Thumbnail Image

Адамдардын жана жаныбарлардын ден-соолугу үчүн ─ cут aзыктарын өндүрүүдө антибиотиктерди натыйжалуу жана жоопкерчиликтүү түрдө кантип колдонуу керек


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Адамдардын ден-соолугу үчүн –үй канаттууларын өндүрүүдө антибиотиктерди натыйжалуу жана жоопкерчиликтүү түрдө кантип колдонуу керек 2021
  Антибиотиктерди колдонуу жана ошентип микробго каршы туруктуулук (AMR) коркунучун туура айыл чарба техникасын колдонуу менен азайтса болот. Бул басылма канаттууларды өндүрүүчүлөргө жаныбарлардын ден соолугун чыңдоо жана антибиотиктерди колдонууну азайтуу боюнча практикалык кеңештерди берет.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Малдын дени сак болсо, ээси кѳңүлдүү болот!
  Адамдардын жана малдын саламаттыгын сактоо жана антимикробдук дарыларды натыйжалуу кылуу боюнча фермерге негизги 10 кеңеш
  2018
  Малдын дени сак болсо, ээси кѳңүлдүү болот! Малга оору жугуп, антибиотиктер (жана башка микробго каршы) дарылар таасир этпесе, малды бүтүндөй жоготуп алуу мүмкүн. Ошондой эле оору малдан адамдарга жугуучу болсо, ѳзүнүздүң жана үй-бүлөңүздүң ден соолугуна тобокелчилик жаралат. Бүгүндѳн баштап төмөнкү кеңештерди аткаруу менен адамдардын ѳмүрүн жана мүлкүн сактаңыз! Микробго каршы дарылардын жугуштуу оорулардан айыктыра албаганынын эки негизги себеби бар: • Туура эмес дарылоо же туура эмес колдонуу. • Ооруну пайда кылган микробдордун дарылоо процессинде микробго каршы дарыларга туруштук (МКДТ) иштеп чыгуусу. Биз антибиотиктер сыяктуу микробго каршы дарыларды адамдардын, малдын жана өсүмдүктөрдүн жугуштуу ооруларын дарылоо үчүн колдонгон сайын, ал микробдор дарыларга чыдоону үйрѳнүп, убакыт өтүшү менен алардын таасирин басаңдатышат. МКДТ биздин эң ишенген дарыларды пайдасыз кылып коё алат. Антимикробдук натыйжалуу дарылар болбосо, дагы көптөгөн адамдардын, малдын жана өсүмдүктөрдүн жугуштуу оорулардан өлүү коркунучу жаралат. Бирок биз антимикробдук дарыларды натыйжалуу кылуу үчүн азыр чара кѳрүшүбүз мүмкүн!
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүндө чегирткеге каршы күрөшүүдө колдонулуучу пестициддердин коркунучун азайтуу боюнча колдонмо 2019
  Аталган колдонмодо инсектициддер менен иштөөдө жана аларды чегирткеге каршы күрөшүү кампанияларда колдонуудагы коркунучтар, жана коркунучтарды азайтуу үчүн ишке ашырыла турган чаралар сыпатталган. Колдонмодо чегирткеге каршы эл аралык деңгээлде колдонулуп жаткан эң жакшы практикалар жана ФАОнун башка географиялык аймактарда колдонулуп жаткан жетишкендиктер берилди. Андан тышкары, бул документте КБА өлклөрүндө чегирткеге каршы өткөрүлгөн иштердин чыныгы абалы да камтылды. Колдонмодо чегирткеге каршы күрөшүү кампаниясына тартылуучу үч түрдөгү персонал каралды: 1 Чечим кабыл алуучулар жана кампанияны уюштуруучулар – башкача айтканда, чегирткеге каршы күрөшү кампаниясын өткөрүүгө чейин. 2 Чегирткеге каршы күрөшүү иштерин аткарган персонал – башкача айтканда, негизинен, чегирткеге каршы кампаниясын өткөрүп жаткан учурларда мыкты практика жана коркунучту азайтуу чаралары боюнча багыт алууга муктаж болгон, топтун жетекчилери, пестициддерди чачууга тартылгандар, айдоочулар жана пестициддерди сактоочу жайлардын башчылары. 3 Мониторинг өткөрүүчү персонал – башкача айтканда, инсектициддерди колдонуу, анын эффективдүүлүгү жана адамдын ден соолугуна тийгизе турган таасири, андан тышкары, чегирткеге каршы күрөшүү иш-чаралардын экологиялык аспектиси боюнча дүйнөдө колдонулуп жаткан жакшы практика боюнча багыт алууга муктаж болгон. Көп учурларда, бул колдонмодо берилген кеңештер жогоруда аталган үч топко тең таандык. Ошого карабастан, жогоруда аталган топтор үчүн кооптуулукту азайтуу чаралары айырмаланат. Колдонмонун структурасы чегирткеге каршы күрөшүү кампаниясынын негизги кадамдары аркылуу түзүлгөн. Киришүү бөлүмүнөн кийин чегирткеге каршы күрөшүү кампаниясынын даярдоо этабында кезигүүчү коркунучтарды азайтуу боюнча чаралар каралган. Кийинки негизги бөлүм – чегирткеге каршы күрөшүү чаралары өткөрүлүп жаткан учурда адамдын ден соолугуна жана айлана-чөйрөгө терс таасир эте турган коркунучтарды жана аларды азайтуу жолдорун сыпаттайт. Акырында, үчүнчү бөлүм, чегирткеге каршы күрөшүү кампаниясы бүткөндөн кийин бошогон контейнерлерди жана пестициддердин калдыктарын туура утилизациялоону же мониторингден кийинки өткөрүлүүчү иш-аракеттердин сыпатталышын камтыйт.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.