Thumbnail Image

Entegre arazi kullanım planlaması çerçevesi

Yenilikçi bir yaklaşım


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Avrupa ve Orta Asya'nın Agroekolojisine - Genel Bakış 2023
  Also available in:

  Agroekoloji, tüm gıda sektörlerinde (hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve tarımda) faaliyet gösteren küçük ölçekli gıda üreticileri tarafından oluşturulan tarımsal miras sistemlerine dayanmaktadır. Agroekoloji, biyoçeşitliliğin hem tarımsal üretim sistemlerinde hem de doğada korunmasını sağlayarak, direngen gıda sistemlerinin oluşturulmasına katkıda bulunur. Agroekoloji, üretimi çeşitlendirerek, toplumda dengeli ve sağlıklı beslenmeye de destek olur. Agroekolojik yaklaşımla, maliyetli üretim girdileri kullanımının yerine; çiftçilerin kendi bilgilerine ve bilimsel bilgiye dayalı, yerel biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilir yönetimi marifeti ile üretim yapılır. Bu sayede, tarım dışı iş fırsatları da yaratılarak risklere ve zorlu koşullara daha dayanıklı kırsal topluluklar oluşur. Ayrıca, agroekolojik üretim anlayışını; bitkisel ve hayvansal üretim, çiftlik yönetimi ile yerel tabiat konusunda oluşmuş yerel kültür ve bilgi birikimine dayalı tasarım ve organizasyonlar da belirler. Bu yayınla, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde, yukarıda anlatılan agroekolojik yaklaşım bağlamında yürütülen bazı çalışmaları ve girişimleri tanıtmak amaçlanmaktadır.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Türkiye'nin Biyoçeşitliliği
  Genetik kaynakların tarım ve gıda sistemlerine katkısı
  2019
  Also available in:

  Bu kitap, seçilmiş genetik kaynakları ve bunların sürdürülebilir tarımsal uygulamalara ve gıda sistemlerine katkısını sunmaktadır. Bu çalışmada verilenlerin sadece seçilmiş örnekler olduğu, çok daha farklı genetik kaynakların da konu edilebileceği hatırda tutulmalıdır. Türkiye’nin gıda, tarım ve çevre mirası hakkında bilgi, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi resmî kurumların BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) veya FAO’nun bitki, hayvan, böcek ve orman genetik kaynaklarının ve biyoçeşitliliğinin küresel durumunun raporlanmasına yardımcı olmak üzere BM Gıda ve Tarım için Genetik Kaynaklar Komisyonuna sunduğu dönemsel ulusal raporlar gibi birçok kaynakta da bulunabilir. Ancak, küresel olarak biyolojik çeşitlilikte endişe verici bir düşüşün gözlendiği günümüz dünyasında, tüm bu raporlar sınırlı bir kitleye hitap ederken, genel toplumda biyoçeşitliligin korunması konusunda ilgi yaratmamaktadır. Bu nedenle kitabın önde gelen amacı, bu bilgileri geniş toplum kitleleriyle birlikte asli görevleri BÇS ve FAO’ya yönelik ulusal raporlamalar olmayan karar vericiler, resmi görevliler ve eğitimcilerin de ilgisine sunarak biyoçeşitliliğin değeri konusunda toplumsal farkındalık yaratmaktır.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Gıda ve Tarım için Biyoçeşitliliğin Küresel Durumu Raporu- Özet 2019
  ‘Gıda ve Tarım için Biyoçesitliligin Küresel Durumu Raporu’, gıda ve tarım için biyoçesitliligin dünya çapında yapılan ilk küresel degerlendirmesini sunmaktadır. Gıda ve tarım için biyoçesitlilik; genetik, tür ve ekosistem seviyesinde bitkisel, hayvansal, orman ve sucul üretim sistemlerindeki ve çevresindeki; bitki, hayvan ve mikro-organizma çesitliligi demektir. Üretim sistemlerinin yapısı, fonksiyonu ve süreçleri, geçim kaynakları ve gıda güvenligi ile genis yelpazedeki ekosistem hizmetlerinin arzı için biyoçesitlilik en temel unsurdur. Çiftçiler, sürü sahipleri, ormancılar ve balıkçılar yüzlerce yıldır biyoçesitliligi yönetmekte veya etkilemektedir. Gıda ve tarım için biyoçesitliligin rolünü ve önemini, biyoçesitliligi etkileyen ve degistiren unsurları, mevcut durumu ile egilimleri anlatan bu rapor, ülkeler bazında katılımcı sekilde sunulan 91 ülke raporundan edinilen bilgilerin bir derlemesidir. Rapor, gıda ve tarım için biyoçesitliligin sürdürülebilir kullanımı ve korunmasını amaçlayan destekleyici politikalar, yasal çerçeveler, kurumlar ve teknik kapasite gelistirme çalısmaları dâhil olmak üzere yürütülen etkinliklerin geldigi durumu anlatmaktadır. Raporun sonunda, gıda ve tarım için biyoçesitliligin yönetiminde gelecekte duyulacak ihtiyaçlar ve zorluklar tartısılmaktadır. Rapor, ayni zamanda, gıda ve tarım sektörlerindeki genetik kaynakların durumuna odaklanmıstır Gıda ve Tarım için Genetik Kaynaklar Komisyonu rehberliginde hazırlanan diger küresel degerlendirmeleri de tamamlayıcı niteliktedir.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.