Thumbnail Image

Hướng dẫn Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á

Phương pháp tiếp cận chuỗi sạch đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi trong chăn nuôi quy mô nhỏ


Kim, Y., Conan, A., Bremang, A., Tang, H., Oh, Y. & Pfeiffer, D.U. 2023. Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Châu Á: Phương pháp tiếp cận chuỗi sạch đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong chăn nuôi quy mô nhỏ. Bangkok, FAO.


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Hướng dẫn Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á
  Giết bỏ và tiêu huỷ lợn khi bùng phát bệnh dịch tả lợn châu phi
  2023
  Also available in:

  Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm ở tất cả các giống và lứa tuổi của lợn nhà và lợn rừng, không có vaccine phòng bệnh và biện pháp trị bệnh hiệu quả. Sự xâm nhập của ASF vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương thu hút sự quan tâm rất lớn bởi khu vực này là vùng nuôi lợn chính, cung cấp 58% lượng lợn toàn cầu (FAOSTAT). Thông qua các cuộc họp tham vấn quốc gia và quốc tế, các quốc gia bị ảnh hưởng đã đề nghị được hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chuyên biệt cho việc kiểm soát ASF mà đặc biệt là phù hợp cho các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ trong bối cảnh Châu Á (SO5). Tài liệu này [Giết bỏ và tiêu hủy lợn khi có bùng phát bệnh dịch tả lợn Châu Phi] là tài liệu thứ hai trong bộ tài liệu “Hướng dẫn Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Châu Á” hướng dẫn lập kế hoạch và tiến hành việc giết bỏ và tiêu hủy lợn trong điều kiện chăn nuôi quy mô nhỏ bao gồm cả các hoạt động thích hợp khác như vệ sinh và khử trùng chuồng trại khi có bùng phát bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Hướng dẫn Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Châu Á
  Theo dõi và giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi
  2023
  Also available in:

  Tài liệu này nhằm cung cấp hướng dẫn cho các quan chức chính phủ trong việc: Xác định mục tiêu giám sát Xây dựng định nghĩa trường hợp liên quan đến ASF và tiêu chí báo cáo Cung cấp các ví dụ về phương pháp giám sát ASF tiềm năng Xác định các yếu tố cốt lõi khác nhau liên quan đến hệ thống giám sát Đánh giá hệ thống giám sát Từ khi xâm nhập vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ASF cho thấy những tác động của nó đối với an ninh lương thực và kinh tế khi virus lan rộng ra nhiều vùng và quốc gia trong khu vực. Khi bệnh tiếp tục lan rộng ra các vùng lãnh thổ mới, các hoạt động chuẩn bị ứng phó và kiểm soát cần thường xuyên được điều chỉnh để thích ứng với tình huống thực tế mà có thể trái ngược với những gì được kỳ vọng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế hay kinh nghiệm từ các nơi khác trên thế giới. Tài liệu hướng dẫn giám sát này hướng dẫn các quan chức chính phủ trong việc xác định mục tiêu giám sát, xây dựng định nghĩa trường hợp liên quan đến ASF và tiêu chí báo cáo, cung cấp các ví dụ về phương pháp giám sát ASF tiềm năng, xác định các yếu tố cốt lõi khác nhau liên quan đến hệ thống giám sát, và đánh giá hệ thống giám sát.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á
  An toàn sinh học trong chăn nuôi, giết mổ, và tái đàn
  2023
  Also available in:

  Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm ở tất cả các giống và lứa tuổi của lợn nhà và lợn rừng, không có vaccine phòng bệnh và biện pháp trị bệnh hiệu quả. Sự xâm nhập của ASF vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương thu hút sự quan tâm rất lớn bởi khu vực này là vùng nuôi lợn chính, cung cấp 58% lượng lợn toàn cầu (FAOSTAT). Thông qua các cuộc họp tham vấn quốc gia và quốc tế, các quốc gia bị ảnh hưởng đã đề nghị được hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chuyên biệt cho việc kiểm soát ASF mà đặc biệt là phù hợp cho các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ trong bối cảnh Châu Á (SO5). Tài liệu an toàn sinh học trong chăn nuôi, giết mổ và tái đàn này là tài liệu thứ ba trong bộ tài liệu “Hướng dẫn Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Châu Á” hướng dẫn về an toàn sinh học, giết mổ và tái đàn trong hệ thống chăn nuôi lợn quy mô nhỏ.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.