Thumbnail Image

Maqedonia e Veriut dhe Fondi i Gjelbër Klimatik Buletini i Projektit - Maj 2019, Botimi # 1Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Maqedonia e Veriut dhe Fondi i Gjelbër Klimatik Buletini i Projektit - Qërshor 2019 – Botimi #2 2019
  Also available in:

  Ky Buletin është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ai ka për qëllim t’i informojë palët e interesuara kryesore kombëtare (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin akademik, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për ngjarjet aktuale në zbatimin e projektit dhe për aktivitetet e fundit në lidhje me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF) në nivelin kombëtar, konform prioriteteve kombëtare dhe nismave tjera në zhvillim e sipër që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike. Buletini informon për risitë në lidhje me prioritetet, procedurat, burimet, konsultimet, lajmet dhe ngjarjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilat kanë të bëjnë me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF).
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Maqedonia e Veriut dhe Fondi i Gjelbër Klimatik - Gusht 2019 - Botimi # 4 2019
  Also available in:

  Ky Buletin është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ai ka për qëllim t’i informojë palët e interesuara kryesore kombëtare (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin akademik, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për ngjarjet aktuale në zbatimin e projektit dhe për aktivitetet e fundit në lidhje me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF) në nivelin kombëtar, konform prioriteteve kombëtare dhe nismave tjera në zhvillim e sipër që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike. Buletini informon për risitë në lidhje me prioritetet, procedurat, burimet, konsultimet, lajmet dhe ngjarjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilat kanë të bëjnë me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF).
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Maqedonia e Veriut dhe Fondi i Gjelbër Klimatik Buletini i Projektit - Korrik 2019, Botimi #3 2019
  Also available in:

  Ky Buletin është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ai ka për qëllim t’i informojë palët e interesuara kryesore kombëtare (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin akademik, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për ngjarjet aktuale në zbatimin e projektit dhe për aktivitetet e fundit në lidhje me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF) në nivelin kombëtar, konform prioriteteve kombëtare dhe nismave tjera në zhvillim e sipër që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike. Buletini informon për risitë në lidhje me prioritetet, procedurat, burimet, konsultimet, lajmet dhe ngjarjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilat kanë të bëjnë me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF).

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.