Thumbnail Image

Notarial practices in Bosnia and Herzegovina - Strengthening gender equality in land ownership and control/Notarska praksa u Bosni i Hercegovini - Jačanje rodne ravnopravnosti u oblasti vlasništva i kontrole nad zemljištem


GIZ and FAO. 2021. Notarial practices in Bosnia and Herzegovina - Strengthening gender equality in land ownership and control/Notarska praksa u Bosni i Hercegovini - Jačanje rodne ravnopravnosti u oblasti vlasništva i kontrole nad zemljištem.  Rome. Also available in:
No results found.

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Notarska praksa u Crnoj Gori - Jačanje rodne ravnopravnosti u vlasništvu i kontroli nad zemljištem/Notarial practices in Montenegro - Strengthening gender equality in land ownership and control 2021
  Also available in:
  No results found.

  The country level guideline’s aim is to provide practical guidance to notaries when handling issues pertaining to gender sensitive property transactions. The purpose of the national guidelines is to help notaries and other legal professions to mitigate the effects of gender discrimination through the services that they provide across the country, raise awareness on women’s rights, and anticipate any risks that might occur in the enjoyment of property rights by women. Nacionalne Smjernice imaju za cilj da obezbijede praktična uputstva za notare u rješavanju predmeta koji se tiču rodno osjetljivih imovinskih transakcija. Svrha nacionalnih Smjernica je da pomognu notarima i drugim pravnim profesijama da ublaže efekte rodne diskriminacije kroz usluge koje pružaju širom zemlje, da podižu svijest o pravima žena i predvide bilo kakve rizike za ostvarivanje tih prava, koji bi se mogli pojaviti u praksi.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Javnobeležnička praksa u Srbiji - Jačanje rodne ravnopravnosti u oblasti svojine i kontrole nad nepokretnostima/Notarial practices in Serbia - Strengthening gender equality in land ownership and control 2021
  Also available in:
  No results found.

  The country level guideline’s aim is to provide practical guidance to notaries when handling issues pertaining to gender sensitive property transactions. The purpose of the national guidelines is to help notaries and other legal professions to mitigate the effects of gender discrimination through the services that they provide across the country, raise awareness on women’s rights, and anticipate any risks that might occur in the enjoyment of property rights by women. Smernice na nivou države za cilj imaju da obezbede praktična uputstva za notare u rešavanju predmeta koji se tiču rodno osetljivih imovinskih transakcija. Svrha nacionalnih smernica je pomoć notarima i drugim pravnim profesijama u saniranju efekata rodne diskriminacije putem usluga koje pružaju na teritoriji čitave zemlje, zatim u podizanju svesti o ženskim pravima kao i predviđanju potencijalnih rizika za ostvarivanje prava na imovinu kod žena.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Smjernice za jačanje rodne ravnopravnosti pri upisu u zemljišne knjige – Jugoistočna Evropa 2021 2021
  Ove Smjernice su dio zajedničkog napora Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit (GIZ) kako bi se pomoglo zemljama da postignu pokazatelj 5.a.2 cilja 5.a Agende za održivi razvoj 2030, koju su 2015. godine usvojile Ujedinjene Nacije.  Cilj 5.a je „Preduzeti reforme kojima će se ženama dati jednaka prava na ekonomske resurse, kao i pristup vlasništvu i kontroli nad zemljištem i drugim oblicima imovine, finansijskim uslugama, nasljedstvu i prirodnim resursima, u skladu sa nacionalnim zakonima “ i mjeri se pomoću dva pokazatelja: Pokazatelj 5.a.1: (a) Procenat ljudi sa pravom vlasništva ili osiguranim pravima na poljoprivredno zemljište (od ukupnog poljoprivrednog stanovništva), prema spolu; i (b) udio žena među vlasnicima ili nosiocima prava na poljoprivredno zemljište, prema vrsti posjeda. Pokazatelj 5.a.2: Udio zemalja čiji pravni okvir (uključujući običajno pravo) garantuje jednaka prava žena na vlasništvo i/ili kontrolu nad zemljištem.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.