Thumbnail Image

Çiftçinin kompost el kitabı ve Latin Amerika Deneyimleri

Roman, P.; Martinez, M.M.; Pantoja, A.Çiftçinin kompost el kitabı ve Latin Amerika Deneyimleri. Translated by B.F. Songur. 2021


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Entegre arazi kullanım planlaması çerçevesi
  Yenilikçi bir yaklaşım
  2021
  Also available in:

  Nüfus artışı, gıda ve diğer tarımsal ve orman ürünlerine olan talebin artmasına neden oluyor. Mevcut tarım uygulamaları ile gıda güvenliğinin sağlanması, doğal kaynaklar için daha yoğun rekabete, sera gazı emisyonlarının artmasına, daha fazla arazi bozulmasına ve ormansızlaşmaya yol açacaktır. Buna ek olarak, piyasa arazi kullanım kalıpları, arazi kaynaklarının sürdürülemez kullanımına, biyoçeşitlilik ve verimli toprakların geri dönüşü olmayan kaybına neden olmaktadir. Tüm bu eğilimler, tarımsal üretim, gıda güvenliği ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, arazi kullanım planlaması, iklim değişikliğine dayanıklılık ve ekosistem yönetimini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Bununla birlikte; arazi kullanım planları uygulanırken çözülmesi gereken bir dizi zorluk içerir. Bu temel zorluklar, uygun politika ve mevzuatla elverişli bir ortam tarafından kolaylaştırılan gerçek sürdürülebilir arazi yönetimi (SLM) alternatiflerinin benimsenmesini, güvenli bir arazi mülkiyeti sisteminin sağlanmasını ve orta ve uzun vadeli finansal yatırımların harekete geçirilmesini içerir. Yukarıda belirtilen zorluklar göz önüne alındığında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen bu belge, sektörler arası planlama süreçlerine ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yardımcı olmak için entegre bir arazi kullanım planlaması (ILUP) yaklaşımı sunmaktadır. Tarımsal üretim sistemlerinin uygunluğu, toprak ve arazi bozulması, tarımsal arazilerde arazi kullanımı ve doğal kaynakların yönetimi konusunda hane halkı kararlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin incelenmesi de dahil olmak üzere çeşitli temel unsurları değerlendirmek için rehberlik sağlar ve kararlaştırılan sektörler arası planın uygulanması için ülkeye özgü önerilerin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Aktivite kitabı - Gıda kahramanları 2020
  Dünyadaki gıdaların çoğunun küçük ölçekli çiftçiler tarafından üretildiğini biliyor muydunuz? Mahsul, hayvan, mandıra, balık veya başka bir çiftlik türü olsun, yediğiniz gıdaların çoğu bir çiftlikten geliyor. Fakat çiftçiler dışarıdaki tek gıda kahramanları değil. Gıdanın tarladan sofranıza ulaşması sürecinde, her adımda farklı bir gıda kahramanlarının rolü var. Bu kahramanların oynadığı önemli rolü ve gıda sistemlerimizin aksamandan yürümesine yardımcı olan onların kullandığı dijital yenilikleri keşfedin. Gıdalarımızın daha doğru şekilde üretilmesini sağlarken neler yapabileceğinizi ve nasıl fark yaratacağınızı öğrenmek hükümetler, çiftçiler, işletmeler ve halk olarak her birimizin görevi.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Deprem müdahale ve İyileştirme Planı, 2023-2026 2023
  Also available in:

  Türkiye'yi Şubat 2023'te vuran depremler, tarım ve kırsal sektörler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip oldu. Örneğin, depolar, ambalaj ve depolama tesisleri ve ekipmanlar gibi tarımsal altyapı ciddi şekilde zarar gördü; 13 284'e yakın hayvan barınağı yıkıldı ve yaklaşık 815 000 baş hayvan kaybedildi; balıkçılık etkilendi; ve pazarlar ve tedarik zincirleri kesintiye uğradı. Bu duruma yanıt olarak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Hükümeti ile birlikte üç yıllık bir Deprem Yanıtı ve İyileştirme Planı (ERRP) geliştirdi. Tahmini bütçesi 112 milyon ABD doları olan bu plan, etkilenen bölgelerde yaklaşık 700 000 kişiye ve 850'den fazla işletmeye doğrudan fayda sağlamayı hedeflemektedir. ERRP, tarım-gıda sistemlerinin tedarik ve değer zincirlerini yeniden sağlamayı (Sonuç 1); tarımsal işgücünü canlandırmayı (Sonuç 2); ve sürdürülebilir kalkınma için kırsal toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır (Sonuç 3). Bu bağlamda, ERRP, acil, kısa vadeli ve uzun vadeli müdahaleleri içeren kapsamlı bir plandır. Bu belge, ERRP'nin yol haritası olarak hizmet etmekte ve kaynakları harekete geçirme aracı olarak, ERRP'nin gerekçesini, beklenen etkisini, sonuçlarını ve çıktılarını ile birlikte finansman gereksinimlerini sunmaktadır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.