Thumbnail Image

Ugani Kiganjani - Daraja La Maendeleo Ya Kilimo

Huduma za ugani kilimo mkononi mwako


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Ugani Kiganjani - Huduma za ugani kilimo mkononi mwako 2021
  Also available in:

  Ugani Kiganjani ni mfumo wa kibunifu, rahisi kutumia na wenye gharama nafuu, unaotumia simu na mtandao kutoa taarifa za hali ya hewa, kalenda za mazao, lishe, mifugo na uvuvi nchini Tanzania. Ni moja kati ya huduma muhimu za Digitali Kilimo inayotelewa na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa kwa nchi wanachama, inayoendana na huduma nyingine za digitali kilimo zinazowalenga wakulima, ikiwamo M-Kilimo na EMA-i. Chapisho hili linalenga kuwasilisha huduma hii katika njia ya kuvutia kwa wadau wote wanaojihusisha na sekta ya kilimo na chakula kwa ngazi zote, kuanzia mkulima wa kawaida mpaka maafisa wa juu wa serikali, ingawa kwa hapa mlengwa mkuu ni mkulima anaejihusisha na shughuli za shamba kuonyesha jinsi aplikesheni ilivyo, faida zake, jinsi ya kuitumia na kuipakua kwa faida binafsi.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Mwongozo wa Hiari wa Kuhakikisha Uvuvi Mdogo Unakuwa Endelevu Kwa Muktadha wa Uhakika wa Chakula na Kuondoa Umaskini 2019
  Mwongozo wa hiari wa kuhakikisha uvuvi mdogo unakuwa endelevu; katika muktadha wa uhakika wa chakula na kuondoa umaskini umeandaliwa kama nyongeza ya Taratibu za Kimaadili za Uvuvi zinazozingatia uwajibikaji, ambazo ziliandaliwa chini ya uratibu wa Shirika la Chakula na Kilimo Duniani (FAO) mwaka 1995 (Code of Conduct for Responsible Fisheries CCFRF) na kukubaliwa nchi nyingi duniani. Aidha, Mwongozo huu wa hiari ni mahsusi kwa ajili ya kuangaza na kuweka taratibu zinazuhusu uvuvi mdogo. Sababu kuu iliyopelekea kuandaa Mwongozo maalumu kwa ajili ya uvuvi mdogo ni kwamba; kwa kiwango kikubwa jamii ya wavuvi wadogo imeendelea kuachwa nyuma, na umaskini katika jamii hizi umekuwa ni wa kiwango kikubwa. Hali hii ya kusikitisha inatokea wakati ambapo uvuvi mdogo huchangia nusu ya samaki wote wanaovuliwa duniani, na huajiri asilimia 90 ya wavuvi na wafanyakazi wengine katika Sekta ya Uvuvi duniani. Hivyo, imeonekana kuna umuhimu mkubwa wa kuandaa Mwongozo huu, ili kuangazia changamoto mbalimbali zinazowakabili wavuvi wadogo, na kubainisha mbinu ambazo zinaweza kutumiwa katika kutatua changamoto hizo. Mwongozo unabainisha masuala yote muhimu katika mfumo mzima wa mnyororo wa thamani ikiwa ni pamoja na usimamizi wa rasilimali ya uvuvi, masuala ya maendeleo ya jamii ya wavuvi wadogo, thamani ya mazao na biashara, pamoja na umuhimu wa kujenga mazingira bora yanayoimarisha shughuli za uvuvi mdogo kwa kuzingatia masuala ya jinsia na Haki za binadamu.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Ugani Kiganjani- All the extension agricultural services in your hands 2021
  Also available in:

  Ugani Kiganjani is an innovative, simple and affordable mobile and web-based digital agriculture extension service available for weather, crop calendars, nutrition, livestock and fisheries sub sectors in Tanzania. It is a key component of the Agriculture Digital Services Portfolio provided by FAO to member countries and complementing other digital services portfolios aiming to serve the farmers, including M-Kilimo and EMA-i. This publication aims at presenting it as an attractive solution for all stakeholders involved in the agriculture and food sector at all levels, from simple farmers to high level governments representatives but targeting here more specifically the farmers in the field to show them what the app is, its benefits and how to use and download it for their own benefits.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Ugani Kiganjani - Huduma za ugani kilimo mkononi mwako 2021
  Also available in:

