Thumbnail Image

Analiza comprehensivă a sistemului de reducere a riscurilor de dezastre pentru sectorul agricol din Republica Moldova

FAO. 2023. Analiza comprehensivă a sistemului de reducere a riscurilor de dezastre pentru sectorul agricol din Republica Moldova. Budapesta.


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  FAO. Codul de conduită pentru un pescuit responsabil 1995
  Din cele mai vechi timpuri, pescuitul a fost o sursă majoră de hrană pentru umanitate și un furnizor de locuri de muncă și beneficii economice pentru cei care se angajează în această activitate. S-a presupus că bogăția resurselor acvatice este un dar nelimitat al naturii. Cu toate acestea, odată cu cunoașterea sporită și dezvoltarea dinamică a pescuitului după cel de-al doilea război mondial, acest mit a dispărut în fața conștientizării faptului că resursele acvatice, deși regenerabile, nu sunt infinite și trebuie gestionate corespunzător, dacă contribuția lor la alimentația , bunăstarea economică și socială a populației lumii în creștere trebuie să fie susținută. Introducerea pe scară largă la mijlocul anilor șaptezeci a zonelor economice exclusive (ZEE) și adoptarea în 1982, după lungi deliberări, a Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării a oferit un nou cadru pentru o mai bună gestionare a resurselor marine. Noul regim juridic al oceanului le-a conferit statelor de coastă drepturi și responsabilități pentru gestionarea și utilizarea resurselor piscicole din ZEE-urile lor, care cuprind aproximativ 90% din pescuitul marin din lume. O astfel de jurisdicție națională extinsă a fost un pas necesar, dar insuficient, către gestionarea eficientă și dezvoltarea durabilă a pescuitului. Multe state de coastă au continuat să se confrunte cu provocări serioase, deoarece, lipsind de experiență și resurse financiare și fizice, au încercat să extragă beneficii mai mari din sectorul pescuitului din ZEE lor.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Dezvoltarea unei platforme de comerţ electronic (D2C) pentru producătorii agricoli mici şi mijlocii și a migranţilor reveniţi implicaţi în afaceri agricole
  Studiu de fezabilitate. Foaia de parcurs
  2022
  Also available in:

  Studiul de fezabilitate analizează ecosistemul comerțului electronic pentru produsele agricole (modelul direct către consumator) și examinează fezabilitatea elaborării unei platforme noi de comerț electronic pentru fermierii din Moldoveni, inclusiv migranții reveniți implicați în afaceri agricole. De asemenea, studiul se axează pe identificarea oportunităților, scenariilor și intervențiilor optime, precum și a premiselor necesare fie pentru lansarea unei platforme noi de comerț electronic, fie pentru dezvoltarea și extinderea uneia existente.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Comprehensive analysis of the disaster risk reduction system for the agriculture sector in the Republic of Moldova 2023
  This report aims to highlight the current strengths of the institutional disaster risk reduction (DRR) system for agriculture in the Republic of Moldova as well as indicate existing gaps and capacity needs to further enhance it. A comprehensive assessment is conducted, which includes a general overview of the country’s agricultural sector and outlines the most frequent natural hazards that are impacting the sector. It is followed by an analysis of the existing legal, policy and institutional structure and discusses various components of the system, including the functioning of early warning systems, assessments of disaster risks, post-disaster needs assessments, including damages and losses assessments and the availability of agricultural insurance for farmers. It concludes by providing recommendations for capacity building interventions to strengthen the current system to reduce the adverse impacts of natural hazards, in particular, floods, landslides and droughts, and climate change on agriculture in the Republic of Moldova.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.