Thumbnail Image

Бодливата акула В черно море

Присъединете се към нас и подкрепете нашите действия за възстановяване на силно застрашените популации на бодлива акула в Черно море

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Есетрите в Черно море
  Присъединете се към нас и покрепете нашите действия за опазване на този емблематичен вид
  2023
  GFCM е компетентната регионална организация за управление на рибарството (РОУР) в Черно море. 22 страни и Европейския съюз членуват в GFCM, като основната цел е да се гарантира опазването и устойчивата експлоатация на морските живи ресурси. През 2016 г. GFCM стартира BlackSea4Fish, проект за предоставяне на научна и техническа подкрепа за устойчивото управление на риболова в Черно море. BlackSea4Fish в момента работи с партньори от черноморските страни по пилотен проект за защита на популациите на есетрови риби в региона, който цели смекчаване на негативното въздействието от риболова и подобряване на мерките за тяхното опазване. Окончателните резултати от пилотния проект ще бъдат представени през 2024 г. Пилотният проект ще включва кампании за повишаване на осведомеността и обсъждане на регионално ниво на важните и критични въпроси, като съпътстващ улов и незаконни дейности, които застрашават бъдещето на есетрите. В частност партньорите по проекта ще работят с рибарите от Черно море, за да се вземе предвид техния безценен опит и разбиране, така че да се запълнят пропуските в знанията за тези силно застрашени черноморски видове и да намерят отражение в плановете за управление на отделните рибарства.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Присъединете се към нашите усилия за намаляване на случайния улов на делфини в риболова за калкан
  Станете част от нашия пилотен проект CetaByM, който има за цел да изготви оценка на приулова на китоподобни в Черно море и да проучи ефективността на някои мерки за намаляването му
  2023
  GFCM е компетентната регионална организация за управление на рибарството (РОУР) в Черно море. 22 страни и Европейския съюз членуват в GFCM, като основната цел е да се гарантира опазването и устойчивата експлоатация на морските живи ресурси. През 2016 г. GFCM стартира BlackSea4Fish, проект за предоставяне на научна и техническа подкрепа за устойчиво управление на риболова в Черно море. Пилотният проект CetaByM, който има за цел да изготви оценка на приулова на китоподобни в риболова за калкан с хрилни мрежи в Черно море и да провери ефективността на някои мерки за смекчаване на случайния улов на делфини, се осъществява в партньорство със Споразумението за опазване на китоподобните в Черно море, Средиземно море и съседната територия на Атлантическа зона (ACCOBAMS), чиято основна цел е да намали заплахите за китоподобните, най-вече като разшири познанията за тях.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Piked dogfish in the Black Sea
  Join our urgent action to restore highly threatened regional populations
  2023
  Piked dogfish (Squalus acanthias) were once common throughout the Black Sea. However, poor historic management of stocks mean that today their regional survival is under threat. Piked dogfish are still caught in targeted fisheries in Bulgaria and Romania and as bycatch throughout the Black Sea, both in active and passive fishing gear. They grow slowly, mature late and produce few young – this makes their populations particularly vulnerable to overfishing. Because of this vulnerability, the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) has made the species a priority for scientific monitoring, and has launched a dedicated research programme under the BlackSea4Fish project.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Есетрите в Черно море
  Присъединете се към нас и покрепете нашите действия за опазване на този емблематичен вид
  2023
  GFCM е компетентната регионална организация за управление на рибарството (РОУР) в Черно море. 22 страни и Европейския съюз членуват в GFCM, като основната цел е да се гарантира опазването и устойчивата експлоатация на морските живи ресурси. През 2016 г. GFCM стартира BlackSea4Fish, проект за предоставяне на научна и техническа подкрепа за устойчивото управление на риболова в Черно море. BlackSea4Fish в момента работи с партньори от черноморските страни по пилотен проект за защита на популациите на есетрови риби в региона, който цели смекчаване на негативното въздействието от риболова и подобряване на мерките за тяхното опазване. Окончателните резултати от пилотния проект ще бъдат представени през 2024 г. Пилотният проект ще включва кампании за повишаване на осведомеността и обсъждане на регионално ниво на важните и критични въпроси, като съпътстващ улов и незаконни дейности, които застрашават бъдещето на есетрите. В частност партньорите по проекта ще работят с рибарите от Черно море, за да се вземе предвид техния безценен опит и разбиране, така че да се запълнят пропуските в знанията за тези силно застрашени черноморски видове и да намерят отражение в плановете за управление на отделните рибарства.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Присъединете се към нашите усилия за намаляване на случайния улов на делфини в риболова за калкан
  Станете част от нашия пилотен проект CetaByM, който има за цел да изготви оценка на приулова на китоподобни в Черно море и да проучи ефективността на някои мерки за намаляването му
  2023
  GFCM е компетентната регионална организация за управление на рибарството (РОУР) в Черно море. 22 страни и Европейския съюз членуват в GFCM, като основната цел е да се гарантира опазването и устойчивата експлоатация на морските живи ресурси. През 2016 г. GFCM стартира BlackSea4Fish, проект за предоставяне на научна и техническа подкрепа за устойчиво управление на риболова в Черно море. Пилотният проект CetaByM, който има за цел да изготви оценка на приулова на китоподобни в риболова за калкан с хрилни мрежи в Черно море и да провери ефективността на някои мерки за смекчаване на случайния улов на делфини, се осъществява в партньорство със Споразумението за опазване на китоподобните в Черно море, Средиземно море и съседната територия на Атлантическа зона (ACCOBAMS), чиято основна цел е да намали заплахите за китоподобните, най-вече като разшири познанията за тях.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Piked dogfish in the Black Sea
  Join our urgent action to restore highly threatened regional populations
  2023
  Piked dogfish (Squalus acanthias) were once common throughout the Black Sea. However, poor historic management of stocks mean that today their regional survival is under threat. Piked dogfish are still caught in targeted fisheries in Bulgaria and Romania and as bycatch throughout the Black Sea, both in active and passive fishing gear. They grow slowly, mature late and produce few young – this makes their populations particularly vulnerable to overfishing. Because of this vulnerability, the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) has made the species a priority for scientific monitoring, and has launched a dedicated research programme under the BlackSea4Fish project.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.