Thumbnail Image

Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүндө чегирткеге каршы күрөшүүдө колдонулуучу пестициддердин коркунучун азайтуу боюнча колдонмо


Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Кавказ жана Борбор Азиядагы үйүрлүү чегирткелердин үч түрү боюнча колдонмо
  Биологиясы, экологиясы жана жүрүм-туруму
  2021
  Кавказ жана Борбор Азиядагы үйүрлүү чегирткелердин үч түрү боюнча практикалык колдонмо аймактар аралык жана көп тараптан каржыланган 2011-жылдан тартып он өлкөдө: Афганистан, Армения, Азербайжан, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Россия Федерациясы, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстанда ишке ашырылып жаткан ФАОнун «Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүндө зыянкеч чегирткелерге каршы улуттук жана аймактык күрөшүүнү жакшыртуу» боюнча программанын алкагында басылып чыккан. Ал италия чегирткесинин Calliptamus italicus (CIT), марокко чегирткесинин Dociostaurus maroccanus (DMA) жана азия көчмөн чегирткесинин (LMI) биологиясын, экологиясын жана жүрүм-турумун камтыйт. Киришүү бөлүмүндө фазалык полифенизм феномени менен кошо чегирткелер жөнүндөгү жалпы маалымат камтылган. Басылма кеңири аудитория үчүн арналган - өсүмдүктөрдү коргоо жана зыянкеч чегирткелерге каршы күрөшүү боюнча адистерге, изилдөөчүлөргө, студенттерге жана кеңири коомчулукка арналган.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  КАЛЕНДАРЬ 2018 ЧЕГИРТКЕГЕ КАРШЫ КҮРӨШҮҮ ИШТЕРИН ЖҮРГҮЗҮҮДӨ КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫНЫН КАЛЕНДАРЫ 2018
  Үйүр-үйүр болуп же жалгыздап жүргөн чегирткелер айыл чарба үчүн өтө олуттуу коркунуч туудурушат, анткени алардан маданий жана жапайы өскөн өсүмдүктөрдүн бардык түрлөрү жапа чегишет. Чегирткелерге каршы күрөшүүнүн эң жакшы стратегиясы – бул алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү. Аталган стратегия - чегирткелер топтолгон жерлерди эртерээк аныктоо жана ага каршы аракеттерди тез арада ишке ашыруу максатында, чегирткелер кездешкен жерлерге алардын жашоо циклинин критикалык мезгилинде мониторинг жүргүзүү иштерин камтыйт. Мындай учурда айыл чарба өсүмдүктөрүнө түздөн-түз коркунуч туула электе жана чегирткелердин саны анчалык көбөйө элек мезгилде аларга каршы күрөшүү иш-чараларын жүргүзүү абзел. Аталган календарь, негизинен, чегиртке каптаган аймактарда жашаган жергиликтүү калкка кам көрүү боюнча коопсуздук чараларын жүргүзүүгө багытталган. Календарь Япония эл-аралык кызматташтык агенттиги (JICA) тарабынан каржыланып, Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму (ФАО) тарабынан чыгарылган. [Зыяндуу чегирткелерди көзөмөлдөөнү жакшыртуу долбоору (GCP/INT/238/JPN)].
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Адамдардын ден-соолугу үчүн –үй канаттууларын өндүрүүдө антибиотиктерди натыйжалуу жана жоопкерчиликтүү түрдө кантип колдонуу керек 2021
  Антибиотиктерди колдонуу жана ошентип микробго каршы туруктуулук (AMR) коркунучун туура айыл чарба техникасын колдонуу менен азайтса болот. Бул басылма канаттууларды өндүрүүчүлөргө жаныбарлардын ден соолугун чыңдоо жана антибиотиктерди колдонууну азайтуу боюнча практикалык кеңештерди берет.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.