Thumbnail Image

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi’nin (ECO-RCC) Güçlendirilmesinin DesteklenmesiAlso available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Bölgesel Koordinasyon Merkezi (BSEC-CSFS) 2021
  Also available in:

  Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Bir Bölgesel Koordinasyon Merkezi Proje kapsamında, KEİ üye devletleri arasında tarladan sofraya tüm gıda değer zincirinin sürdürülebilirliğini artırmak üzere işbirliğini artırmak amacıyla yetkisi açıkça belirlenmiş, ilgili kurumsal çerçeve ve teknik kapasiteye sahip bir Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Bölgesel İşbirliği Merkezi (BSEC-CSFS) kuruldu. BSEC-CSFS, KEİ üye devletlerine sürdürülebilir gıda sistemleri alanlarında tavsiye, rehberlik ve bilgi sağlayacak.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  FAO & Türkiye Ortaklığı: Gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için ortaklık 2023
  Also available in:

  FAO ve Türkiye'nin işbirliği, gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine adanmış iki Ortaklık Programı aracılığıyla gelişmeye devam ediyor. FAO - Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) ve FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bugüne kadar toplam 30 milyon ABD Doları tutarındaki güvence fonu katkılarıyla desteklenmektedir. Bu iki program, Orta Asya ve Kafkasya'daki ülkelerin tarım ve ormancılık alanlarındaki kapasitelerinin yanı sıra Afrika ve Balkanlar'daki ülkelerin kapasitelerinin güçlendirilmesine sadece finansman sağlayarak değil, aynı zamanda deneyim ve uzmanlık paylaşımı yoluyla da önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu yayın, FTPP II ve FTFP kapsamındaki projelerin ana hatlarını okuyucuya aktarmaktadır.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de gıda kaybı ve israfının azaltılması
  GCP/SEC/015/TUR
  2021
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen proje, gıda kaybını ve israfı azaltmak için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın önlemler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje özellikle yararlanıcı ülkeleri şu konularda destekleyecektir: • Gıda kaybı ve israfını azaltmak için ulusal cinsiyete duyarlı stratejik politika ve eylem planları geliştirmek; • Gıda kaybı ve israfı veri toplama sistemlerini kurmanın yanı sıra gıda kaybı ve israfını ölçmek ve izlemek; • Bilgi yönetimi ve kapasitelerini geliştirmek; ve • Tüketiciler dahil tüm sektörlerdeki aktörler arasında ulusal ve bölgesel düzeyde, kimseyi dışarıda bırakmadan gıda kaybı ve israfı (nedenleri, etkisi ve çözümleri) konusunda farkındalığı artırmak.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.