Thumbnail Image

Çiftçinin kompost el kitabı ve Latin Amerika Deneyimleri

Roman, P.; Martinez, M.M.; Pantoja, A.Çiftçinin kompost el kitabı ve Latin Amerika Deneyimleri. Translated by B.F. Songur. 2021


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Borno Eyaleti kurak alanlardaki küçük ölçekli çiftçiler için sürdürülebilir bitkisel üretimin çeşitlendirilmesinin ve güçlendirilmesinin desteklenmesi projesi (GCP/INT/1019/TUR) 2024
  Also available in:

  Tarım, Nijerya ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan sektördür. Ülke nüfusunun yüzde 65'inden fazlası geçimlerini doğrudan ya da dolaylı olarak tarımdan sağlamaktadır. Kadınlar ve gençler sektörün ekonomik olarak aktif nüfusunun yüzde 50-70'ini oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve Nijerya Federal Cumhuriyeti ile işbirliği içinde ülkedeki çiftçilerin ve kurumların kapasite gelişimini desteklemektedir. Bu destek, sürdürülebilir bitkisel üretim yönetim tekniklerini teşvik etmeyi amaçlayan bir proje aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Proje, çiftçilerin, tarım ve yayın uzmanlarının ve araştırmacıların ürün yetiştirme sistemlerinin çeşitlendirilmesi ve gelişmiş ürün yönetim tekniklerinin benimsenmesi ve teşvik edilmesi konusundaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Entegre arazi kullanım planlaması çerçevesi
  Yenilikçi bir yaklaşım
  2021
  Also available in:

  Nüfus artışı, gıda ve diğer tarımsal ve orman ürünlerine olan talebin artmasına neden oluyor. Mevcut tarım uygulamaları ile gıda güvenliğinin sağlanması, doğal kaynaklar için daha yoğun rekabete, sera gazı emisyonlarının artmasına, daha fazla arazi bozulmasına ve ormansızlaşmaya yol açacaktır. Buna ek olarak, piyasa arazi kullanım kalıpları, arazi kaynaklarının sürdürülemez kullanımına, biyoçeşitlilik ve verimli toprakların geri dönüşü olmayan kaybına neden olmaktadir. Tüm bu eğilimler, tarımsal üretim, gıda güvenliği ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, arazi kullanım planlaması, iklim değişikliğine dayanıklılık ve ekosistem yönetimini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Bununla birlikte; arazi kullanım planları uygulanırken çözülmesi gereken bir dizi zorluk içerir. Bu temel zorluklar, uygun politika ve mevzuatla elverişli bir ortam tarafından kolaylaştırılan gerçek sürdürülebilir arazi yönetimi (SLM) alternatiflerinin benimsenmesini, güvenli bir arazi mülkiyeti sisteminin sağlanmasını ve orta ve uzun vadeli finansal yatırımların harekete geçirilmesini içerir. Yukarıda belirtilen zorluklar göz önüne alındığında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen bu belge, sektörler arası planlama süreçlerine ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yardımcı olmak için entegre bir arazi kullanım planlaması (ILUP) yaklaşımı sunmaktadır. Tarımsal üretim sistemlerinin uygunluğu, toprak ve arazi bozulması, tarımsal arazilerde arazi kullanımı ve doğal kaynakların yönetimi konusunda hane halkı kararlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin incelenmesi de dahil olmak üzere çeşitli temel unsurları değerlendirmek için rehberlik sağlar ve kararlaştırılan sektörler arası planın uygulanması için ülkeye özgü önerilerin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Aktivite kitabı - Gıda kahramanları 2020
  Dünyadaki gıdaların çoğunun küçük ölçekli çiftçiler tarafından üretildiğini biliyor muydunuz? Mahsul, hayvan, mandıra, balık veya başka bir çiftlik türü olsun, yediğiniz gıdaların çoğu bir çiftlikten geliyor. Fakat çiftçiler dışarıdaki tek gıda kahramanları değil. Gıdanın tarladan sofranıza ulaşması sürecinde, her adımda farklı bir gıda kahramanlarının rolü var. Bu kahramanların oynadığı önemli rolü ve gıda sistemlerimizin aksamandan yürümesine yardımcı olan onların kullandığı dijital yenilikleri keşfedin. Gıdalarımızın daha doğru şekilde üretilmesini sağlarken neler yapabileceğinizi ve nasıl fark yaratacağınızı öğrenmek hükümetler, çiftçiler, işletmeler ve halk olarak her birimizin görevi.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.