Thumbnail Image

Světová referenční báze pro půdní zdroje 2014

Mezinárodní klasifikační systém půd pro jejich pojmenovávání a tvorbu mapových legend - Aktualizovaná verze 2015













​Původní vydání: IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and

creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.




Related items

Showing items related by metadata.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.