Thumbnail Image

Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı

FAO. 2020. Türkiye’nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı. Ankara.


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Policy brief
  Gıda kaybı ve israfının önlenmesi ve azaltılması için elverişli bir yasal ortam oluşturulması 2022
  Also available in:

  Gıda kaybı ve israfı (GKİ), küresel bir yük oluşturmakta ve sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaktadır. İnsan tüketimine uygun gıdanın kaybı ve israfı, gıda güvenliği ve beslenmeyi sekteye uğratmakta ve bir insan hakkı olan beslenme hakkına ulaşılmasını engellemektedir. Gıda kaybı ve israfı meselesinin ele alınmasına yönelik düzenleyici tedbirler; çalışmaların koordine edilmesine yönelik kurumsal mekanizmalar oluşturulması, süreçte yer alan tüm paydaşlara net rol ve sorumluluklar verilmesi ve GKİ’nin azaltılması için bağlayıcı hedefler konulmasını içermektedir. Bu durum, gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarında GKİ’nin önlenmesi ve azaltılması çalışmaları bakımından önemli olan tüm aktörlerin şeffaflık ve hesap verebilirliğini arttırabilir. Yasal çerçeveye ilişkin bu bilgi notu, tarım-gıda sistemi yaklaşımıyla gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarında GKİ’nin önlenmesi ve azaltılması için elverişli bir ortama katkıda bulunan ulusal düzeydeki başlıca düzenleyici tedbirleri kısaca özetlemektedir. Bilgi notu, başta Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılmasına Yönelik Gönüllü Davranış İlkeleri olmak üzere uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Avrupa ve Orta Asya’da Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması: Program bilgileri ve uygulama yaklaşımı 2021
  Also available in:

  Broşür, FAO'nun gıda kaybı ve israfıyla mücadelede AB üyesi olmayan Doğu Avrupa, Batı Balkanlar, Kafkaslar, Türkiye ve Orta Asya'daki ülkeleri desteklemek için benimsediği yaklaşıma genel bir bakış sunuyor. Bu, ulusal stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesini, ulusal kapasiteleri ve gıda kaybı ve atık ölçüm sistemlerini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri, gıda geri kazanım ve yeniden dağıtım sistemlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini, davranış değiştirmenin bir aracı olarak farkındalığın geliştirilmesini içerir. Broşür ayrıca, yukarıda bahsedilen bölgesel gıda kaybı ve israfının azaltılması programının uygulanmasına bir örnek sunmaktadır.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de gıda kaybı ve israfının azaltılması
  GCP/SEC/015/TUR
  2021
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen proje, gıda kaybını ve israfı azaltmak için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın önlemler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje özellikle yararlanıcı ülkeleri şu konularda destekleyecektir: • Gıda kaybı ve israfını azaltmak için ulusal cinsiyete duyarlı stratejik politika ve eylem planları geliştirmek; • Gıda kaybı ve israfı veri toplama sistemlerini kurmanın yanı sıra gıda kaybı ve israfını ölçmek ve izlemek; • Bilgi yönetimi ve kapasitelerini geliştirmek; ve • Tüketiciler dahil tüm sektörlerdeki aktörler arasında ulusal ve bölgesel düzeyde, kimseyi dışarıda bırakmadan gıda kaybı ve israfı (nedenleri, etkisi ve çözümleri) konusunda farkındalığı artırmak.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.