Thumbnail Image

Lecture notes on the major soils of the world
Also available in:
No results found.

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  World reference base for soil resources 2014
  International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps - Update 2015
  2015
  This publication is a revised and updated version of World Soil Resources Reports No. 84 and 103 and presents the international soil classification system. Every soil in the world can be allocated to one of the 32 Reference Soil Groups as defined in this document, and can further be characterized by a set of qualifiers. The resulting soil name provides information on soil genesis, soil ecological function and soil properties relevant for land use and management. The same system, refined slightly , may be used to name the units of soil map legends, thereby providing comprehensive spatial information. By accommodating national soil classification systems, the World Reference Base facilitates the worldwide correlation of soil information.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  World reference base for soil resources 2006 2006
  This publication is a revised and updated version of World Soil Resources Reports No. 84, a technical manual for soil scientists and correlators, designed to facilitate the exchange of information and experience related to soil resources, their use and management. The document provides a framework for international soil classification and an agreed common scientific language to enhance communication across disciplines using soil information. It contains definitions and diagnostic criteria to rec ognize soil horizons, properties and materials and gives rules and guidelines for classifying and subdividing soil reference groups.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal 2014
  Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal in izdelavo legend na zemljevidih tal - Posodobitev 2015
  2019
  To delo je popravljena in posodobljena različica poročil World Soil Resources Reports št. 84 in 103 ter predstavlja mednarodni klasikacijski sistem tal. Vsaka tla je mogoče dodeliti eni izmed 32 referenčnih skupin tal, kot so denirane v pričujočem besedilu. Nato lahko tla dodatno opredelimo z naborom kvali-fikatorjev. Končni rezultat je ime tal, iz katerega lahko razberemo informacije o genezi tal, talnih ekoloških funkcijah in lastnosti tal, ki so pomembne za rabo tal in gospodarjenje z njimi. Isti sistem, rahlo prilagojen, lahko uporabljamo tudi za poimenovanje enot na legendah zemljevidov tal, s čimer pridobimo relevantne prostorske informacije. Ob prilagajanju nacionalnih klasifikacijskih sistemov, WRB olajša primerjave med podatki o tleh po celem svetu.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  World reference base for soil resources 2014
  International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps - Update 2015
  2015
  This publication is a revised and updated version of World Soil Resources Reports No. 84 and 103 and presents the international soil classification system. Every soil in the world can be allocated to one of the 32 Reference Soil Groups as defined in this document, and can further be characterized by a set of qualifiers. The resulting soil name provides information on soil genesis, soil ecological function and soil properties relevant for land use and management. The same system, refined slightly , may be used to name the units of soil map legends, thereby providing comprehensive spatial information. By accommodating national soil classification systems, the World Reference Base facilitates the worldwide correlation of soil information.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  World reference base for soil resources 2006 2006
  This publication is a revised and updated version of World Soil Resources Reports No. 84, a technical manual for soil scientists and correlators, designed to facilitate the exchange of information and experience related to soil resources, their use and management. The document provides a framework for international soil classification and an agreed common scientific language to enhance communication across disciplines using soil information. It contains definitions and diagnostic criteria to rec ognize soil horizons, properties and materials and gives rules and guidelines for classifying and subdividing soil reference groups.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal 2014
  Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal in izdelavo legend na zemljevidih tal - Posodobitev 2015
  2019
  To delo je popravljena in posodobljena različica poročil World Soil Resources Reports št. 84 in 103 ter predstavlja mednarodni klasikacijski sistem tal. Vsaka tla je mogoče dodeliti eni izmed 32 referenčnih skupin tal, kot so denirane v pričujočem besedilu. Nato lahko tla dodatno opredelimo z naborom kvali-fikatorjev. Končni rezultat je ime tal, iz katerega lahko razberemo informacije o genezi tal, talnih ekoloških funkcijah in lastnosti tal, ki so pomembne za rabo tal in gospodarjenje z njimi. Isti sistem, rahlo prilagojen, lahko uporabljamo tudi za poimenovanje enot na legendah zemljevidov tal, s čimer pridobimo relevantne prostorske informacije. Ob prilagajanju nacionalnih klasifikacijskih sistemov, WRB olajša primerjave med podatki o tleh po celem svetu.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  World reference base for soil resources 2014
  International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps - Update 2015
  2015
  This publication is a revised and updated version of World Soil Resources Reports No. 84 and 103 and presents the international soil classification system. Every soil in the world can be allocated to one of the 32 Reference Soil Groups as defined in this document, and can further be characterized by a set of qualifiers. The resulting soil name provides information on soil genesis, soil ecological function and soil properties relevant for land use and management. The same system, refined slightly , may be used to name the units of soil map legends, thereby providing comprehensive spatial information. By accommodating national soil classification systems, the World Reference Base facilitates the worldwide correlation of soil information.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  World reference base for soil resources 2006 2006
  This publication is a revised and updated version of World Soil Resources Reports No. 84, a technical manual for soil scientists and correlators, designed to facilitate the exchange of information and experience related to soil resources, their use and management. The document provides a framework for international soil classification and an agreed common scientific language to enhance communication across disciplines using soil information. It contains definitions and diagnostic criteria to rec ognize soil horizons, properties and materials and gives rules and guidelines for classifying and subdividing soil reference groups.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal 2014
  Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal in izdelavo legend na zemljevidih tal - Posodobitev 2015
  2019
  To delo je popravljena in posodobljena različica poročil World Soil Resources Reports št. 84 in 103 ter predstavlja mednarodni klasikacijski sistem tal. Vsaka tla je mogoče dodeliti eni izmed 32 referenčnih skupin tal, kot so denirane v pričujočem besedilu. Nato lahko tla dodatno opredelimo z naborom kvali-fikatorjev. Končni rezultat je ime tal, iz katerega lahko razberemo informacije o genezi tal, talnih ekoloških funkcijah in lastnosti tal, ki so pomembne za rabo tal in gospodarjenje z njimi. Isti sistem, rahlo prilagojen, lahko uporabljamo tudi za poimenovanje enot na legendah zemljevidov tal, s čimer pridobimo relevantne prostorske informacije. Ob prilagajanju nacionalnih klasifikacijskih sistemov, WRB olajša primerjave med podatki o tleh po celem svetu.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.