Thumbnail Image

Afrikinis kiaulių maras: aptikimas ir diagnostika

Vadovas veterinarams
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  African swine fever: detection and diagnosis – A manual for veterinarians 2017
  Given the current worsening of the African swine fever situation worldwide, this field manual will be aimed to assist veterinarians in the prompt recognition and detection of the disease and the immediate control steps at farm level.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Murtaja afrikane e derrave: zbulimi dhe diagnoza
  Manual për mjekët veterinerë
  2019
  Murtaja afrikane e derrave (MAD) është një sëmundje ngjitëse virale që shkakton ethe hemorragjike në derrat e butë dhe derrat e egër që shpesh shoqërohet me letalitet deri në 100%. Si rezultat, MAD mund të ndikojë rëndë në produktivitetin e sektorit të derrit. Kjo jo vetëm që kërcënon sigurinë ushqimore dhe sfidon jetesën e prodhuesve të derrave e aktorëve të tjerë përgjatë zinxhirit të furnizimit, por gjithashtu mund të ketë pasoja të mëdha në tregtinë ndërkombëtare. Me një potencial jashtëzakonisht të lartë për përhapjen ndërkufitare, sëmundja sot konsiderohet endemike në Afrikën sub-Sahariane, Sardenjë (Itali) dhe pjesë të Kaukazit dhe Evropës Lindore. Ekziston një rrezik i përhershëm i përhapjes së mëtejshme të MAD nga këto zona për shkak të lëvizjeve ndërkufitare të individëve, produkteve të derrit, fomiteve dhe derrave të egër të infektuar. Çdo vend që mbarështon derra është në risk. Fermat e vogla të oborrit, të karakterizuara nga nivel biosigurie i ulët, janë veçanërisht vulnerabël. Në mungesë të ndonjë vaksine efektive ose trajtimi, strategjia më e mirë kundër MAD është krijimi i një strategjie zbulimi të hershëm, e shoqëruar me një mekanizëm të përgjigjes së shpejtë ndaj shpërthimeve. Në këtë kontekst, ndërgjegjësimi dhe trajnimi i profesionistëve veterinarë dhe të tjerëve në vijën e frontit, janë vendimtare. Qëllimi i këtij manuali është që t’u ofrojë profesionistëve veterinerë, ndihmës veterinerë dhe personelit të laboratorëve diagnostikë, informacionin e duhur për të diagnostikuar menjëherë dhe për të reaguar ndaj shpërthimit, ose rasteve të MAD. Duke lexuar këtë manual përfitojnë gjithashtu edhe fermerët e derrave, gjuetarët
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Африканска свинска чума: откривање и дијагноза
  Прирачник за ветеринари
  2019
  Прирачникот е наменет да им помогне на ветеринарите во идентификација на африканската свинска чума како и превземање на чекори за контрола на истата кај фармите – бидејќи станува збор за болест која на светско ниво зема замав во последно време.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  African swine fever: detection and diagnosis – A manual for veterinarians 2017
  Given the current worsening of the African swine fever situation worldwide, this field manual will be aimed to assist veterinarians in the prompt recognition and detection of the disease and the immediate control steps at farm level.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Murtaja afrikane e derrave: zbulimi dhe diagnoza
  Manual për mjekët veterinerë
  2019
  Murtaja afrikane e derrave (MAD) është një sëmundje ngjitëse virale që shkakton ethe hemorragjike në derrat e butë dhe derrat e egër që shpesh shoqërohet me letalitet deri në 100%. Si rezultat, MAD mund të ndikojë rëndë në produktivitetin e sektorit të derrit. Kjo jo vetëm që kërcënon sigurinë ushqimore dhe sfidon jetesën e prodhuesve të derrave e aktorëve të tjerë përgjatë zinxhirit të furnizimit, por gjithashtu mund të ketë pasoja të mëdha në tregtinë ndërkombëtare. Me një potencial jashtëzakonisht të lartë për përhapjen ndërkufitare, sëmundja sot konsiderohet endemike në Afrikën sub-Sahariane, Sardenjë (Itali) dhe pjesë të Kaukazit dhe Evropës Lindore. Ekziston një rrezik i përhershëm i përhapjes së mëtejshme të MAD nga këto zona për shkak të lëvizjeve ndërkufitare të individëve, produkteve të derrit, fomiteve dhe derrave të egër të infektuar. Çdo vend që mbarështon derra është në risk. Fermat e vogla të oborrit, të karakterizuara nga nivel biosigurie i ulët, janë veçanërisht vulnerabël. Në mungesë të ndonjë vaksine efektive ose trajtimi, strategjia më e mirë kundër MAD është krijimi i një strategjie zbulimi të hershëm, e shoqëruar me një mekanizëm të përgjigjes së shpejtë ndaj shpërthimeve. Në këtë kontekst, ndërgjegjësimi dhe trajnimi i profesionistëve veterinarë dhe të tjerëve në vijën e frontit, janë vendimtare. Qëllimi i këtij manuali është që t’u ofrojë profesionistëve veterinerë, ndihmës veterinerë dhe personelit të laboratorëve diagnostikë, informacionin e duhur për të diagnostikuar menjëherë dhe për të reaguar ndaj shpërthimit, ose rasteve të MAD. Duke lexuar këtë manual përfitojnë gjithashtu edhe fermerët e derrave, gjuetarët
