Thumbnail Image

Afrička kuga svinja: detekcija i dijagnostika

Terenski priručnik za veterinare
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Nodularni (lumpy) dermatitis
  Terenski priručnik za veterinare
  2017
  Nodularni (lumpy) dermatitis, bolest kvrgave kože (lumpy skin disease – LSD), je oboljenje goveda virusne etiologije koje ima dramatične efekte na obezbeđenje sredstva za život u ruralnim sredinama, koja u velikoj meri zavise od govedarstva. Ova bolest utiče na smanjenje proizvodnje mleka i može dovesti do steriliteta bikova i problema sa fertilitetom krava. Dovodi do oštećenja kože i može uzrokovati uginuće goveda usled pojave sekundarnih bakterijskih infekcija. Iako je nodularni dermatitis tradicionalno bio ograničen na Podsaharsku Afriku, polako okupira nove teritorije poput Bliskog istoka i Turske, a od 2015. godine proširio se i na većinu država Balkana, Kavkaza i Rusku Federaciju, gde se bolest i dalje širi a rizik od neposrednog prodiranja u susedne još uvek nezaražene zemlje je vrlo visok. Veterinari, vlasnici i držaoci životinja, kao i svi drugi uključeni u lanac proizvodnje su suočeni sa ovom bolešću po prvi put, stoga nisu upoznati sa kliničkom slikom, putevima prenošenja i dostupnim mogućnostima prevencije i kontrole bolesti. Ovaj priručnik ima za cilj da upotpuni ove nedostatke pružanjem relevantnih podataka, smernica i preporuka veterinarima i veterinarskim tehničarima radi uspešnog ranog otkrivanja i brze dijagnostike nodularnog dermatitisa i primene efikasnih mera sprečavanja širenja, suzbijanja i eradikacije bolesti. I vlasnici i držaoci goveda mogu naći veliki broj korisnih informacija u priručniku.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Smernice za postupanje s leševima
  Delotvorno uklanjanje leševa životinja i kontaminiranih materijala na malim i srednjim gazdinstvima
  2021
  Izbijanje zaraze kod životinja stvara brojne izazove koji mogu imati značajan uticaj na izvor prihoda, sigurnost hrane i životnu sredinu. Pravilno odlaganje leševa životinja koje umiru ili se uništavaju tokom zaraze ključna je komponenta uspešnog odgovora na zarazu jer pomaže da se spreči odnosno ublaži dalje širenje patogena; u slučaju zoonotske bolesti, ono dodatno štiti zdravlje ljudi. Praktične smernice koje su ovde predstavljene sadrže razmatranja u odnosu na postupanje s leševima i povezanim otpadom, kao i preporučene procedure. Pripremaju ih veterinarske službe i drugi organi u okviru državnog odgovora tokom pripreme planova za zadržavanje i iskorenjivanje zarazne bolesti životinja. Smernice se odnose na izbijanje zaraze kod životinja različitih veličina, od onih koje su izolovane na jednom gazdinstvu, do onih koji obuhvataju čitav region i brojna gazdinstva. Međutim, tiču se malih i srednjih gazdinstava u državama u kojima nemaju pristup uređenim deponijama, kafilerijama odnosno kontrolisanim spalionicama. Smernice su napisane u duhu „jednostavnosti i izvodljivosti“ i uzimaju u obzir ograničene ljudske i finansijske resurse u mnogim državama kada se ovo pitanje rešava. Prezentacija i praktičan pristup razvijeni su tako da državama pruže koristan alat u vidu procedura i operacija u vanrednim situacijama. Uz to, smernice direktno doprinose pristupu „Jednog zdravlja“, štiteći zdravlje životinja, ljudi i životne sredine.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Postupanje s leševima životinja na malim i srednjim gazdinstvima za uzgoj stoke
  Praktični aspekti
  2019
  S obzirom na širenje različitih bolesti životinja preko granica, kao što su afrička svinjska kuga, visoko patogeni ptičji grip, slinavka i šap i nodularni dermatitis, važno je napomenuti da će FAO pružiti pomoć državama u vidu praktičnog znanja o postupanju sa leševima životinja. Ovo je posebno značajno imajući u vidu pristup „Jednog zdravlja“, jer nepravilno postupanje s leševima životinja može imati ogroman uticaj ne samo na zdravlje životinja, već i na zdravlje životne sredine i ljudi.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.