Thumbnail Image

Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de gıda kaybı ve israfının azaltılması

GCP/SEC/015/TUR
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Avrupa ve Orta Asya’da Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması: Program bilgileri ve uygulama yaklaşımı 2021
  Also available in:

  Broşür, FAO'nun gıda kaybı ve israfıyla mücadelede AB üyesi olmayan Doğu Avrupa, Batı Balkanlar, Kafkaslar, Türkiye ve Orta Asya'daki ülkeleri desteklemek için benimsediği yaklaşıma genel bir bakış sunuyor. Bu, ulusal stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesini, ulusal kapasiteleri ve gıda kaybı ve atık ölçüm sistemlerini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri, gıda geri kazanım ve yeniden dağıtım sistemlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini, davranış değiştirmenin bir aracı olarak farkındalığın geliştirilmesini içerir. Broşür ayrıca, yukarıda bahsedilen bölgesel gıda kaybı ve israfının azaltılması programının uygulanmasına bir örnek sunmaktadır.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2020
  Also available in:

  Türkiye’nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin ilk Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’dır. Gıda kayıpları ve israfı, açlık ve kötü beslenme ile birlikte küresel sorunlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Gıda kayıpları ve israfı, çiftçiler, tüketiciler ve gıda değer zincirindeki diğer paydaşlar için yüksek düzeyde bir ekonomik zarara yol açmakta ve bu da bir ülkenin ekonomik kaybı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sebep olması anlamına gelmektedir.
 • Thumbnail Image
  Policy brief
  Gıda kaybı ve israfının önlenmesi ve azaltılması için elverişli bir yasal ortam oluşturulması 2022
  Also available in:

  Gıda kaybı ve israfı (GKİ), küresel bir yük oluşturmakta ve sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaktadır. İnsan tüketimine uygun gıdanın kaybı ve israfı, gıda güvenliği ve beslenmeyi sekteye uğratmakta ve bir insan hakkı olan beslenme hakkına ulaşılmasını engellemektedir. Gıda kaybı ve israfı meselesinin ele alınmasına yönelik düzenleyici tedbirler; çalışmaların koordine edilmesine yönelik kurumsal mekanizmalar oluşturulması, süreçte yer alan tüm paydaşlara net rol ve sorumluluklar verilmesi ve GKİ’nin azaltılması için bağlayıcı hedefler konulmasını içermektedir. Bu durum, gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarında GKİ’nin önlenmesi ve azaltılması çalışmaları bakımından önemli olan tüm aktörlerin şeffaflık ve hesap verebilirliğini arttırabilir. Yasal çerçeveye ilişkin bu bilgi notu, tarım-gıda sistemi yaklaşımıyla gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarında GKİ’nin önlenmesi ve azaltılması için elverişli bir ortama katkıda bulunan ulusal düzeydeki başlıca düzenleyici tedbirleri kısaca özetlemektedir. Bilgi notu, başta Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılmasına Yönelik Gönüllü Davranış İlkeleri olmak üzere uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.