Thumbnail Image

Osnivanje i Njegovanje šumskih Kultura


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Poster, banner
  OSNIVANJE I NEGOVANJE ŠUMSKIH KULTURA 2018
  Also available in:

  Cilj ovog postera je da ojača nadležnost šumarskih stručnjaka u oblasti uspostavljanja i negu šumskih kultura pružajući im najbolje prakse za uspostavljanje i negovanje. Očekivane koristi od ovog materijala su: doprinos implementaciji nacionalnih politika za održivi razvoj; doprinos smanjenju siromaštva u ruralnim područjima; povećano snabdevanje drvne građe i drugih šumskih proizvoda i usluga od dobro upravljanih šuma; podizanje doprinosa sektora šumarstva u privredi zemlje; tehnički jača i savremena šumarska služba orijentisana na podržavanje razvoja privatnih i javnih šuma na održiv način; učešće šireg stanovništva u razvoju i implementaciji politike i očuvanju šuma, slivova i biodiverziteta povezan sa šumskim ekosistemima. Poster predstavlja dobru praksu uspostavljanja i održavanja šumskih kultura uz savete o izradi plana za sadnju, vrste i tretman sadnica pre sadnje, tehnike sadnje, gustine i geometrije, bezbednost na radu, organizacija sadnje i neophodna oprema za rad.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  BEZBEDAN RAD SA MOTORNOM TESTEROM 2018
  Also available in:

  Cilj ovog letka je da ojača nadležnost šumarskih stručnjaka u oblasti bezbednog rada sa motornom testerom pružajući im najbolje operativne tehnike i prakse za rukovanje i sigurnost. Očekivane velike koristi su: doprinos smanjenju siromaštva u ruralnim područjima; povećano snabdevanje drvne građe i drugih šumskih proizvoda i usluga od dobro upravljanih šuma; podizanje doprinosa sektora šumarstva u privredi zemlje; tehnički jača i savremena šumarska služba koja je orijentisana na podržavanje razvoju privatnih i javnih šuma na održiv način. Poster predstavlja dobre operativne tehnike i načine bezbednog rukovanja sa motornom testerom uz savete o sigurnosnoj opremi, održavanje opreme i tehnikama sečenja drveta.
 • Thumbnail Image
  Poster, banner
  BEZBEDAN RAD SA MOTORNOM TESTEROM 2018
  Also available in:

  Cilj ovog postera je da ojača nadležnost šumarskih stručnjaka u oblasti bezbednog rada sa motornom testerom pružajući im najbolje operativne tehnike i prakse za rukovanje i sigurnost. Očekivane velike koristi su: doprinos smanjenju siromaštva u ruralnim područjima; povećano snabdevanje drvne građe i drugih šumskih proizvoda i usluga od dobro upravljanih šuma; podizanje doprinosa sektora šumarstva u privredi zemlje; tehnički jača, savremena šumarska služba koja je orijentisana na podržavanje razvoju privatnih i javnih šuma na održiv način. Poster predstavlja dobre operativne tehnike i načine bezbednog rukovanja sa motornom testerom uz savete o sigurnosnoj opremi, održavanje opreme i tehnikama sečenja drveta.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.