Thumbnail Image

නිවර්තන කලාපයේ FRP බෝට්ටු අලුත්වැඩියා කිරීම

ප්‍රායෝගික මාර්ගෝපදේශය

FAO/BOBP-IGO. 2023. නිවර්තන කලාපයේ FRP බෝට්ටු අලුත්වැඩියා කිරීමරෝමය.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  කුඩා ධීවර යාත්‍රා සඳහා ඉන්ධන ඉතුරුම් අත්පොත 2023
  මෙම අත්පොත මගින් ධීවර යාත්‍රා හිමියන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට, බෝට්ටු සාදන්නන්ට සහ බෝට්ටු නිර්මාණකරුවන්ට සහ ධීවර පරිපාලකයින්ට ඉන්ධන පිරිවැය අඩු කිරීමේ ක්‍රම පිළිබඳව ප්‍රායෝගික උපදෙස් ලබා දීම අරමුණු කරයි. එය ජලජීවී වගා කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන කුඩා යාත්‍රා සඳහා ඉන්ධන ඉතිරිකිරීම් සමඟ සම්බන්ධ වූවන් සඳහා මාර්ගෝපදේශයක් ලෙසද ක්‍රියා කරයි. එය මීටර් 16 (අඩි 50) දක්වා දිග සහ පැයට නාවික සැතපුම් 10 ට අඩු වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන කුඩා බෝට්ටු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. මෙය ලෝකයේ ධීවර බෝට්ටු බහුතරයක් ආවරණය කරයි. මෙම අත්පොත මගින් බෝට්ටු නිර්මාණකරුවන්ට සහ බෝට්ටු සාදන්නන්ට අඩු ප්‍රතිරෝධයක් සහ කාර්යක්ෂම ප්‍රචාලකයන් තෝරාගැනීම සඳහා බඳ හැඩය පිළිබඳ තොරතුරු සපයයි. මෙම අත්පොතෙහි පළමු පරිච්ඡේද මඟින් විශාල ආයෝජන පිරිවැයකින් තොරව දැනයමත් ගොඩනැගූ බෝට්ටු මත ගත හැකි ඉන්ධන ඉතිරි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරේ. බෝට්ටු සේවා වේගය අඩු කිරීම, බඳ සහ ප්‍රචාලකය දිය යට අපිරිසිදු වීමකින් තොරව තබා ගැනීම සහ බෝට්ටු එන්ජිම නඩත්තු කිරීම වඩාත් ඵලදායී පියවරයන් වේ. මසුන් ඇල්ලීමේ ක්‍රම වෙනස් කිරීමෙන් ඉන්ධන ඉතිරි කර ගත හැකි බව ද යෝජනා කරයි. මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේද මඟින් 2-ස්ට්‍රෝක් අවුට්බෝඩ් එන්ජිමක සිට ඩීසල් එන්ජිමකට වෙනස් කිරීම, ඩීසල් එන්ජිමක් ස්ථාපනය කිරීම සහ රුවල් භාවිතා කිරීම මඟින් සිදු කළ හැකි ඉන්ධන ඉතිරි කිරීම් පිළිබඳ තොරතුරු සපයයි. ජල මාර්ගයේ දිග සහ බෝට්ටුවේ බර අනුව ආර්ථිකමය එන්ජින් බලයක් තෝරා ගැනීම සාකච්ඡා කෙරේ. ගියර් අඩු කිරීමේ අනුපාතය සහ සේවා වේගය, සේවා බලය සහ ප්‍රචාලක වට ගණන සම්බන්ධ ප්‍රචාලක තේරීම පිළිබඳව උපදෙස් දෙනු ලැබේ. නව ඉන්ධන-කාර්යක්ෂම බෝට්ටුවක් සැලසුම් කිරීම සහ ප්‍රශස්ත ප්‍රචාලකයක් තෝරා ගැනීම සඳහා සහාය වීමට දත්ත සපයනු ලැබේ. මෙම අත්පොතෙහි අඩංගු තොරතුරු ප්‍රධාන කරුණු වඩාත් පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා බොහෝ උදාහරණ ඇතුළත් කර ඇත. සවිස්තරාත්මක පසුබිම් තොරතුරු උපග්‍රන්ථවල දක්වා ඇත ඉන්ධන ඉතිරිකිරීමට ඇති ඉඩ, එන්ජිම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැය, බෝට්ටුවක බර සහ ප්‍රචාලකයක විෂ්කම්භය සහ තාරතාව ගණනය කිරීමට භාවිතා කළ හැකි හිස් වගු ද උපග්‍රන්ථවල අඩංගු වේ.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  දිග මීටර් 12 ට අඩු තට්ටු සහිත ධීවර යාත්‍රා සහ නොකැඩූ ධීවර යාත්‍රා සඳහා ආරක්‍ෂිත නිර්දේශ 2023
  මෙම ප‍්‍රකාශනයේ අඩංගු ආරක්ෂක නිර්දේශවල අරමුණ වන්නේ යාත‍්‍රාවේ ආරක්ෂාව සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍යය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් කුඩා ධීවර යාත‍්‍රා සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම්, උපකරණ, පුහුණු කිරීම සහ කාර්ය මණ්ඩලය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීමයි. ජලජීවී වගා ක‍්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිතා කරන යාත‍්‍රාවල ආරක්‍ෂාව සම්බන්ධව සැලකිලිමත් වන අය සඳහා මාර්ගෝපදේශයක් ලෙස ද ආරක්‍ෂක නිර්දේශ ක‍්‍රියා කරයි. ඒවා ජාතික නීති සහ රෙගුලාසි සඳහා ආදේශකයක් ලෙස අදහස් නොකරන නමුත් මාර්ගෝපදේශයක් ලෙස සේවය කළ හැකිය. එවැනි ජාතික නීති සහ රෙගුලාසි සැකසීමට අදාළ පුද්ගලයින්ට වෙනත් ආකාරයකින් ප‍්‍රකාශ නොකළහොත් ආරක්ෂක නිර්දේශවල විධිවිධාන දිග මීටර් 12 ට අඩු නව තට්ටු සහිත යාත‍්‍රා සඳහා සහ මුහුදේ (මෙන්ම සාගර, ගංගා, විල් සහ වේලි හෝ ඕනෑම ස්ථානයක ක‍්‍රියා කිරීමට අදහස් කරන නව තට්ටුවක් නැති යාත‍්‍රා සඳහා අදාළ කිරීමට අදහස් කෙරේ. ජල ශරීරය එසේ වුවද, වෙනත් ආකාරයකින් ප‍්‍රකාශ කර නොමැති වුවද, පවතින යාත‍්‍රා සඳහා මෙම ප‍්‍රතිපාදන අදාළ කර ගැනීම පිළිබඳව නිසි බලධාරියා සාධාරණ හා ප‍්‍රායෝගික තාක් දුරට සලකා බැලිය යුතුයි.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Fibreglass-reinforced plastic (FRP) boat repair in the tropics
  A practical guide
  2023
  This practical guide to fibreglass-reinforced plastic (FRP) boat repair in the tropics aims to help fishers to carry out simple repairs of FRP boats. Timely maintenance and repair will make an FRP boat last longer and will support the safety of fishers at sea. Every FRP boat gets some damage sooner or later. Most damages are small and can be repaired easily. This guide gives advice on how to recognize specific damages, what materials and tools are needed to repair FRP boats, what repair techniques to use, the steps to follow and how to prevent boat damage.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.