  Ugani Kiganjani ni mfumo wa kibunifu, rahisi kutumia na wenye gharama nafuu, unaotumia simu na mtandao kutoa taarifa za hali ya hewa, kalenda za mazao, lishe, mifugo na uvuvi nchini Tanzania. Ni moja kati ya huduma muhimu za Digitali Kilimo inayotelewa na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa kwa nchi wanachama, inayoendana na huduma nyingine za digitali kilimo zinazowalenga wakulima, ikiwamo M-Kilimo na EMA-i. Chapisho hili linalenga kuwasilisha huduma hii katika njia ya kuvutia kwa wadau wote wanaojihusisha na sekta ya kilimo na chakula kwa ngazi zote, kuanzia mkulima wa kawaida mpaka maafisa wa juu wa serikali, ingawa kwa hapa mlengwa mkuu ni mkulima anaejihusisha na shughuli za shamba kuonyesha jinsi aplikesheni ilivyo, faida zake, jinsi ya kuitumia na kuipakua kwa faida binafsi.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Mwongozo wa Hiari wa Kuhakikisha Uvuvi Mdogo Unakuwa Endelevu Kwa Muktadha wa Uhakika wa Chakula na Kuondoa Umaskini 2019
  Mwongozo wa hiari wa kuhakikisha uvuvi mdogo unakuwa endelevu; katika muktadha wa uhakika wa chakula na kuondoa umaskini umeandaliwa kama nyongeza ya Taratibu za Kimaadili za Uvuvi zinazozingatia uwajibikaji, ambazo ziliandaliwa chini ya uratibu wa Shirika la Chakula na Kilimo Duniani (FAO) mwaka 1995 (Code of Conduct for Responsible Fisheries CCFRF) na kukubaliwa nchi nyingi duniani. Aidha, Mwongozo huu wa hiari ni mahsusi kwa ajili ya kuangaza na kuweka taratibu zinazuhusu uvuvi mdogo. Sababu kuu iliyopelekea kuandaa Mwongozo maalumu kwa ajili ya uvuvi mdogo ni kwamba; kwa kiwango kikubwa jamii ya wavuvi wadogo imeendelea kuachwa nyuma, na umaskini katika jamii hizi umekuwa ni wa kiwango kikubwa. Hali hii ya kusikitisha inatokea wakati ambapo uvuvi mdogo huchangia nusu ya samaki wote wanaovuliwa duniani, na huajiri asilimia 90 ya wavuvi na wafanyakazi wengine katika Sekta ya Uvuvi duniani. Hivyo, imeonekana kuna umuhimu mkubwa wa kuandaa Mwongozo huu, ili kuangazia changamoto mbalimbali zinazowakabili wavuvi wadogo, na kubainisha mbinu ambazo zinaweza kutumiwa katika kutatua changamoto hizo. Mwongozo unabainisha masuala yote muhimu katika mfumo mzima wa mnyororo wa thamani ikiwa ni pamoja na usimamizi wa rasilimali ya uvuvi, masuala ya maendeleo ya jamii ya wavuvi wadogo, thamani ya mazao na biashara, pamoja na umuhimu wa kujenga mazingira bora yanayoimarisha shughuli za uvuvi mdogo kwa kuzingatia masuala ya jinsia na Haki za binadamu.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Ugani Kiganjani- All the extension agricultural services in your hands 2021
  Also available in:

  Ugani Kiganjani is an innovative, simple and affordable mobile and web-based digital agriculture extension service available for weather, crop calendars, nutrition, livestock and fisheries sub sectors in Tanzania. It is a key component of the Agriculture Digital Services Portfolio provided by FAO to member countries and complementing other digital services portfolios aiming to serve the farmers, including M-Kilimo and EMA-i. This publication aims at presenting it as an attractive solution for all stakeholders involved in the agriculture and food sector at all levels, from simple farmers to high level governments representatives but targeting here more specifically the farmers in the field to show them what the app is, its benefits and how to use and download it for their own benefits.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Ugani Kiganjani - Huduma za ugani kilimo mkononi mwako 2021
  Also available in:

