Thumbnail Image

Светски ден на храната 2020 - Да растеме, да се исхраниме, да се одржиме, заедно. Нашите дејства се нашата иднина.

Да растеме, да се исхраниме, да се одржиме, заедно. Нашите дејства се нашата иднина.
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  НАШИТЕ ДЕЈСТВА СЕ НАША ИДНИНА - ЗДРАВА ИСХРАНА ЗА СВЕТ БЕЗ ГЛАД #ZEROHUNGER 2019
  Со децении, светот напредуваше во борбата против гладот. Сега, бројот на недоволно ухранети лица е повторно во пораст. Повеќе од 820 милиони луѓе, или приближно еден од девет, се гладни. Сепак, сигурноста на храната во наше време не е само прашање на квантитет, туку е и прашање на квалитет. Нездравата исхрана стана водечки ризик фактор за болести и смртност низ целиот свет. Постои итна потреба здравата и одржлива исхрана да се направи достапна за секого.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА! Комплет едукативни материјали за намалување на отпадот од храна во основните и средните училишта
  За возрасна група 1 (од пет до седум години)
  2021
  Ако ги научиме младите да ја ценат храната, ќе постигнеме многу за намалување на отпадот од храна и ќе ја предизвикаме промената во однесувањето што е потребна за решавање на овој проблем, сега и во иднина. „Направи добро: спаси храна!“ е едукативен комплет осмислен токму за таа намена. Овој едукативен комплет е резултат на сеопфатен, научен и заеднички развоен процес во кој беа вклучени засегнати страни и од јавниот и од приватниот сектор. Тој е реакција на сè почестата потреба од информации за причините и можните решенија за решавање на проблемот со отпадот од храна и има за цел да ги ангажира децата во оваа глобална активност за намалување на отпадот од храна и за ублажување на придружните економски, еколошки и социјални влијанија. Комплетот поставува холистичка перспектива на системите за храна со стил на комуникација и алатки соодветни за развивање на свеста кај децата за овие проблеми. Конципиран е така да им овозможи на наставниците и на воспитувачите да ги изберат и да ги спроведат деловите од него што ги сметаат за најсоодветни. Дадени се и примери и совети за тоа како децата можат да станат активни „спасувачи на храна“ и поттикнувачи на промени преку пренесување на пораките до своите семејства и пријатели.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!
  Комплет едукативни материјали за намалување на отпадот од храна во основните и средните училишта. За возрасна група 2 (од осум до девет години)
  2021
  Ако ги научиме младите да ја ценат храната, ќе постигнеме многу за намалување на отпадот од храна и ќе ја предизвикаме промената во однесувањето што е потребна за решавање на овој проблем, сега и во иднина. „Направи добро: спаси храна!“ е едукативен комплет осмислен токму за таа намена. Овој едукативен комплет е резултат на сеопфатен, научен и заеднички развоен процес во кој беа вклучени засегнати страни и од јавниот и од приватниот сектор. Тој е реакција на сè почестата потреба од информации за причините и можните решенија за решавање на проблемот со отпадот од храна и има за цел да ги ангажира децата во оваа глобална активност за намалување на отпадот од храна и за ублажување на придружните економски, еколошки и социјални влијанија. Комплетот поставува холистичка перспектива на системите за храна со стил на комуникација и алатки соодветни за развивање на свеста кај децата за овие проблеми. Конципиран е така да им овозможи на наставниците и на воспитувачите да ги изберат и да ги спроведат деловите од него што ги сметаат за најсоодветни. Дадени се и примери и совети за тоа како децата можат да станат активни „спасувачи на храна“ и поттикнувачи на промени преку пренесување на пораките до своите семејства и пријатели. Quality Control

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.