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Африканска свинска чума: откривање и дијагноза
  Прирачник за ветеринари
  2019
  Прирачникот е наменет да им помогне на ветеринарите во идентификација на африканската свинска чума како и превземање на чекори за контрола на истата кај фармите – бидејќи станува збор за болест која на светско ниво зема замав во последно време.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  African swine fever: detection and diagnosis – A manual for veterinarians 2017
  Given the current worsening of the African swine fever situation worldwide, this field manual will be aimed to assist veterinarians in the prompt recognition and detection of the disease and the immediate control steps at farm level.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Murtaja afrikane e derrave: zbulimi dhe diagnoza
  Manual për mjekët veterinerë
  2019
  Murtaja afrikane e derrave (MAD) është një sëmundje ngjitëse virale që shkakton ethe hemorragjike në derrat e butë dhe derrat e egër që shpesh shoqërohet me letalitet deri në 100%. Si rezultat, MAD mund të ndikojë rëndë në produktivitetin e sektorit të derrit. Kjo jo vetëm që kërcënon sigurinë ushqimore dhe sfidon jetesën e prodhuesve të derrave e aktorëve të tjerë përgjatë zinxhirit të furnizimit, por gjithashtu mund të ketë pasoja të mëdha në tregtinë ndërkombëtare. Me një potencial jashtëzakonisht të lartë për përhapjen ndërkufitare, sëmundja sot konsiderohet endemike në Afrikën sub-Sahariane, Sardenjë (Itali) dhe pjesë të Kaukazit dhe Evropës Lindore. Ekziston një rrezik i përhershëm i përhapjes së mëtejshme të MAD nga këto zona për shkak të lëvizjeve ndërkufitare të individëve, produkteve të derrit, fomiteve dhe derrave të egër të infektuar. Çdo vend që mbarështon derra është në risk. Fermat e vogla të oborrit, të karakterizuara nga nivel biosigurie i ulët, janë veçanërisht vulnerabël. Në mungesë të ndonjë vaksine efektive ose trajtimi, strategjia më e mirë kundër MAD është krijimi i një strategjie zbulimi të hershëm, e shoqëruar me një mekanizëm të përgjigjes së shpejtë ndaj shpërthimeve. Në këtë kontekst, ndërgjegjësimi dhe trajnimi i profesionistëve veterinarë dhe të tjerëve në vijën e frontit, janë vendimtare. Qëllimi i këtij manuali është që t’u ofrojë profesionistëve veterinerë, ndihmës veterinerë dhe personelit të laboratorëve diagnostikë, informacionin e duhur për të diagnostikuar menjëherë dhe për të reaguar ndaj shpërthimit, ose rasteve të MAD. Duke lexuar këtë manual përfitojnë gjithashtu edhe fermerët e derrave, gjuetarët
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Африканска свинска чума: откривање и дијагноза
  Прирачник за ветеринари
  2019
  Прирачникот е наменет да им помогне на ветеринарите во идентификација на африканската свинска чума како и превземање на чекори за контрола на истата кај фармите – бидејќи станува збор за болест која на светско ниво зема замав во последно време.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  African swine fever: detection and diagnosis – A manual for veterinarians 2017
  Given the current worsening of the African swine fever situation worldwide, this field manual will be aimed to assist veterinarians in the prompt recognition and detection of the disease and the immediate control steps at farm level.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Murtaja afrikane e derrave: zbulimi dhe diagnoza
  Manual për mjekët veterinerë
  2019