  Ugani Kiganjani ni mfumo wa kibunifu, rahisi kutumia na wenye gharama nafuu, unaotumia simu na mtandao kutoa taarifa za hali ya hewa, kalenda za mazao, lishe, mifugo na uvuvi nchini Tanzania. Ni moja kati ya huduma muhimu za Digitali Kilimo inayotelewa na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa kwa nchi wanachama, inayoendana na huduma nyingine za digitali kilimo zinazowalenga wakulima, ikiwamo M-Kilimo na EMA-i. Chapisho hili linalenga kuwasilisha huduma hii katika njia ya kuvutia kwa wadau wote wanaojihusisha na sekta ya kilimo na chakula kwa ngazi zote, kuanzia mkulima wa kawaida mpaka maafisa wa juu wa serikali, ingawa kwa hapa mlengwa mkuu ni mkulima anaejihusisha na shughuli za shamba kuonyesha jinsi aplikesheni ilivyo, faida zake, jinsi ya kuitumia na kuipakua kwa faida binafsi.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Mwongozo wa Hiari wa Kuhakikisha Uvuvi Mdogo Unakuwa Endelevu Kwa Muktadha wa Uhakika wa Chakula na Kuondoa Umaskini 2019
  Mwongozo wa hiari wa kuhakikisha uvuvi mdogo unakuwa endelevu; katika muktadha wa uhakika wa chakula na kuondoa umaskini umeandaliwa kama nyongeza ya Taratibu za Kimaadili za Uvuvi zinazozingatia uwajibikaji, ambazo ziliandaliwa chini ya uratibu wa Shirika la Chakula na Kilimo Duniani (FAO) mwaka 1995 (Code of Conduct for Responsible Fisheries CCFRF) na kukubaliwa nchi nyingi duniani. Aidha, Mwongozo huu wa hiari ni mahsusi kwa ajili ya kuangaza na kuweka taratibu zinazuhusu uvuvi mdogo. Sababu kuu iliyopelekea kuandaa Mwongozo maalumu kwa ajili ya uvuvi mdogo ni kwamba; kwa kiwango kikubwa jamii ya wavuvi wadogo imeendelea kuachwa nyuma, na umaskini katika jamii hizi umekuwa ni wa kiwango kikubwa. Hali hii ya kusikitisha inatokea wakati ambapo uvuvi mdogo huchangia nusu ya samaki wote wanaovuliwa duniani, na huajiri asilimia 90 ya wavuvi na wafanyakazi wengine katika Sekta ya Uvuvi duniani. Hivyo, imeonekana kuna umuhimu mkubwa wa kuandaa Mwongozo huu, ili kuangazia changamoto mbalimbali zinazowakabili wavuvi wadogo, na kubainisha mbinu ambazo zinaweza kutumiwa katika kutatua changamoto hizo. Mwongozo unabainisha masuala yote muhimu katika mfumo mzima wa mnyororo wa thamani ikiwa ni pamoja na usimamizi wa rasilimali ya uvuvi, masuala ya maendeleo ya jamii ya wavuvi wadogo, thamani ya mazao na biashara, pamoja na umuhimu wa kujenga mazingira bora yanayoimarisha shughuli za uvuvi mdogo kwa kuzingatia masuala ya jinsia na Haki za binadamu.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Ugani Kiganjani- All the extension agricultural services in your hands 2021
  Also available in:

  Ugani Kiganjani is an innovative, simple and affordable mobile and web-based digital agriculture extension service available for weather, crop calendars, nutrition, livestock and fisheries sub sectors in Tanzania. It is a key component of the Agriculture Digital Services Portfolio provided by FAO to member countries and complementing other digital services portfolios aiming to serve the farmers, including M-Kilimo and EMA-i. This publication aims at presenting it as an attractive solution for all stakeholders involved in the agriculture and food sector at all levels, from simple farmers to high level governments representatives but targeting here more specifically the farmers in the field to show them what the app is, its benefits and how to use and download it for their own benefits.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.