Thumbnail Image

Dudu'nun elma bahçesi


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Pestisitlerin işlenmesi ve kullanımı sırasında uygulanacak kişisel korunma kuralları
  Pestisit Yönetimine İlişkin Uluslararası Uygulama İlkeleri
  2023
  Also available in:

  Bu kılavuzun amacı, Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanımına özen gösterilerek etkili kişisel koruma yoluyla pestisitlere maruz kalmanın en aza indirilmesi ve böylece pestisit riskinin azaltılması konusunda rehberlik sağlamaktır. İlk olarak, kişisel korunma ve KKE'nin seçimi ve kullanımı hakkında teknik bilgiler verilmektedir. İkinci olarak, FAO/DSÖ tarafından hazırlanan Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkeleri ile uyumlu olarak, politika konuları ele alınmakta olup ilaveten kişisel korumayı -özellikle yeterli kalitede ve uygun fiyatlı KKE'nin kullanımını ve mevcudiyetini iyileştirmek için önlemler önerilmektedir. Bunlar öncelikle pestisit yönetimi ve risk azaltmadan sorumlu yetkili kuruluşlara yöneliktir, ancak aynı zamanda pestisit endüstrisi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer ilgili kuruluşlar gibi kamu ve özel sektörler için de faydalı olacaktır. Bu kılavuz; sınırlı mevzuat, KKE konusunda yetersiz uyumluluk ve uygulamalar olan ve ayrıca KKE mevcudiyetinin de yetersiz kabul edildiği düşük ve orta gelirli ülkelerdeki paydaşları özel olarak hedef almaktadır. Bu kılavuz, FAO/ DSÖ Pestisit Yönetimi Ortak Toplantısı tarafından Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkelerinde yer alan pestisit kullanıcılarının kişisel korunmasıyla ilgili konularda rehberlik sağlamak üzere geliştirilmiştir. Kılavuz, kişisel koruma ve KKE ile ilgili mevcut ulusal mevzuatı ve düzenlemeleri geliştirmeyi veya bu alanda hiçbir düzenlemenin bulunmadığı durumlarda rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Kılavuzun içeriği, pestisit yönetimine ilişkin FAO/ DSÖ ortak yaklaşımını yansıtmaktadır. Böylece hem tarımda her türlü pestisiti uygulayanların, hem de halk sağlığı kapsamında vektör kontrolü için insektisit uygulayıcılarının kişisel korunması ele alınmaktadır.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Entegre arazi kullanım planlaması çerçevesi
  Yenilikçi bir yaklaşım
  2021
  Also available in:

  Nüfus artışı, gıda ve diğer tarımsal ve orman ürünlerine olan talebin artmasına neden oluyor. Mevcut tarım uygulamaları ile gıda güvenliğinin sağlanması, doğal kaynaklar için daha yoğun rekabete, sera gazı emisyonlarının artmasına, daha fazla arazi bozulmasına ve ormansızlaşmaya yol açacaktır. Buna ek olarak, piyasa arazi kullanım kalıpları, arazi kaynaklarının sürdürülemez kullanımına, biyoçeşitlilik ve verimli toprakların geri dönüşü olmayan kaybına neden olmaktadir. Tüm bu eğilimler, tarımsal üretim, gıda güvenliği ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, arazi kullanım planlaması, iklim değişikliğine dayanıklılık ve ekosistem yönetimini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Bununla birlikte; arazi kullanım planları uygulanırken çözülmesi gereken bir dizi zorluk içerir. Bu temel zorluklar, uygun politika ve mevzuatla elverişli bir ortam tarafından kolaylaştırılan gerçek sürdürülebilir arazi yönetimi (SLM) alternatiflerinin benimsenmesini, güvenli bir arazi mülkiyeti sisteminin sağlanmasını ve orta ve uzun vadeli finansal yatırımların harekete geçirilmesini içerir. Yukarıda belirtilen zorluklar göz önüne alındığında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen bu belge, sektörler arası planlama süreçlerine ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yardımcı olmak için entegre bir arazi kullanım planlaması (ILUP) yaklaşımı sunmaktadır. Tarımsal üretim sistemlerinin uygunluğu, toprak ve arazi bozulması, tarımsal arazilerde arazi kullanımı ve doğal kaynakların yönetimi konusunda hane halkı kararlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin incelenmesi de dahil olmak üzere çeşitli temel unsurları değerlendirmek için rehberlik sağlar ve kararlaştırılan sektörler arası planın uygulanması için ülkeye özgü önerilerin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkeleri 2023
  Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkeleri, üretimden imhaya kadar pestisitlerin yaşam döngüleri boyunca pestisitlerin yönetimiyle uğraşan veya bununla ilgili tüm kuruluşlar için gönüllü uygulama standartlarını anlatmaktadır. Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkeleri'nin temel amacı, insan ve hayvan sağlığını ve çevreyi zararlı etkilerinden korurken; halk sağlığı ve tarımda zararlıları etkili bir şekilde kontrol etmek için pestisitlerin faydalarını en üst düzeye çıkarmaktır. Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkeleri, ulusal mevzuatta kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Birçok sektörün ortak sorumluluğunu tanımlar; işbirliği gerektiren konuları ele alır; ilkelerin uygulanması için gereken kapasite güçlendirme ihtiyacını vurgular; ve kimyasal yönetimine ilişkin yasal olarak bağlayıcı araçları tamamlayan ilkeleri tanımlar.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.