Thumbnail Image

Адамдардын ден-соолугу үчүн –үй канаттууларын өндүрүүдө антибиотиктерди натыйжалуу жана жоопкерчиликтүү түрдө кантип колдонуу керек

Magnusson, U. 2021. How to use antibiotics effectively and responsibly in poultry production for the sake of human and animal health. Budapest. FAO.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Адамдардын жана жаныбарлардын ден-соолугу үчүн ─ cут aзыктарын өндүрүүдө антибиотиктерди натыйжалуу жана жоопкерчиликтүү түрдө кантип колдонуу керек 2021
  Also available in:

  Антибиотиктерди колдонуу жана ошентип микробго каршы туруштук берүү коркунучу (AMR) туура чарбалык тажрыйбаны колдонуу менен азайтылышы мүмкүн. Бул басылма мал өндүрүүчүлөргө жаныбарлардын ден соолугун чыңдоого жана антибиотиктерди кыскартууга багытталган практикалык кеңештерди берет.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүндө чегирткеге каршы күрөшүүдө колдонулуучу пестициддердин коркунучун азайтуу боюнча колдонмо 2019
  Аталган колдонмодо инсектициддер менен иштөөдө жана аларды чегирткеге каршы күрөшүү кампанияларда колдонуудагы коркунучтар, жана коркунучтарды азайтуу үчүн ишке ашырыла турган чаралар сыпатталган. Колдонмодо чегирткеге каршы эл аралык деңгээлде колдонулуп жаткан эң жакшы практикалар жана ФАОнун башка географиялык аймактарда колдонулуп жаткан жетишкендиктер берилди. Андан тышкары, бул документте КБА өлклөрүндө чегирткеге каршы өткөрүлгөн иштердин чыныгы абалы да камтылды. Колдонмодо чегирткеге каршы күрөшүү кампаниясына тартылуучу үч түрдөгү персонал каралды: 1 Чечим кабыл алуучулар жана кампанияны уюштуруучулар – башкача айтканда, чегирткеге каршы күрөшү кампаниясын өткөрүүгө чейин. 2 Чегирткеге каршы күрөшүү иштерин аткарган персонал – башкача айтканда, негизинен, чегирткеге каршы кампаниясын өткөрүп жаткан учурларда мыкты практика жана коркунучту азайтуу чаралары боюнча багыт алууга муктаж болгон, топтун жетекчилери, пестициддерди чачууга тартылгандар, айдоочулар жана пестициддерди сактоочу жайлардын башчылары. 3 Мониторинг өткөрүүчү персонал – башкача айтканда, инсектициддерди колдонуу, анын эффективдүүлүгү жана адамдын ден соолугуна тийгизе турган таасири, андан тышкары, чегирткеге каршы күрөшүү иш-чаралардын экологиялык аспектиси боюнча дүйнөдө колдонулуп жаткан жакшы практика боюнча багыт алууга муктаж болгон. Көп учурларда, бул колдонмодо берилген кеңештер жогоруда аталган үч топко тең таандык. Ошого карабастан, жогоруда аталган топтор үчүн кооптуулукту азайтуу чаралары айырмаланат. Колдонмонун структурасы чегирткеге каршы күрөшүү кампаниясынын негизги кадамдары аркылуу түзүлгөн. Киришүү бөлүмүнөн кийин чегирткеге каршы күрөшүү кампаниясынын даярдоо этабында кезигүүчү коркунучтарды азайтуу боюнча чаралар каралган. Кийинки негизги бөлүм – чегирткеге каршы күрөшүү чаралары өткөрүлүп жаткан учурда адамдын ден соолугуна жана айлана-чөйрөгө терс таасир эте турган коркунучтарды жана аларды азайтуу жолдорун сыпаттайт. Акырында, үчүнчү бөлүм, чегирткеге каршы күрөшүү кампаниясы бүткөндөн кийин бошогон контейнерлерди жана пестициддердин калдыктарын туура утилизациялоону же мониторингден кийинки өткөрүлүүчү иш-аракеттердин сыпатталышын камтыйт.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Антибиотиктер малдарда 2020
  Бул китепче мал чарба тармагындагы кызыкдар тараптар (негизинен фермерлер, ветеринарлар жана ветеринардык дарыканалар) арасында микробдорго каршы туруктуулук, антибиотиктердин калдыктары жана антибиотиктерди этияттык менен колдонуу маселелери боюнча маалымдуулукту жогорулатууга жардам берет.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.