Thumbnail Image

FAO-Türkiye Gida ve Tarim Ortaklik Programi (FTPP II). Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetimi için Kapasite Geliştirme (FISHCap). GCP/SEC/013/TUR. Sazan Yetiştiriciliği Sanal Çalıştayı, 8-9 Aralık 2020

Özet Rapor


Last updated date 18/10/2021, see corrigendum


FAO. 2022. FAO-TÜRKİYE GIDA VE TARIM ORTAKLIK PROGRAMI (FTPP II) Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetimi için Kapasite Geliştirme (FISHCap) GCP/SEC/013/TUR. Sazan Yetiştiriciliği Sanal Çalıştayı, 8-9 Aralık 2020. Özet Rapor. Ankara.Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye'de Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yönetimine Yönelik Kapasite Geliştirme (Evre 1–su ürünleri ve gıda güvenilirliği) 2021
  Also available in:

  FISHCapProjesi, gıda güvenliğini desteklemek için sürdürülebilir balık üretimi için tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, yönetimi, korunması ve geliştirilmesini etkin bir şekilde ele almak için bölgesel kapasiteleri artırmayı amaçlamaktadır. Projenin hedef ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'dır. Proje 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2023 arasında gerçekleştirilecektir. Projeyi finanse eden Türkiye Cumhuriyeti, projeye 1.000.000 ABD Doları bütçe sağlamaktadır.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de gıda kaybı ve israfının azaltılması
  GCP/SEC/015/TUR
  2021
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen proje, gıda kaybını ve israfı azaltmak için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın önlemler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje özellikle yararlanıcı ülkeleri şu konularda destekleyecektir: • Gıda kaybı ve israfını azaltmak için ulusal cinsiyete duyarlı stratejik politika ve eylem planları geliştirmek; • Gıda kaybı ve israfı veri toplama sistemlerini kurmanın yanı sıra gıda kaybı ve israfını ölçmek ve izlemek; • Bilgi yönetimi ve kapasitelerini geliştirmek; ve • Tüketiciler dahil tüm sektörlerdeki aktörler arasında ulusal ve bölgesel düzeyde, kimseyi dışarıda bırakmadan gıda kaybı ve israfı (nedenleri, etkisi ve çözümleri) konusunda farkındalığı artırmak.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  FAO & Türkiye Ortaklığı: Gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için ortaklık 2023
  Also available in:

  FAO ve Türkiye'nin işbirliği, gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine adanmış iki Ortaklık Programı aracılığıyla gelişmeye devam ediyor. FAO - Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) ve FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bugüne kadar toplam 30 milyon ABD Doları tutarındaki güvence fonu katkılarıyla desteklenmektedir. Bu iki program, Orta Asya ve Kafkasya'daki ülkelerin tarım ve ormancılık alanlarındaki kapasitelerinin yanı sıra Afrika ve Balkanlar'daki ülkelerin kapasitelerinin güçlendirilmesine sadece finansman sağlayarak değil, aynı zamanda deneyim ve uzmanlık paylaşımı yoluyla da önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu yayın, FTPP II ve FTFP kapsamındaki projelerin ana hatlarını okuyucuya aktarmaktadır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.