Thumbnail Image

Tarımsal pestisit pülverizatörlerinin kullanımda test ve sertifikasyon programlarının organizasyonu hakkında kılavuz

Pestisitlerin Dağıtımı ve Kullanımına İlişkin Uluslararası Uygulama İlkeleri
FAO. 2023. Tarımsal pestisit pülverizatörlerinin kullanımda test ve sertifikasyon programlarının organizasyonu hakkında kılavuz - Pestisitlerin Dağıtımı ve Kullanımına İlişkin Uluslararası Uygulama İlkeleri. Ankara.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Booklet
  Pestisit Yönetimine İlişkin Uluslararası Uygulama İlkeleri
  Çok Tehlikeli Pestisitler Rehberi
  2023
  Çok Tehlikeli Pestisitler Rehberi, FAO ve Dünya Sağlık Örgütü ortak rehberi olan Pestisitlerin Dağıtım ve Kullanımıyla İlgili Uluslararası Uygulama İlkeleri'nde Çok Tehlikeli Pestisitlere yönelik yer alan ilgili maddelere dayanmaktadır. Çok tehlikeli pestisitlerin oluşturduğu riskleri azaltmak amacıyla hazırlanan bahsi geçen maddelerin, etkili bir şekilde nasıl yorumlanacağı ve uygulanacağı konusunda ülkelere rehberlik etmek amaçlanmaktadır. Ülkelerin, halihazırda kullanımda olan çok tehlikeli pestisitleri belirlemeleri, ilgili riskleri değerlendirmeleri ve bu riskleri azaltmak için uygun önlemlere karar vermeleri teşvik edilmektedir. Bu rehber; tarımda, halk sağlığı alanında, tesislerde ve sanayide kullanılan pestisitler dahil olmak üzere tüm pestisitler için geçerlidir. Rehber, FAO ve Dünya Sağlık Örgütü Pestisit Yönetimi Ortak Toplantısı tarafından geliştirilmiştir.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Zararlı ve Pestisit Yönetim Politikası Geliştirme Rehberi
  Pestisitlerin Dağıtım ve Kullanımıyla İlgili Uluslararası Uygulama İlkeleri
  2023
  Bu kılavuzun amacı, pestisit riskinin azaltılmasını ve sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemek amacıyla zararlı ve pestisit yönetimi politikasının geliştirilmesine ilişkin rehberlik sağlamaktır. Hükümetleri ve diğer paydaşları, mevcut pestisit kullanımının gerçekte ne ölçüde gerekli olduğuna dair değerlendirme yapmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Pestisit yönetimi, daha geniş anlamda zararlı yönetimi bağlamına yerleştirilerek sürdürülebilir zararlı yönetimi ile çevrenin korunması, insan sağlığı, gıda güvenliği ve ticaretle ilgili politika hedefleri arasındaki ilişkiler ve etkileşimler üzerinde durulmaktadır.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Dudu'nun elma bahçesi 2021
  Also available in:

  Konvansiyonel tarımsal üretimde, bitki hastalıklarıyla ve zararlı böceklerle mücadelede en sık uygulanan yöntem, pestisit kullanımıdır. Ancak toksik etkisi olan pestisitlerin yaygın, yoğun ve yanlış kullanımı, ekosistemin dengesinin bozulmasına, suların ve toprağın kirlenmesine ve toprağın verimsizleşmesine neden olur. Pestisitlerin; hedef dışı organizmalar, tarımsal üretim için çok önemli olan yararlı canlılar ve pestisit uygulanmış ürünleri tüketen hayvanlar üzerinde de birçok olumsuz etkisi vardır. Hem üreticiler hem de tüketiciler açısından akut ve kronik sağlık problemlerine sebep olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. FAO istatistiklerine göre 1990’larda kullanılan pestisit miktarı ile 2010’larda kullanılan pestisit miktarı kıyaslandığında, pestisit kullanımının %50’den fazla arttığı görülmüştür. Oysa pestisit kullanımı olmadan veya pestisit kullanımını en az düzeye indirerek üretim yapmak mümkün. Entegre Zararlı Mücadelesi, organik tarım ve agroekolojik üretim gibi yaklaşımlarla doğa dostu tarımsal üretim yapılabilir. Örneğin, elmalarını kurtçuklardan korumak isteyen Dudu her defasında daha da fazla pestisit kullanıyor! Pestisit kullanımını artırdıkça kurtçukların dayanıklılığı artıyor ve bahçesi yok olmaya yüz tutuyor! Oysa kurtçukların çoğalmasını feromonlar engelleyebiliyor! Feromanlar sayesinde elmalar zarar görmüyor! Böylelikle kurtçuklardan kurtulmaya çalışırken doğaya ve insan sağlığına verilen zarar ortadan kalkıyor.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.