Thumbnail Image

Անտառներ. մարտահրավերի հաղ թահարման կրծքանշան
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Ս նուցում. մարտահրավերի հաղ թահարման կրծքանշան 2019
  Միավորված ազգերի կազմակերպության մարտահրավերների հաղթահարման կրծքանշանների նպատակն է բարձրացնել իրազեկությունը, դաստիարակել և, ամենից առաջ, խրախուսել երիտասարդներին փոխել իրենց վարքագիծը և իրենց տեղական համայնքներում լինել փոփոխությունների ակտիվ գործակալներ: Մարտահրավերների հաղթահարման կրծքանշանները կիրառելի են դպրոցներում և երիտասարդական խմբերում, հաստատվում են «Աղջիկ առաջնորդների և աղջիկ սկաուտների համաշխարհային ասոցիացիա»-յի և Սկաուտական շարժման համաշխարհային կազմակերպության կողմից: Դրանք ներառում  են մի շարք գործողություններ և գաղափարներ, որոնք հեշտությամբ կարող են հարմարեցվել ուսուցիչների կամ առաջնորդների կողմից: Լրացուցիչ կրծքանշանները մատչելի են կամ մշակվում են մի շարք թեմաներով՝ գյուղատնտեսություն, կենսաբազմազանություն, կլիմայի փոփոխություն, էներգիա, անտառներ, գենդերային հարցեր, կառավարում, սով, օվկիանոս, հող և ջուր: «Սնուցում. մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշանը» նախատեսված է օգնել երեխաներին և երիտասարդներին՝ տեղեկանալու հավասարակշռված և բազմազան սննդակարգի կարևորության մասին` օրգանիզմի համար անհրաժեշտ բոլոր սննդային կարիքներն ապահովելու, երջանիկ ու առողջ կյանքով ապրելու համար: Այս գրքույկը տեղեկություններ է պարունակում առողջ սննդի ընտրություն կատարելու, հասկանալու սննդամթերքի անվտանգության կարևորությունը, ինչպես նաև ուղեցույց է, թե ինչպես կայուն սննդակարգի կիրառումով նվազեցնել ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա: Բացի դրանից, գրքույկը հագեցած է գործողությունների և ուսումնական ծրագրի գաղափարներով` խթանելու ուսումը և խրախուսելու երեխաներին և երիտասարդներին վարել առողջ ապրելակերպ, ինչը լավ է և՛ իրենց, և՛ մոլորակի համար:
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Կլ իմա յ ի փոփոխություն. մարտահրավերի հաղ թահարման կրծքանշան 2019
  Տարբեր ոլորտների մարտահրավերներին նվիրված ՄԱԿ-ի ձեռնարկների շարքը նպատակ ունի բարձրացնել երիտասարդների իրազեկությունը, կրթել և խրախուսել նրանց՝ փոխել իրենց վարքագիծը և իրենց համայնքներում լինել փոփոխությունների ակտիվ նախաձեռնողներ: Այդ ձեռնարկները կարող են օգտագործվել դպրոցականների և երիտասարդական խմբերի հետ աշխատանքներում: ՄԱԿ-ի ձեռնարկների շարքը հավանության է արժանացել ԱԱԱՍՀԱ-յի և ՍՇՀԿ-ի կողմից: Ուսուցիչները և առաջնորդները ձեռնարկներում ներառված առաջադրանքները կարող են հեշտությամբ հարմարեցնել/ադապտացնել: Վերոհիշյալ շարքը ներառում է առկա և մշակման փուլում գտնվող ձեռնարկները, որոնք վերաբերում են գյուղատնտեսությանը, կենսաբազմազանությանը, էներգիային, կլիմայի փոփոխությանը, անտառներին, սեռային հավասարությանը, կառավարմանը, սովին, ճիշտ սնուցմանը, համաշխարհային օվկիանոսին, հողային և ջրային պաշարներին: «Կլիմա. մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկի նպատակն է՝ օգնել երեխաներին և երիտասարդներին հասկանալ կլիմայի կարևորությունը Երկրի վրա կյանքի պահպանման գործում: Ձեռնարկը բացատրում է, թե մեր առօրյա գործունեությունն ինչպե՞ս է ազդում Երկրի կլիմայի վրա և առաջարկում է գաղափարներ այն մասին, թե ի՞նչ կարող ենք ձեռնարկել, որպեսզի շրջակա միջավայրի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը լինի ավելի խելամիտ և կայուն:
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  ԳԵՆԴԵՐԸ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
  ԵՐԿԻՐԸ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՍԵՐԻԱ
  2017
  Also available in:

  Գենդերային հավասարությունը աղքատության եւ սովի վերացման բանալի է, ինչպես դա ՊԳԿ-ի կողմից ցույց է տրվել ողջ աշխարհում իրականացված հետազոտությունների միջոցով։ Այս զեկույցը պատրաստվել է որպես կազմակերպության ջանքերի մի մաս՝ ստեղծելու ապացուցային հիմք եւ գիտելիք՝ ՊԳԿ Գենդերային հավասարության քաղաքականությանը համահունչ: Հայաստանի Երկրի գենդերային գնահատումը նպատակ է հետապնդում նպաստել տեղեկատվության արտադրությանը գյուղատնտեսության եւ գյուղական զարգացման բնագավառում ավելի լավ, նպատակաուղղված եւ գենդեր ային զգայուն գործողությունների իրականացմանը նպաստելու համար: Այն պատրաստվել է ՊԳԿ Գենդերային հավասարության քաղաքականության պահանջներին համապատասխան եւ օգտագործվել է որպես ռեսուրս 2016-2020 թ.թ. Հայաստանի Երկրի առաջնահերթությունների ծրագրային շրջանակի կազմելու ժամանակ: Այն նպատակ ունի տեղեկացնել ՊԳԿ մասնագետներին, ՄԱԿ-ի կառույցներին, Հայաստանի կառավարության անդամներին, ՀԿ-ներին եւ գյուղատնտեսության եւ գյուղական զարգացման ոլորտում գործող մասնագետներին: Այն նույնպես պետք է ծառայի որպես իրազեկությա ն բարձրացման միջոց ավելի լայն հասարակության շրջանակների համար: Գենդերային գնահատումը մատնանշում է որոշ հիմնական գենդերային անհավասարություններ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն քաղաքականություն մշակողների և ծրագրերի ղեկավարների կողմից համաձայն առկա տեղեկության եւ բացահայտել հետագա հետազոտությունների անհրաժեշտությունը.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.