan sağlamlığına heç bir zərərin olmaması deməkdir.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Südçülük Təsərrüfatlarinin Səmərəli İdarə Olunmasina Dair Təlimat 2022
  Dünyada südçülük təsərrüfatlarının istehsal sistemləri gəlirliliyi insan və heyvanların sağlamlığı, heyvanlara qayğı və ətraf mühitin qorunması məsuliyyəti ilə əlaqələndirməyi bacarmalıdır. Eyni zamanda, südçülük təsərrüfatlarına tədarük zəncirinin əsas istehsalçıları kimi emal müəssisələrinin və müştərilərin tələbatını ödəyən istehsal üsullarını mənimsəməklə öz məhsullarına dəyər əlavə etmək imkanı verilməlidir. Bu Təlimatda süd istehsal edən ayrı-ayrı fermerlərə öz fermalarında bu məqsədlərə necə nail ola biləcəyinə dair fəal tövsiyələr yer almışdır. Südçülük təsərrüfatlarının səmərəli idarə olunmasına həsr olunmuş hazırkı Təlimat istənilən süd məhsulu istehsalı ilə məşğul olan südçülük təsərrüfatları üçün praktiki formatda yazılmışdır. Hazırkı Təlimat tətbiq olunarsa, təhlükəsiz, keyfiyyətinə zəmanət verilən süd və süd məhsullarının istehsalına və marketinqinə dəstək verəcək. Təlimatda təsərrüfat səviyyəsində istehlakçı təhlükəsizliyi ilə iqtisadi, sosial və ətraf mühitin idarə edilməsi arasındakı əlaqəyə diqqət yetirilmişdir.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.