Thumbnail Image

Zararlı ve Pestisit Yönetim Politikası Geliştirme Rehberi

Pestisitlerin Dağıtım ve Kullanımıyla İlgili Uluslararası Uygulama İlkeleri
FAO. 2023. Pestisitlerin Dağıtım ve Kullanımıyla İlgili Uluslararası Uygulama İlkeleri - Pestisitlerin Dağıtım ve Kullanımıyla İlgili Uluslararası Uygulama İlkeleri. Ankara.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Pestisitlerin işlenmesi ve kullanımı sırasında uygulanacak kişisel korunma kuralları
  Pestisit Yönetimine İlişkin Uluslararası Uygulama İlkeleri
  2023
  Also available in:

  Bu kılavuzun amacı, Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanımına özen gösterilerek etkili kişisel koruma yoluyla pestisitlere maruz kalmanın en aza indirilmesi ve böylece pestisit riskinin azaltılması konusunda rehberlik sağlamaktır. İlk olarak, kişisel korunma ve KKE'nin seçimi ve kullanımı hakkında teknik bilgiler verilmektedir. İkinci olarak, FAO/DSÖ tarafından hazırlanan Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkeleri ile uyumlu olarak, politika konuları ele alınmakta olup ilaveten kişisel korumayı -özellikle yeterli kalitede ve uygun fiyatlı KKE'nin kullanımını ve mevcudiyetini iyileştirmek için önlemler önerilmektedir. Bunlar öncelikle pestisit yönetimi ve risk azaltmadan sorumlu yetkili kuruluşlara yöneliktir, ancak aynı zamanda pestisit endüstrisi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer ilgili kuruluşlar gibi kamu ve özel sektörler için de faydalı olacaktır. Bu kılavuz; sınırlı mevzuat, KKE konusunda yetersiz uyumluluk ve uygulamalar olan ve ayrıca KKE mevcudiyetinin de yetersiz kabul edildiği düşük ve orta gelirli ülkelerdeki paydaşları özel olarak hedef almaktadır. Bu kılavuz, FAO/ DSÖ Pestisit Yönetimi Ortak Toplantısı tarafından Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkelerinde yer alan pestisit kullanıcılarının kişisel korunmasıyla ilgili konularda rehberlik sağlamak üzere geliştirilmiştir. Kılavuz, kişisel koruma ve KKE ile ilgili mevcut ulusal mevzuatı ve düzenlemeleri geliştirmeyi veya bu alanda hiçbir düzenlemenin bulunmadığı durumlarda rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Kılavuzun içeriği, pestisit yönetimine ilişkin FAO/ DSÖ ortak yaklaşımını yansıtmaktadır. Böylece hem tarımda her türlü pestisiti uygulayanların, hem de halk sağlığı kapsamında vektör kontrolü için insektisit uygulayıcılarının kişisel korunması ele alınmaktadır.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Pestisit Yönetimine İlişkin Uluslararası Uygulama İlkeleri
  Çok Tehlikeli Pestisitler Rehberi
  2023
  Çok Tehlikeli Pestisitler Rehberi, FAO ve Dünya Sağlık Örgütü ortak rehberi olan Pestisitlerin Dağıtım ve Kullanımıyla İlgili Uluslararası Uygulama İlkeleri'nde Çok Tehlikeli Pestisitlere yönelik yer alan ilgili maddelere dayanmaktadır. Çok tehlikeli pestisitlerin oluşturduğu riskleri azaltmak amacıyla hazırlanan bahsi geçen maddelerin, etkili bir şekilde nasıl yorumlanacağı ve uygulanacağı konusunda ülkelere rehberlik etmek amaçlanmaktadır. Ülkelerin, halihazırda kullanımda olan çok tehlikeli pestisitleri belirlemeleri, ilgili riskleri değerlendirmeleri ve bu riskleri azaltmak için uygun önlemlere karar vermeleri teşvik edilmektedir. Bu rehber; tarımda, halk sağlığı alanında, tesislerde ve sanayide kullanılan pestisitler dahil olmak üzere tüm pestisitler için geçerlidir. Rehber, FAO ve Dünya Sağlık Örgütü Pestisit Yönetimi Ortak Toplantısı tarafından geliştirilmiştir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Gıda Güvenliği ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Bağlamında Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık için Gönüllü Kılavuz İlkeleri 2023
  Gıda Güvenliği ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Bağlamında Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılığı Güvenceye Almak için bu Gönüllü Kılavuzlar, 1995 FAO Sorumlu Balıkçılık Davranış İlkelerinin (Kurallar) tamamlayıcısı olarak geliştirilmiştir. Kılavuzlar, FAO Sorumlu Balıkçılık Davranış İlkelerinin genel hükümlerini desteklemek üzere küçük ölçekli balıkçılıkla ilgili tamamlayıcı rehberlik sağlamak üzere geliştirilmiştir. Buna göre, Kılavuz İlkeleri, küçük ölçekli balıkçılığın zaten önemli olan rolünün görünürlüğünü, tanınmasını ve geliştirilmesini desteklemeyi ve açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik küresel ve ulusal çabalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kılavuz İlkeler, küçük ölçekli balıkçılara ve balık işçilerine ve ilgili faaliyetlere vurgu yaparak ve savunmasız ve marjinalleştirilmiş insanları da dahil ederek, insan haklarına dayalı bir yaklaşımı teşvik ederek, sorumlu balıkçılığı ve mevcut ve gelecek nesillerin yararına sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemektedir.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.