Thumbnail Image

Sturionii din Marea Neagră

Alăturați-vă acțiunii noastre urgente de protejare a unui grup de specii emblematiceRelated items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Alăturați-vă pescuitului de calcan fără capturi accidentale de cetacee în Marea Neagră
  Contribuiți în cadrul CetaByM, proiectul nostru pilot de evaluare a capturilor accidentale de cetacee în pescuitul cu setci de calcan și de testare a măsurilor de reducere a capturilor accidentale de cetacee
  2023
  Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) administrează pescuitul în Marea Mediterană și Marea Neagră. Având în componență 22 de țări membre și Uniunea Europeană, obiectivul principal al acesteia este de a asigura conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor marine vii din Marea Mediterană și din Marea Neagră. În anul 2016, CGPM a lansat BlackSea4Fish, un proiect menit să asigure sprijin științific și tehnic pentru gestionarea sustenabilă a pescuitului în Marea Neagră. Pilotul proiect, CetaByM, care are scopul de a evalua capturile incidentale de cetacee în acvaculturile cu năvod la paltus din Marea Neagră și de a testa măsurile de reducere a capturilor incidentale de cetacee, se desfășoară în parteneriat cu Acordul privind Conservarea Cetaceelor în Marea Neagră, Marea Mediterană și zona Atlantică limitrofă (ACCOBAMS), al cărui scop principal este de a reduce amenințările la adresa cetaceelor, în special prin îmbunătățirea nivelului actual de cunoștințe privind aceste animale.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Câinele de mare din Marea Neagră
  Alăturați-vă acțiunii noastre urgente de refacere a populațiilor regionale puternic amenințate
  2023
  Câinii de mare (Squalus acanthias) reprezentau odată o specie răspândită în toată Marea Neagră. Cu toate acestea, din cauza gestionării necorespunzătoare a efectivelor în trecut, supraviețuirea speciei este amenințată în prezent. Câinii de mare sunt Câinii de mare sunt în continuare capturați în cadrul activităților de pescuit direcționat din Bulgaria și România și sub formă de captură accidentală în toată Marea Neagră, atât cu unelte de pescuit active, cât și fixe. Din cauza acestei vulnerabilități, Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM ) a prioritizat monitorizarea științifică a acestei specii și a lansat un program de cercetare special în cadrul proiectului BlackSea4Fish.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  FAO. Codul de conduită pentru un pescuit responsabil 1995
  Din cele mai vechi timpuri, pescuitul a fost o sursă majoră de hrană pentru umanitate și un furnizor de locuri de muncă și beneficii economice pentru cei care se angajează în această activitate. S-a presupus că bogăția resurselor acvatice este un dar nelimitat al naturii. Cu toate acestea, odată cu cunoașterea sporită și dezvoltarea dinamică a pescuitului după cel de-al doilea război mondial, acest mit a dispărut în fața conștientizării faptului că resursele acvatice, deși regenerabile, nu sunt infinite și trebuie gestionate corespunzător, dacă contribuția lor la alimentația , bunăstarea economică și socială a populației lumii în creștere trebuie să fie susținută. Introducerea pe scară largă la mijlocul anilor șaptezeci a zonelor economice exclusive (ZEE) și adoptarea în 1982, după lungi deliberări, a Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării a oferit un nou cadru pentru o mai bună gestionare a resurselor marine. Noul regim juridic al oceanului le-a conferit statelor de coastă drepturi și responsabilități pentru gestionarea și utilizarea resurselor piscicole din ZEE-urile lor, care cuprind aproximativ 90% din pescuitul marin din lume. O astfel de jurisdicție națională extinsă a fost un pas necesar, dar insuficient, către gestionarea eficientă și dezvoltarea durabilă a pescuitului. Multe state de coastă au continuat să se confrunte cu provocări serioase, deoarece, lipsind de experiență și resurse financiare și fizice, au încercat să extragă beneficii mai mari din sectorul pescuitului din ZEE lor.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.