Thumbnail Image

Добре пољопривредне праксе и технологијe за ублажавање дејства природних непогода у производњи соје у Србији


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Booklet
  Добре пољопривредне праксе и технологијe за ублажавање дејства природних непогода у производњи кукуруза у Србији 2018
  Also available in:

  Са климатским променама, очекује се да ће природне непогоде, као што су поплаве, суше и олујe, бити све чешће и израженије. Пољопривреда је један од сектора који највише зависе од климе. Природне непогоде могу довести до смањења приноса или потпуног уништења усева. У овој брошури описане су добре пољопривредне праксе и технологије за ублажавање дејства природних непогода у производњи кукуруза у Србији, које се односе на плодоред, обраду земљишта, подривање, малчирање, гајење покровних усева, избор хибрида, сетву, здружену сетву, исхрану биљака (ђубрење), сузбијање корова и штеточина, наводњавање/одводњавање, силирање и жетву. Брошура је намењена произвођачима кукуруза, министарствима и телима Републике Србије, цивилном сектору, истраживачима и академским радницима, пољопривредним саветодавним и стручним службама, пољопривредним организацијама и прерађивачима кукуруза. Брошура је произашла као део резултата FAO пројекта ‘Enhancement of Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) capacities and mainstreaming Climate Change Adaptation (CCA) ppractices into the Agricultural Sector in the Western Balkans’ (TCP/RER/3504).
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Добре пољопривредне праксе и технологијe за ублажавање дејства природних непогода у производњи уљане репице у Србији 2021
  Also available in:

  температуре, поплаве и олујни ветрови, постепено се повећавају последњих неколико година. Са климатским променама, очекује се да ће ове непогоде бити све чешће и израженије. Према Другом двогодишњем ажурираном извештају и Трећем националном саопштењу Републике Србије UNFCCC (2019), Република Србија је међу европским земљама најугроженијим у погледу природних катастрофа и климатских промена. Пољопривреда је један од сектора који највише зависе од климе и врло је осетљива на климатска варирања и промене. Активности у пољопривреди и људи који зависе од овог сектора могу бити значајно погођени климатским променама, а тиме и економија Републике Србије, будући да овај сектор у великој мери доприноси бруто домаћем производу (БДП) и обезбеђује запослење великом броју људи. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије (МПШВ) жели да повећа спремност произвођача уљане репице и других пољопривредних произвођача за сузбијање ефеката природних катастрофа и климатских промена. Стога се Министарство обратило Организацији за храну и пољопривреду Уједињених нација (FАО) да пружи подршку у изради докумената са смерницама за пољопривредне произвођаче у смислу пракси и технологија које смањују утицај природних непогода и климатских промена. Као део тог процеса, панел српских стручњака за уљану репицу окупио се на иницијалној радионици која је одржана 24. септембра 2020. године, да би дискутовао о постојећим сазнањима и практичним решењима у овој области. Панел експерата окупио је представнике МПШВ, универзитета, истраживачких института, хидрометеоролошког завода, пољопривредних саветодавних и стручних служби, удружења пољопривредника, произвођача уљане репице и приватних предузећа. Закључци и препоруке са радионице сумирани су у нацрту који су припремили Ана Марјановић Јеромела и Славен Продановић. На другој, верификационој радионици, одржаној 4. новембра 2020. године, нацрт је прегледан и допуњен предлозима стучњака. Тиме је настала ова брошура, у којој се налазе све идентификоване добре пољопривредне технике и иновативне технологије које могу помоћи изградњи отпорности пољопривредног сектора, а посебно произвођачима уљане репице да ублаже дејство природних непогода и климатских промена.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Добре пољопривредне праксе и технологије за ублажавање дејства природних непогода у производњи пшенице у Србији 2021
  Also available in:

  Природне непогоде, као што су суше екстремна колебања температуре, поплаве и олујни ветрови, постепено се повећавају последњих неколико година. Са климатским променама, очекује се да ће ове непогоде бити све чешће и израженије. Према Другом двогодишњем ажурираном извештају и Трећем националном саопштењу Републике Србије UNFCCC (2019), Република Србија је међу европским земљама најугроженијим у погледу природних катастрофа и климатских промена. Пољопривреда је један од сектора који највише зависе од климе и врло је осетљива на климатска варирања и промене. Активности у пољопривреди и људи који зависе од овог сектора могу бити значајно погођени климатским променама, а тиме и економија Републике Србије, будући да овај сектор у великој мери доприноси бруто домаћем производу (БДП) и обезбеђује запослење великом броју људи. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије (МПШВ) жели да повећа спремност произвођача пшенице и других пољопривредних произвођача за сузбијање ефеката природних катастрофа и климатских промена.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.