Thumbnail Image

Karadeniz’in Mahmuzlu Camgöz Köpekbalıkları

Yüksek düzeyde tehdit altındaki bölgesel popoulasyonu eski haline getirmek için acil eylemimize katılın


Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Karadeniz’in Mersin Balıkları
  Bölgenin simgesi olan bu türleri korumak için bize katılın
  2023
  Komisyon, Karadeniz bölgesinin balıkçılığını yönetmektedir. 22 üye ülke ve Avrupa Birliği’nden oluşan kuruluşun ana hedefi Akdeniz ve Karadeniz’deki denizel canlı kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve balıkçılık mesleğini korumaktır. 2016 yılında komisyon, Karadeniz balıkçılığının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel ve teknik destek sağlamak amacıyla BlackSea4Fish projesini başlattı. BlackSea4Fish, şu anda bölgede mersin balığı popülasyonlarını korumaya yönelik bir pilot proje üzerinde ulusal ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Bu pilot projenin temel amacı balıkçılığın tür üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Pilot proje, bilinçlendirme kampanyalarını ve mersin balığının geleceğini tehdit eden tesadüfi avlanma ve yasa dışı faaliyetler gibi kritik konularda bölge çapında bir diyaloğu içermektedir. Özellikle, proje ortakları balıkçılarla birlikte çalışarak onların deneyimlerini ve düşüncelerini ortaya koyacak, bilgi boşluklarını dolduracak ve bu kritik derecede tehlike altındaki türler için yönetim planları oluşturanlara bilgi sağlayacaktır.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Karadeniz’de yunuslardan arındırılmış kalkan balıkçılığı çalışmalarına katılın
  Karadeniz’de kalkan balıkçılığında yunusların tesadüfi avlanmasını değerlendirmek ve azaltmaya yönelik önlemleri test etmek için pilot projemiz olan CetaByM’de yer alın
  2023
  Komisyon, Karadeniz bölgesinin balıkçılığını yönetmektedir. 22 üye ülke ve Avrupa Birliği’nden oluşan kuruluşun ana hedefi Akdeniz ve Karadeniz’deki denizel canlı kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve balıkçılık mesleğini korumaktır. 2016 yılında komisyon, Karadeniz balıkçılığının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel ve teknik destek sağlamak için BlackSea4Fish projesini başlattı. Karadeniz kalkan balıkçılığında yunusların hedef dışı avlanmasını değerlendirmeyi ve azaltıcı önlemleri test etmeyi amaçlayan pilot proje CetaByM, temel amacı özellikle bu canlılar hakkındaki mevcut bilgileri geliştirerek yunuslara yönelik tehditleri azaltmak olan Karadeniz, Akdeniz ve Bitişik Atlantik Bölgesi Yunuslarının Korunması Anlaşması (ACCOBAMS) ile ortaklaşa yürütülmektedir.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Akdeniz ve Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılık için Bölgesel Eylem Planı 2023
  Akdeniz ve Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılık için Bölgesel Eylem Planı (KÖB-BEP), sektörün uzun vadeli çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğine yönelik on yıllık bir yol haritası belirleyen tarihi bir siyasi taahhüttür. Akdeniz ve Karadeniz ülkeleri ile Avrupa Birliği’nin üst düzey temsilcileri tarafından Eylül 2018’de bir Bakanlar Beyannamesi olarak imzalanan belge, bölgedeki küçük ölçekli balıkçılığa sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için 2018-2028 yılları arasında ihtiyaç duyulan belirli ilkeleri, hedefleri ve oldukça önemli olan somut eylemleri ortaya koymaktadır. Bu kitapçık, KÖB-BEP’in amaçlarını özetlemekte ve oluşumuna giden sürece genel bir bakış sunmaktadır. Ayrıca, bölgenin küçük ölçekli balıkçılık sektörünün mevcut durumu hakkında bilgiler içerir ve plana neden acilen ihtiyaç duyulduğunu açıklar.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.