Thumbnail Image

Rod, izvori prihoda na selu i šumarstvo

Ocena rodnih pitanja u kosovskom šumarstvuAlso available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Poster, banner
  OSNIVANJE I NEGOVANJE ŠUMSKIH KULTURA 2018
  Also available in:

  Cilj ovog postera je da ojača nadležnost šumarskih stručnjaka u oblasti uspostavljanja i negu šumskih kultura pružajući im najbolje prakse za uspostavljanje i negovanje. Očekivane koristi od ovog materijala su: doprinos implementaciji nacionalnih politika za održivi razvoj; doprinos smanjenju siromaštva u ruralnim područjima; povećano snabdevanje drvne građe i drugih šumskih proizvoda i usluga od dobro upravljanih šuma; podizanje doprinosa sektora šumarstva u privredi zemlje; tehnički jača i savremena šumarska služba orijentisana na podržavanje razvoja privatnih i javnih šuma na održiv način; učešće šireg stanovništva u razvoju i implementaciji politike i očuvanju šuma, slivova i biodiverziteta povezan sa šumskim ekosistemima. Poster predstavlja dobru praksu uspostavljanja i održavanja šumskih kultura uz savete o izradi plana za sadnju, vrste i tretman sadnica pre sadnje, tehnike sadnje, gustine i geometrije, bezbednost na radu, organizacija sadnje i neophodna oprema za rad.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Osnivanje i Njegovanje šumskih Kultura 2018
  Also available in:

  Cilj ovog letka je da ojača nadležnost šumarskih stručnjaka u oblasti uspostavljanja i održavanja šumskih kultura, pružajući im najbolje prakse za uspostavljanje i negovanje. Očekivane velike koristi su: doprinos implementaciji nacionalnih politika za održivi razvoj; doprinos smanjenju siromaštva u ruralnim područjima; povećano snabdevanje drvne građe i drugih šumskih proizvoda i usluga od dobro upravljanih šuma; podizanje doprinosa sektora šumarstva u privredi zemlje; tehnički jača i savremena šumarska služba koja je orijentisana na podržavanje razvoju privatnih i javnih šuma na održiv način; učešće šireg stanovništva u razvoju i implementaciji politike za očuvanju šuma, slivova i biodiverziteta povezano sa šumskim ekosistemima. Poster predstavlja dobru praksu uspostavljanja i održavanja šumskih kultura uz savete o izradi plana za sadnju, vrste i tretman sadnica pre sadnje, tehnike sadnje, gustine i geometrije, bezbednost na radu, organizacija sadnje i neophodna oprema za rad.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Sektor Drvne Biomase na Kosovu: Mapiranje integrisane ponude/potražnje za drvnim gorivom (WISDOM) 2015
  Also available in:

  Drvno gorivo je jedan od najvažnijih izvora energije u kosovskim domadinstvima. Kako bi se obezbedilo bolje razumevanje sektora drvne biomase na Kosovu, različiti akteri su anketirani o postojedoj ponudi i trenutnoj potražnji. Ovo istraživanje je deo širih aktivnosti sprovedenih u okviru projekta „Podrška sprovođenju politike i strategije šumarstva na Kosovu”. (GCP/KOS/005/FIN). Projekat za cilj ima povedanje doprinosa šumarskog sektora nacionalnoj privredi putem održivog korišdenja šumskih resu rsa, istovremeno uzimajudi u obzir mnogobrojne zahteve postavljene pred te iste resurse. Ovi zahtevi uključuju ekonomsku, društvenu i ekološku dobrobit, kao i doprinos ublažavanju efekata klimatskih promena.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.