  Murtaja afrikane e derrave (MAD) është një sëmundje ngjitëse virale që shkakton ethe hemorragjike në derrat e butë dhe derrat e egër që shpesh shoqërohet me letalitet deri në 100%. Si rezultat, MAD mund të ndikojë rëndë në produktivitetin e sektorit të derrit. Kjo jo vetëm që kërcënon sigurinë ushqimore dhe sfidon jetesën e prodhuesve të derrave e aktorëve të tjerë përgjatë zinxhirit të furnizimit, por gjithashtu mund të ketë pasoja të mëdha në tregtinë ndërkombëtare. Me një potencial jashtëzakonisht të lartë për përhapjen ndërkufitare, sëmundja sot konsiderohet endemike në Afrikën sub-Sahariane, Sardenjë (Itali) dhe pjesë të Kaukazit dhe Evropës Lindore. Ekziston një rrezik i përhershëm i përhapjes së mëtejshme të MAD nga këto zona për shkak të lëvizjeve ndërkufitare të individëve, produkteve të derrit, fomiteve dhe derrave të egër të infektuar. Çdo vend që mbarështon derra është në risk. Fermat e vogla të oborrit, të karakterizuara nga nivel biosigurie i ulët, janë veçanërisht vulnerabël. Në mungesë të ndonjë vaksine efektive ose trajtimi, strategjia më e mirë kundër MAD është krijimi i një strategjie zbulimi të hershëm, e shoqëruar me një mekanizëm të përgjigjes së shpejtë ndaj shpërthimeve. Në këtë kontekst, ndërgjegjësimi dhe trajnimi i profesionistëve veterinarë dhe të tjerëve në vijën e frontit, janë vendimtare. Qëllimi i këtij manuali është që t’u ofrojë profesionistëve veterinerë, ndihmës veterinerë dhe personelit të laboratorëve diagnostikë, informacionin e duhur për të diagnostikuar menjëherë dhe për të reaguar ndaj shpërthimit, ose rasteve të MAD. Duke lexuar këtë manual përfitojnë gjithashtu edhe fermerët e derrave, gjuetarët
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Африканска свинска чума: откривање и дијагноза
  Прирачник за ветеринари
  2019
  Прирачникот е наменет да им помогне на ветеринарите во идентификација на африканската свинска чума како и превземање на чекори за контрола на истата кај фармите – бидејќи станува збор за болест која на светско ниво зема замав во последно време.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  African swine fever: detection and diagnosis – A manual for veterinarians 2017
  Given the current worsening of the African swine fever situation worldwide, this field manual will be aimed to assist veterinarians in the prompt recognition and detection of the disease and the immediate control steps at farm level.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Murtaja afrikane e derrave: zbulimi dhe diagnoza
  Manual për mjekët veterinerë
  2019
  Murtaja afrikane e derrave (MAD) është një sëmundje ngjitëse virale që shkakton ethe hemorragjike në derrat e butë dhe derrat e egër që shpesh shoqërohet me letalitet deri në 100%. Si rezultat, MAD mund të ndikojë rëndë në produktivitetin e sektorit të derrit. Kjo jo vetëm që kërcënon sigurinë ushqimore dhe sfidon jetesën e prodhuesve të derrave e aktorëve të tjerë përgjatë zinxhirit të furnizimit, por gjithashtu mund të ketë pasoja të mëdha në tregtinë ndërkombëtare. Me një potencial jashtëzakonisht të lartë për përhapjen ndërkufitare, sëmundja sot konsiderohet endemike në Afrikën sub-Sahariane, Sardenjë (Itali) dhe pjesë të Kaukazit dhe Evropës Lindore. Ekziston një rrezik i përhershëm i përhapjes së mëtejshme të MAD nga këto zona për shkak të lëvizjeve ndërkufitare të individëve, produkteve të derrit, fomiteve dhe derrave të egër të infektuar. Çdo vend që mbarështon derra është në risk. Fermat e vogla të oborrit, të karakterizuara nga nivel biosigurie i ulët, janë veçanërisht vulnerabël. Në mungesë të ndonjë vaksine efektive ose trajtimi, strategjia më e mirë kundër MAD është krijimi i një strategjie zbulimi të hershëm, e shoqëruar me një mekanizëm të përgjigjes së shpejtë ndaj shpërthimeve. Në këtë kontekst, ndërgjegjësimi dhe trajnimi i profesionistëve veterinarë dhe të tjerëve në vijën e frontit, janë vendimtare. Qëllimi i këtij manuali është që t’u ofrojë profesionistëve veterinerë, ndihmës veterinerë dhe personelit të laboratorëve diagnostikë, informacionin e duhur për të diagnostikuar menjëherë dhe për të reaguar ndaj shpërthimit, ose rasteve të MAD. Duke lexuar këtë manual përfitojnë gjithashtu edhe fermerët e derrave, gjuetarët
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Африканска свинска чума: откривање и дијагноза
  Прирачник за ветеринари
  2019
  Прирачникот е наменет да им помогне на ветеринарите во идентификација на африканската свинска чума како и превземање на чекори за контрола на истата кај фармите – бидејќи станува збор за болест која на светско ниво зема замав во последно време.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.