Thumbnail Image

Добре пољопривредне праксе и технологијe за ублажавање дејства природних непогода у производњи уљане репице у Србији

Marjanovic Jeromela, A., Prodanovic, S. 2021. Добре пољопривредне праксе и технологије за ублажавање дејства природних непогода у производњи уљане репице у Србији. Рим, ФАО. Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Booklet
  Добре пољопривредне праксе и технологије за ублажавање дејства природних непогода у производњи пшенице у Србији 2021
  Also available in:

  Природне непогоде, као што су суше екстремна колебања температуре, поплаве и олујни ветрови, постепено се повећавају последњих неколико година. Са климатским променама, очекује се да ће ове непогоде бити све чешће и израженије. Према Другом двогодишњем ажурираном извештају и Трећем националном саопштењу Републике Србије UNFCCC (2019), Република Србија је међу европским земљама најугроженијим у погледу природних катастрофа и климатских промена. Пољопривреда је један од сектора који највише зависе од климе и врло је осетљива на климатска варирања и промене. Активности у пољопривреди и људи који зависе од овог сектора могу бити значајно погођени климатским променама, а тиме и економија Републике Србије, будући да овај сектор у великој мери доприноси бруто домаћем производу (БДП) и обезбеђује запослење великом броју људи. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије (МПШВ) жели да повећа спремност произвођача пшенице и других пољопривредних произвођача за сузбијање ефеката природних катастрофа и климатских промена.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде
  Aадаптације на климатске промене
  2023
  Also available in:
  No results found.

  Неопходно је јачање знања и вештина пољопривредних саветодавних и стручних служби у области климатских промена. То знање оне даље преносе пољопривредним произвођачима и тако их подржавају да се прилагоде и умање ефекте климатских промена. Климатске промене изазивају велике и разорне количине падавина, њихов измењен распоред или изостанак. Утицаји могу да буду директни и индиректни. Неопходно је спровести стратешке и оперативне мере на нивоу газдинства. Климатске промене, али и деловање људи, угрожавају природу: загађен ваздух, повећана концентрација гасова са ефектом стаклене баште, смањена доступност воде, смањен квалитет воде, деградација земљишта, угрожена разноврсност генетичких ресурса, екосистема и станишта. Пољопривреда, шумарство и екосистеми биће угрожени услед оштећења усева, ерозије земљишта, теже обраде због плављења земљишта, смањених приноса у топлијим срединама и веће опасности од пожара и деградације земљишта. Очекује се да ће производне површине са усевима и хибридима осетљивим на сушу бити премештене на земљишта речних плавних подручја и тераса, која су повезана са подземним водама. У зимско-пролећном периоду када је могуће превлаживање неопходно је добро одржавање дренажних система. Ови системи омогућавају благовремене сетве и пораст усева када су температуре повољне. Да би се земљиште заштитило неопходно је да се промени начин његовог коришћења.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Добре пољопривредне праксе и технологијe за ублажавање дејства природних непогода у производњи кукуруза у Србији 2018
  Also available in:

  Са климатским променама, очекује се да ће природне непогоде, као што су поплаве, суше и олујe, бити све чешће и израженије. Пољопривреда је један од сектора који највише зависе од климе. Природне непогоде могу довести до смањења приноса или потпуног уништења усева. У овој брошури описане су добре пољопривредне праксе и технологије за ублажавање дејства природних непогода у производњи кукуруза у Србији, које се односе на плодоред, обраду земљишта, подривање, малчирање, гајење покровних усева, избор хибрида, сетву, здружену сетву, исхрану биљака (ђубрење), сузбијање корова и штеточина, наводњавање/одводњавање, силирање и жетву. Брошура је намењена произвођачима кукуруза, министарствима и телима Републике Србије, цивилном сектору, истраживачима и академским радницима, пољопривредним саветодавним и стручним службама, пољопривредним организацијама и прерађивачима кукуруза. Брошура је произашла као део резултата FAO пројекта ‘Enhancement of Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) capacities and mainstreaming Climate Change Adaptation (CCA) ppractices into the Agricultural Sector in the Western Balkans’ (TCP/RER/3504).

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.